Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Любо намери 9 резултата / The search @pseudo Любо found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Секретен сътрудник "Любо" Венцеслав Стефанов Николов

Дата на раждане: 16.06.1941
Място на раждане: гр. Плевен
Венцеслав Стефанов Николов Дата на раждане 16.06.1941 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител Майор Андрей Кирилов на 31.08.1979 г. Ръководил го служител Майор Андрей Кирилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Любо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 1 – 2 бр.; дело Ф1, а.е. 4057; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1722/ 08.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) от 01.05.1993 г. до 31.01.1996 г. и от 01.12.1997 г. до 31.07.2008 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Любо" Емил Стойнев Георгиев

Дата на раждане: 28.06.1957
Място на раждане: гр. София
Емил Стойнев Георгиев Дата на раждане 28.06.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 13.11.1979 г., регистриран на 15.11.1979 г.; възстановен от о. р. Николай Владов Стоименов на 30.07.1987 г., регистриран на 04.09.1987 г. Ръководил го служител кап. Добромир Цветковски; о. р. Николай Владов Стоименов; о. р. Валентин Д. Вутев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34934 и в работно дело IР-10426 – 2 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма EТ "Лучиано - Емил Стойнев Георгиев” - купувач по договор за приватизационна продажба на Сладкарница "МУСАЛА", бул.Генерал Скобелев 50, обособена част от "КРАСНА ПОЛЯНА" ЕООД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Емил Стойнев Георгиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 146
от 29.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Любо" Пламен Иванов Цолчовски

Дата на раждане: 11.03.1967
Място на раждане: с. Борован, обл. Враца
Пламен Иванов Цолчовски Дата на раждане 11.03.1967 г. Място на раждане с. Борован, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Ганчо Стойков на 25.02.1987 г., регистриран на 09.03.1987 г. Ръководил го служител о. р. Ганчо Стойков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-2741 (Вр) и работно дело IР-1160 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 20.09.2007 г. до 10.05.2009 г. Н-к на отдел от 12.05.2009 г.
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Секретен сътрудник "Любо" Венцеслав Стефанов Николов

Дата на раждане: 16.06.1941
Място на раждане: Гр. Плевен
Венцеслав Стефанов Николов Дата на раждане 16.06.1941 г. Място на раждане Гр. Плевен Вербувал го служител Майор Андрей Кирилов на 31.08.1979 г. Ръководил го служител Майор Андрей Кирилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Любо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 1 – 2 бр.; дело Ф1, а.е. 4057; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1722/ 08.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор в БНР Водещ на предавания на испански език-редактор в БНР Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР
Решение N° 2-44
от 01.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Враца

Агент "Любо" Красимир Тошков Тодоров

Дата на раждане: 04.04.1965
Място на раждане: гр. Благоевград
Красимир Тошков Тодоров Дата на раждане 04.04.1965 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител о. р. Румен Рахнев Торозов на 09.02.1988 г., регистриран на 17.02.1988 г. Ръководил го служител о. р. Румен Рахнов Торозов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-839 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Мездра, издигнат от ВМРО
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Агент "Любо" Аптула Юсеин Ахмед

Дата на раждане: 19.09.1952
Място на раждане: с. Соколяне, обл. Кърджали
Аптула Юсеин Ахмед Дата на раждане 19.09.1952 г. Място на раждане с. Соколяне, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Димитър Борисов на 27.07.1978 г., регистриран на 25.08.1978 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Борисов; о. р. Владимир Мирчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 547/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-298 (Кж); протокол рег. № КА 499/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-327 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. и от 2003 г. до 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-498
от 28.04.2015 г.
община Пазарджик

Агент "Любо" Стефан Димитров Недялков

Дата на раждане: 25.01.1958
Място на раждане: гр. Пловдив
Стефан Димитров Недялков Дата на раждане 25.01.1958 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Цветан Иванов на 23.11.1988 г., регистриран на 15.12.1988 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Формализирана карта на рег. № 88979-"Любо"; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № КА 27/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1742 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1991 г. до м. ноември 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стефан Димитров Недялков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Любо " Павел Желязков Павлов

Дата на раждане: 14.10.1956
Място на раждане: С. Хлябово, обл. Хасково
Павел Желязков Павлов Дата на раждане 14.10.1956 г. Място на раждане С. Хлябово, обл. Хасково Вербувал го служител Янчо Янчев на 06.12.1982 г., регистриран на 16.12.1982 г. Ръководил го служител Янчо Янчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Тополовград, издигнат от ПАРТИЯ БД НИЕ За Павел Желязков Павлов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 91
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Секретен сътрудник "Любо" Венцеслав Стефанов Николов

Дата на раждане: 16.06.1941
Място на раждане: Гр. Плевен
Венцеслав Стефанов Николов Дата на раждане 16.06.1941 г. Място на раждане Гр. Плевен Вербувал го служител Майор Андрей Кирилов на 31.08.1979 г. Ръководил го служител Майор Андрей Кирилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Любо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 1 – 2 бр.; дело Ф1, а.е.4057; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1722/ 08.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ редакция от 01.08.1984 г. до 30.04.1993 г. Зам. главен редактор от 15.02.1996 г. до 07.08.1997 г. Отговорен редактор от 08.08.1997 г. до 01.12.1997 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More