Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Людмил намери 6 резултата / The search @pseudo Людмил found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-81
от 26.09.2012 г.
Българска търговско-промишлена палата

Агент "Людмил" Кольо Василев Колев

Дата на раждане: 08.01.1951
Място на раждане: с. Асеновец, обл. Сливен
Кольо Василев Колев Дата на раждане 08.01.1951 г. Място на раждане с. Асеновец, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Божидар Демерджиев на 27.05.1987 г., регистриран на 04.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Божидар Демерджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Людмил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-931 (Сл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 17.06.2009 г. Обявява установената с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Людмил" Мирчо Петров Петров

Дата на раждане: 18.04.1962
Място на раждане: гр. Пловдив
Мирчо Петров Петров Дата на раждане 18.04.1962 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Стоян Петков Ботов на 14.02.1991 г., регистриран на 15.02.1991 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Петков Ботов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВКР – ПВО ВВС - 01 -ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Людмил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично дело № 229; работно дело 229; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Трилистник, общ. Марица, издигнат от МК ПП "ГЕРБ" и ПП "Обединени земеделци" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мирчо Петров Петров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-557/ 30.09.2015 г. – община Марица Обявява установената и обявена с решение № 2-114/ 28.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-557
от 30.09.2015 г.
община Марица

Агент "Людмил" Мирчо Петров Петров

Дата на раждане: 18.04.1962
Място на раждане: гр. Пловдив
Мирчо Петров Петров Дата на раждане 18.04.1962 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Стоян Петков Ботов на 14.02.1991 г., регистриран на 15.02.1991 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Петков Ботов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВКР – ПВО ВВС - 01 -ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Людмил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично дело № 229; работно дело 229; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Трилистник от м. ноември 2003 г. до 2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мирчо Петров Петров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-137
от 13.02.2013 г.
община Несебър

Агент "Людмил" Васил Стамов Кърлев

Дата на раждане: 24.10.1937
Място на раждане: гр. Несебър
Васил Стамов Кърлев Дата на раждане 24.10.1937 г. Място на раждане гр. Несебър Вербувал го служител о. р. Георги Петров Бакалов на 29.02.1964 г., регистриран на 17.03.1964 г. Ръководил го служител о. р. Георги Петров Бакалов; о. р. С. Събев; о. р. Й. Татарлиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Людмил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 3 бр.; протокол рег. № С 195/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1906 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-150 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 15.10.1991 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Людмил" Мирчо Петров Петров

Дата на раждане: 18.04.1962
Място на раждане: гр. Пловдив
Мирчо Петров Петров Дата на раждане 18.04.1962 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Стоян Петков Ботов на 14.02.1991 г., регистриран на 15.02.1991 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Петков Ботов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВКР – ПВО ВВС - 01 -ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Людмил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично дело № 229; работно дело 229; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Трилистник, общ. Марица, обл. Пловдив, издигнат от инициативен комитет Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мирчо Петров Петров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Людмил " Мирчо Петров Петров

Дата на раждане: 18.04.1962
Място на раждане: с. Трилистник, обл. Пловдив
Мирчо Петров Петров Дата на раждане 18.04.1962 г. Място на раждане с. Трилистник, обл. Пловдив Вербувал го служител Стоян Петков Ботов на 14.02.1991 г., регистриран на 15.02.1991 г. Ръководил го служител Стоян Петков Ботов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВКРУ – ПВО ВВС - 01 -ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Людмил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично дело № 229; работно дело 229; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС- 7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Трилистник, общ. Марица, обл. Пловдив, издигнат от БСП

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More