Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Люлин намери 8 резултата / The search @pseudo Люлин found 8 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-357
от 18.06.2014 г.
Университет по архитектура, строителство и геодезия

Съдържател на явочна квартира "Люлин" Славко Димитров Бежанов

Дата на раждане: 03.04.1934
Място на раждане: с. Беброво, обл. Велико Търново
Славко Димитров Бежанов Дата на раждане 03.04.1934 г. Място на раждане с. Беброво, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Йордан П. Воденичаров на 22.10.1969 г., регистриран на 24.10.1969 г. Ръководил го служител о. р. Йордан П. Воденичаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Люлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 53/ 1985 г. за унищожаване дело I-ПВ-728. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1993 г. до 1994 г. Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Съдържател на явочна квартира "Люлин" Владимир Стоянов Григоров

Дата на раждане: 22.06.1955
Място на раждане: гр. Сунгурларе
Владимир Стоянов Григоров Дата на раждане 22.06.1955 г. Място на раждане гр. Сунгурларе Вербувал го служител о. р. Владимир В. Тасев на 20.05.1983 г., регистриран на 28.05.1983 г. Ръководил го служител о. р. Владимир В. Тасев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Люлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3460. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.04.2001 г. до 02.06.2008 г.
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Съдържател на явочна квартира "Люлин" Златко Илиев Златев

Дата на раждане: 07.10.1941
Място на раждане: гр. София
Златко Илиев Златев Дата на раждане 07.10.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Йордан Йорданов на 15.09.1984 г., регистриран на 18.09.1984 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Люлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „ТРАНСТУРИСТ” ЕАД, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Златко Илиев Златев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Златко Илиев Златев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената и обявена с решение № 129/ 14.05.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 35
от 27.05.2008
държавни агенции и държавни комисии

Съдържател на явочна квартира " Люлин " Цонко Димитров Иванов

Дата на раждане: 03.01.1945
Място на раждане: с. Хирево, обл. Габрово
Цонко Димитров Иванов Дата на раждане 03.01.1945 г. Място на раждане с. Хирево, обл. Габрово Вербувал го служител Димитър Костадинов на 04.06.1984 г., регистриран на 20.06.1984 г. Ръководил го служител Димитър Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово по линия на ВГУ-ДС-София Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Люлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1465/ 19.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 316/ 09.03.1990 г. материалите на Я/К "Люлин"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-817/ 10.04.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Началник сектор от 01.01.2006 г. до 01.09.2007 г.
Решение N° 2-345
от 13.05.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Кредитна банка

Съдържател на явочна квартира "Люлин" Славей Иванов Толев

Дата на раждане: 30.10.1949
Място на раждане: гр. София
Славей Иванов Толев Дата на раждане 30.10.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Живко Димитров на 02.07.1982 г., регистриран на 19.07.1982 г. Ръководил го служител о. р. Живко Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ-I, управление IV-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Люлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2205/ 10.05.1990 г. за изключване на Я/К "Люлин". Снемане от действащия оперативен отчет Физическо лице-длъжник Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-311
от 19.02.2014 г.
община Добричка

Съдържател на явочна квартира "Люлин" Стоян Славов Гочев

Дата на раждане: 16.01.1943
Място на раждане: с. Житница, обл. Добрич
Стоян Славов Гочев Дата на раждане 16.01.1943 г. Място на раждане с. Житница, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Огнян Николов на 18.10.1977 г., регистриран на 24.10.1977 г. Ръководил го служител о. р. Огнян Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Люлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № КА 8/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-60 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Житница от м. октомври 1995 г. до м. октомври 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1073
от 03.10.2017 г.
община Ямбол

Съдържател на явочна квартира "Люлин" Тодорка Пенчева Желязкова

Дата на раждане: 08.09.1945
Място на раждане: с. Зорница, обл. Бургас
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Съдържател на явочна квартира "Люлин" Георги Димитров Пекин

Дата на раждане: 04.05.1943
Място на раждане: с. Червен брег, обл. Кюстендил
Георги Димитров Пекин Дата на раждане 04.05.1943 г. Място на раждане с. Червен брег, обл. Кюстендил Вербувал го служител О. р. Петков на 18.10.1971 г., регистриран на 25.10.1971 г. Ръководил го служител О. р. Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ-IV, управление II-V-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Люлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 54/ 1985 г. за унищожаване на лично дело I-ПВ-974. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ редакция от 01.08.1988 г. до 28.02.1993 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More