Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Любомир намери 9 резултата / The search @pseudo Любомир found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-233
от 18.09.2013 г.
община Видин

Агент "Любомир" Владимир Георгиев Андреев

Дата на раждане: 22.04.1960
Място на раждане: с. Раковица, обл. Видин
Владимир Георгиев Андреев Дата на раждане 22.04.1960 г. Място на раждане с. Раковица, обл. Видин Вербувал го служител лейт. Пламен Веселинов Денев на 17.03.1983 г., регистриран на 01.04.1983 г. Ръководил го служител лейт. Пламен Веселинов Денев; о. р. Валери Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-V по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любомир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1218 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-853 (Вд). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-115/ 28.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Агент "Любомир" Николай Иванов Неделчев

Дата на раждане: 07.05.1954
Място на раждане: гр. Пловдив
Николай Иванов Неделчев Дата на раждане 07.05.1954 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Георги Михайлов на 12.05.1988 г., регистриран на 25.05.1988 г. Ръководил го служител о. р. Георги Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любомир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-513 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник /по решение от 08.02.1993г./; Едноличен собственик и управител на фирма – длъжник /по решение от 06.01.1994г./ - "НЕДЛИНК" ООД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Иванов Неделчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-392/ 10.09.2014 г. – длъжници към банка "Хеброс" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 4
от 21.06.2007
Конституционен съд

Агент " Любомир " Тодор Енчев Тодоров

Дата на раждане: 29.11.1947
Място на раждане: Гр. София
Тодор Енчев Тодоров Дата на раждане 29.11.1947 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Георги Панов на 15.04.1982 г. Ръководил го служител Павел Терзиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството 06 управление на ДС-МВР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент 2 Псевдоними Любомир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол № 76 от 18.06.1990 г. за унищожаване на лично дело № ІА- 26909 и работно дело № ІР-12245 Снемане от действащия оперативен отчет 12.02.1984 год. - изчерпани възможности Публична длъжност или публична дейност Съдия от Конституционния съд 14.10.1994 год. – 14.10.2003 год. Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. 3
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Любомир" Атанас Любенов Захариев

Дата на раждане: 14.05.1969
Място на раждане: гр. София
Атанас Любенов Захариев Дата на раждане 14.05.1969 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Димитър Спасов на 22.12.1988 г., регистриран на 11.01.1989 г. Ръководил го служител майор Димитър Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любомир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 00875/ 15.06.1990 г. за унищожаване личното дело на "Любомир". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на район "Витоша", общ. София, издигнат от ПП "Българска социалдемокрация" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Атанас Любенов Захариев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Любомир" Тодор Енчев Тодоров

Дата на раждане: 29.12.1947
Място на раждане: гр. София
Тодор Енчев Тодоров Дата на раждане 29.12.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о.р. Георги Панов на 15.04.1982 г. Ръководил го служител о.р. Павел Терзиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството 06 управление на ДС-МВР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Любомир Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол № 76 от 18.06.1990 г. за унищожаване на лично дело № ІА-26909 и работно дело № ІР-12245. Снемане от действащия оперативен отчет 12.02.1984 год. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1992 г. до 1994 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Любомир" Тодор Енчев Тодоров

Дата на раждане: 29.12.1947
Място на раждане: гр. София
Тодор Енчев Тодоров Дата на раждане 29.12.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о.р. Георги Панов на 15.04.1982 г. Ръководил го служител о.р. Павел Терзиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството 06 управление на ДС-МВР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Любомир Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол № 76 от 18.06.1990 г. за унищожаване на лично дело № ІА-26909 и работно дело № ІР-12245. Снемане от действащия оперативен отчет 12.02.1984 год. Публична длъжност или публична дейност Председател на научна комисия по правни науки от 2003 г. до 2009 г. Обявен с решение № 4/ 21.06.2007 г. - Конституционния съд
Решение N° 2-392
от 10.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Хеброс

Агент "Любомир" Николай Иванов Неделчев

Дата на раждане: 07.05.1954
Място на раждане: гр. Пловдив
Николай Иванов Неделчев Дата на раждане 07.05.1954 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Георги Михайлов на 12.05.1988 г., регистриран на 25.05.1988 г. Ръководил го служител о. р. Георги Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любомир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-513 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като длъжник – съдружник във фирма – длъжник; Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник /по решение от 08.02.1993г./; Едноличен собственик и управител на фирма – длъжник /по решение от 06.01.1994г./ - "НЕДЛИНК" ООД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Иванов Неделчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 175/ 14.12.2010 г. – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-644
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – Столична община

Агент "Любомир" Атанас Любенов Захариев

Дата на раждане: 14.05.1969
Място на раждане: гр. София
Атанас Любенов Захариев Дата на раждане 14.05.1969 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Димитър Спасов на 22.12.1988 г., регистриран на 11.01.1989 г. Ръководил го служител майор Димитър Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любомир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 00875/ 15.06.1990 г. за унищожаване личното дело на "Любомир". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в Столична община, издигнат от ПП "Българска социалдемокрация" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Атанас Любенов Захариев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Любомир" Николай Иванов Неделчев

Дата на раждане: 07.05.1954
Място на раждане: гр. Пловдив
Николай Иванов Неделчев Дата на раждане 07.05.1954 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Георги Михайлов на 12.05.1988 г., регистриран на 25.05.1988 г. Ръководил го служител о. р. Георги Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любомир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-513 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Съдружник във фирма –длъжник "НЕДЛИНК" ООД, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Иванов Неделчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More