Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мадара намери 3 резултата / The search @pseudo Мадара found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Мадара " Вичо Жечев Иванов

Дата на раждане: 31.01.1929
Място на раждане: С. Илия Блъсково, обл. Шумен
Вичо Жечев Иванов Дата на раждане 31.01.1929 г. Място на раждане С. Илия Блъсково, обл. Шумен Вербувал го служител Николай Григоров Захариев на 17.02.1971 г. Ръководил го служител Николай Григоров Захариев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВр-Шумен-ДС Решение № 20/ 19.12.2007 г. 65 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Мадара Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА 45/ 28.03.1990 г. за унищожаване на дело I-ПВ-206 на Я/К "Мадара"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в общ. Шумен, издигнат от Граждански съюз за нова България
Решение N° 2-51
от 07.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Шумен

Съдържател на явочна квартира "Мадара" Красен Георгиев Трифонов

Дата на раждане: 31.08.1956
Място на раждане: гр. Нови пазар
Красен Георгиев Трифонов Дата на раждане 31.08.1956 г. Място на раждане гр. Нови пазар Вербувал го служител о. р. Любомир Якимов на 11.06.1984 г., регистриран на 13.06.1984 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Якимов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Мадара Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 232/ 14.01.1991 г. за унищожаване делото на Я/К "Мадара". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Нови пазар, издигнат от ПП "РЗС" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Мадара" Красен Георгиев Трифонов

Дата на раждане: 31.08.1956
Място на раждане: гр. Нови пазар
Красен Георгиев Трифонов Дата на раждане 31.08.1956 г. Място на раждане гр. Нови пазар Вербувал го служител о. р. Любомир Якимов на 11.06.1984 г., регистриран на 13.06.1984 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Якимов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Мадара Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 232/ 14.01.1991 г. за унищожаване делото на Я/К "Мадара". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел "Информационно осигуряване" в РЦЗ-Шумен от 01.07.2004 г. до 01.03.2009 г. Обявява установената с решение № 2-33/ 11.07.2012 г. - Медицински университет - София - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More