Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Максим намери 34 резултата / The search @pseudo Максим found 34 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Резидент "Максим" Нейчо Искров Нейчев

Дата на раждане: 25.10.1936
Място на раждане: с. Душанци, обл. Софийска
Нейчо Искров (Искрев) Нейчев Дата на раждане 25.10.1936 г. Място на раждане с. Душанци, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Михаил Милков на 04.02.1959 г., регистриран на 16.02.1959 г. Ръководил го служител о. р. Михаил Милков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-16112; протокол № 1349/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-35454. Снемане от действащия оперативен отчет 1959 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-началник управление, пълномощен министър от 01.02.1990 г. до 01.10.1991 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-592
от 14.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Враца

Агент "Максим" Венелин Ценов Петров

Дата на раждане: 06.03.1955
Място на раждане: с. Сухаче, обл. Плевен
Венелин Ценов Петров Дата на раждане 06.03.1955 г. Място на раждане с. Сухаче, обл. Плевен Вербувал го служител ст. лейт. Цветан Благоев Джигански на 20.11.1985 г., регистриран на 27.12.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Цветан Благоев Джигански Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-628 (Вр) и в работно дело IР-126 (Вр); рег. дневник, картон обр. 1 Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Враца, издигнат от коалиция "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Венелин Ценов Петров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-44/ 01.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 6
от 05.07.2007
Висш съдебен съвет

Агент " Максим " Здравко Михайлов Трифонов

Дата на раждане: 09.10.1949
Място на раждане: Гр. София
Здравко Михайлов Трифонов Дата на раждане 09.10.1949 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Илия Стефанов на 01.06.1978 г. Ръководил го служител О. р. Илия Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-ДС-В. Търново Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване на дело рег. № 50588, № 38/ 03.04.1990 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност член на Висшия съдебен съвет - от 16.12.1998 г.до 16.12.2003 г.
Решение N° 2-643
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Максим" Иванко Петров Пандезов

Дата на раждане: 29.11.1950
Място на раждане: гр. Ихтиман
Иванко Петров Пандезов Дата на раждане 29.11.1950 г. Място на раждане гр. Ихтиман Вербувал го служител Лейт. Кирил Панков Новански на 29.06.1981 г., регистриран на 09.07.1981 г. Ръководил го служител Лейт. Кирил Панков Новански Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Ихтиман Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-33487; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Ихтиман, издигнат от ПП "БСП" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-772
от 22.11.2016 г.
община Ихтиман

Агент "Максим" Иванко Петров Пандезов

Дата на раждане: 29.11.1950
Място на раждане: гр. Ихтиман
Иванко Петров Пандезов Дата на раждане 29.11.1950 г. Място на раждане гр. Ихтиман Вербувал го служител Лейт. Кирил Панков Новански на 29.06.1981 г., регистриран на 09.07.1981 г. Ръководил го служител Лейт. Кирил Панков Новански Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Ихтиман Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-33487; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.10.1991 г. до 12.11.1995 г. Общински съветник от 23.11.1995 г. до 23.11.1999 г. Общински съветник от 15.11.2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-643/ 26.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Максим" Мартин Михайлов Минков

Дата на раждане: 26.11.1955
Място на раждане: гр. София
Мартин Михайлов Минков Дата на раждане 26.11.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител О. р. Страцимир Никифоров на 09.04.1987 г., регистриран на 27.04.1987 г. Ръководил го служител О. р. Страцимир Никифоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-09-01, управление 06-01-05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Максим". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор регионално поделение от 01.04.2012 г. до 30.06.2016 г. Програмен директор от 01.07.2016 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии Обявява установената и обявена с решение № 50/ 08.10.2008 г. СЕМ – БТА - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Секретен " Максим " Иван Максимов Пършоров

Дата на раждане: 17.08.1945
Място на раждане: Гр. Русе
Иван Максимов Пършоров Дата на раждане 17.08.1945 г. Място на раждане Гр. Русе Вербувал го служител Лейт. Огнян Филипов на 18.3.1981 г. Ръководил го служител Лейт. Огнян Филипов; лейт. Емил Минков; подп. Стефан Маджаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ-ДС, НТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 2 и 3; дело Ф1, а.е. 5438; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-19187/ 31.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от “Камара на експертите” Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 50
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Максим " Иванко Петров Пандезов

Дата на раждане: 29.11.1950
Място на раждане: Гр. Ихтиман
Иванко Петров Пандезов Дата на раждане 29.11.1950 г. Място на раждане Гр. Ихтиман Вербувал го служител Лейт. Кирил Панков Новански на 29.06.1981 г., регистриран на 09.07.1981 г. Ръководил го служител Лейт. Кирил Панков Новански Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Ихтиман Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 58 органите по чл. 1 картон обр. 4; лично дело IА-33487; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Ихтиман, издигнат от БСП
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Максим" Пенчо Златанов Ковачев

Дата на раждане: 08.02.1954
Място на раждане: Гр. Белоградчик
Пенчо Златанов Ковачев Дата на раждане 08.02.1954 г. Място на раждане Гр. Белоградчик Вербувал го служител Кап. Светозар Петрунов на 25.03.1985 г., регистриран на 02.04.1985 г. Ръководил го служител Кап. Светозар Петрунов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-07-02; управление 06-напр. "Т" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-16425. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на направление от 02.01.1996 г. до 10.06.1996 г.
Решение N° 41
от 25.06.2008
съдии

Агент "Максим" Здравко Михайлов Трифонов

Дата на раждане: 09.10.1949
Място на раждане: Гр. София
Здравко Михайлов Трифонов Дата на раждане 09.10.1949 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Илия Стефанов на 01.06.1978 г. Ръководил го служител О. р. Илия Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-ДС-В. Търново Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване на дело на „Максим” рег. № 50588, № 38/ 03.04.1990 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1367/ 02.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Съдия в АС-Велико Търново/ ранг предс.отделение ВКС/ВАС Обявен с решение № 6/ 05.07.2007 г. - членове на Висшия съдебен съвет.
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Агент; сътрудник "Максим; Прометей" Цветан Димитров Цветков

Дата на раждане: 12.09.1943
Място на раждане: с. Стубел, обл. Монтана
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Максим" Антоний Ангелов Хубанчев

Дата на раждане: 20.05.1936
Място на раждане: гр. Разград
Антоний Ангелов Хубанчев Дата на раждане 20.05.1936 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител о. р. Христо Кирилов Маринчев на 24.06.1958 г., регистриран на 12.03.1964 г. Ръководил го служител о. р. Христо Кирилов Маринчев; о. р. Васил Иванов Вутов; о. р. Кирил Котов; о. р. Сашо Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII, управление VI-III-III, управление VI-III-II, управление VI-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-6359-6 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки на ДС данните за" "Максим". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1992 г. до 1993 г. и от 1998 г. до 1999 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-331/ 24.03.2014 г. – Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Максим" Чавдар Иванов Попов

Дата на раждане: 26.04.1950
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Максим" Иван Максимов Пършоров

Дата на раждане: 17.08.1945
Място на раждане: гр. Русе
Иван Максимов Пършоров Дата на раждане 17.08.1945 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител лейт. Огнян Филипов на 18.3.1981 г. Ръководил го служител лейт. Огнян Филипов; лейт. Емил Минков; подп. Стефан Маджаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ-ДС, НТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Максим Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 2 и 3; дело Ф1, а.е. 5438; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-19187/ 31.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по машинни науки от 2003 г. до 2006 г. Зам. председател на научна комисия по машинни науки от 2010 г. Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 110/ 09.02.2010 г. - БАН
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент; сътрудник "Максим; Прометей" Цветан Димитров Цветков

Дата на раждане: 12.09.1943
Място на раждане: с. Стубел, обл. Монтана
Цветан Димитров Цветков Дата на раждане 12.09.1943 г. Място на раждане с. Стубел, обл. Монтана Вербувал го служител лейт. Илия Цветанов Генчев на 02.07.1974 г., регистриран на 16.07.1974 г.; полк. Александров на 01.07.1981 г. към РУ-ГЩ Ръководил го служител лейт. Илия Цветанов Генчев; о. р. Рангел Томов; полк. Александров; полк. Алексиев; полк. Сотиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-Х-IV; РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; сътрудник Псевдоними Максим; Прометей Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-23691; работно дело IР-8511; дело № 16589; доклад на Служба "Военна информация" рег. № 1066/ 01.04.2011 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по агрономия и лесовъдство от 2006 г. до 2009 г. Секретар на научна комисия по агрономия и лесовъдство от 2010 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Максим" Чавдар Иванов Попов

Дата на раждане: 26.04.1950
Място на раждане: гр. София
Чавдар Иванов Попов Дата на раждане 26.04.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Петров Геров на 30.11.1976 г., регистриран на 02.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Иван Петров Геров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 88/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29619. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Комисия по изкуствознание и изкуства от 2003 г. до 2009 г.
Решение N° 2-417
от 22.10.2014 г.
община Момчилград

Агент "Максим" Милан Митков Милев

Дата на раждане: 22.01.1951
Място на раждане: с. Горско Дюлево, обл. Кърджали
Милан Митков Милев Дата на раждане 22.01.1951 г. Място на раждане с. Горско Дюлево, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Гинчо Стоянов на 25.08.1985 г., регистриран на 07.09.1985 г. Ръководил го служител о. р. Гинчо Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Момчилград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на "Максим". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Каменец до 10.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-241
от 02.10.2013 г.
Обединена българска банка АД

Осведомител "Максим" Михаил Димитров Топузов

Дата на раждане: 21.11.1935
Място на раждане: гр. Троян
Михаил Димитров Топузов Дата на раждане 21.11.1935 г. Място на раждане гр. Троян Вербувал го служител о. р. Иван Йосифов Йосифов на 30.11.1973 г., регистриран на 15.12.1973 г. Ръководил го служител о. р. Иван Йосифов Йосифов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел "Задгранични паспорти" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 95/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-1757 и работно дело IР-7347 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет на "Строителна банка" АД от 24.08.1992 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-331
от 24.03.2014 г.
Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

Агент "Максим" Антоний Ангелов Хубанчев

Дата на раждане: 20.05.1936
Място на раждане: гр. Разград
Антоний Ангелов Хубанчев Дата на раждане 20.05.1936 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител о. р. Христо Кирилов Маринчев на 24.06.1958 г., регистриран на 12.03.1964 г. Ръководил го служител о. р. Христо Кирилов Маринчев; о. р. Васил Иванов Вутов; о. р. Кирил Котов; о. р. Сашо Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII, управление VI-III-III, управление VI-III-II, управление VI-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-6359-6 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Максим" Мартин Михайлов Минков

Дата на раждане: 26.11.1955
Място на раждане: Гр. София
Мартин Михайлов Минков Дата на раждане 26.11.1955 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Страцимир Никифоров на 09.04.1987 г., регистриран на 27.04.1987 г. Ръководил го служител О. р. Страцимир Никифоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-09-01, управление 06-01-05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Максим". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кореспондент в чужбина- политически коментатор; завеждащ кореспондентски пункт Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР
Решение N° 2-137
от 13.02.2013 г.
община Несебър

Сътрудник "Максим" Христо Иванов Пенов

Дата на раждане: 17.07.1951
Място на раждане: гр. Свиленград
Христо Иванов Пенов Дата на раждане 17.07.1951 г. Място на раждане гр. Свиленград Вербувал го служител подп. Геров и ст. лейт. Пламен Русев на 30.04.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пламен Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обезателство, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 18637; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1991 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Служба "Военна информация" рег. № 227/ 18.01.2013 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-1039
от 12.09.2017 г.
община Болярово

Агент "Борисов; Максим" Димитър Петров Димитров

Дата на раждане: 16.06.1933
Място на раждане: с. Крайново, обл. Ямбол
Димитър Петров Димитров Дата на раждане 16.06.1933 г. Място на раждане с. Крайново, обл. Ямбол Вербувал го служител вербуван на 09.04.1958 г.; регистриран на 02.05.1958 г.; пререгистриран на 17.02.1964 г. Ръководил го служител кап. Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-VІ ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Борисов; Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-37438; рег. дневник – 2 бр.; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Крайново до месец октомври 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Петров Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-31
от 11.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Максим" Иванко Петров Пандезов

Дата на раждане: 29.11.1950
Място на раждане: гр. Ихтиман
Иванко Петров Пандезов Дата на раждане 29.11.1950 г. Място на раждане гр. Ихтиман Вербувал го служител Лейт. Кирил Панков Новански на 29.06.1981 г., регистриран на 09.07.1981 г. Ръководил го служител Лейт. Кирил Панков Новански Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Ихтиман Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-33487; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Ихтиман, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Секретен сътрудник "Максим" Иван Максимов Пършоров

Дата на раждане: 17.08.1945
Място на раждане: Гр. Русе
Иван Максимов Пършоров Дата на раждане 17.08.1945 г. Място на раждане Гр. Русе Вербувал го служител Лейт. Огнян Филипов на 18.3.1981 г. Ръководил го служител Лейт. Огнян Филипов; лейт. Емил Минков; подп. Стефан Маджаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ-ДС, НТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 2 и 3; дело Ф1, а.е. 5438; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-19187/ 31.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Научен секретар на Институт по металознание Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-766
от 16.11.2016 г.
община Етрополе

Осведомител "Максим" Цено Василев Керемидски

Дата на раждане: 01.06.1944
Място на раждане: гр. Етрополе
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Резидент "Максим" Нейчо Искров Нейчев

Дата на раждане: 25.10.1936
Място на раждане: с. Душанци, обл. Софийска
Нейчо Искров Нейчев Дата на раждане 25.10.1936 г. Място на раждане с. Душанци, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Михаил Милков на 04.02.1959 г., регистриран на 16.02.1959 г. Ръководил го служител о. р. Михаил Милков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-16112; протокол № 1349/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-35454. Снемане от действащия оперативен отчет 1959 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Багдад от 22.03.1993 г. до 23.06.1997 г.
Решение N° 2-321
от 12.03.2014 г.
община Тервел

Резидент "Максим" Илия Дочев Симеонов

Дата на раждане: 07.02.1943
Място на раждане: с. Жегларци, обл. Добрич
Илия Дочев Симеонов Дата на раждане 07.02.1943 г. Място на раждане с. Жегларци, обл. Добрич Вербувал го служител кап. Иван Стоянов Иванов на 24.02.1982 г., регистриран на 30.03.1982 г. Ръководил го служител кап. Иван Стоянов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-380 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Максим " Бончо Зарков Ружинов

Дата на раждане: 05.03.1948
Място на раждане: с. Долно Вършило, обл. Пазарджик
Бончо Зарков Ружинов Дата на раждане 05.03.1948 г. Място на раждане с. Долно Вършило, обл. Пазарджик Вербувал го служител Ангел Ангелов на 11.11.1977 г. Ръководил го служител Ангел Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Пазарджик – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; формализирана карта на лично дело ІА-1664 (Пз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, издигнат от ЗС „Ал. Стамболийски”
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Максим " Христо Паунов Пашунов

Дата на раждане: 29.06.1952
Място на раждане: С. Живково, обл. София
Христо Паунов Пашунов Дата на раждане 29.06.1952 г. Място на раждане С. Живково, обл. София Вербувал го служител Ст. л-т Валери Николов на 25.07.1985 г. Ръководил го служител Ст. л-т Валери Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03-03-01-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани и агентурни сведения; документи от ръководилият го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично дело № 267; работно дело № 267; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Живково, общ. Ихтиман, обл. София, издигнат от коалиция “ЕДИНСТВО”
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Максим" Жорж Николов Гаманов

Дата на раждане: 22.04.1958
Място на раждане: гр. Пловдив
Жорж Николов Гаманов Дата на раждане 22.04.1958 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител ст. лейт. Владимир Мандов на 20.09.1983 г., регистриран на 24.10.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Владимир Мандов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-624 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Представител на юридическо лице - член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "КОГАРИ" ООД, гр. Пловдив Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Жорж Николов Гаманов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Агент "Максим" Пенчо Златанов Ковачев

Дата на раждане: 08.02.1954
Място на раждане: Гр. Белоградчик
Пенчо Златанов Ковачев Дата на раждане 08.02.1954 г. Място на раждане Гр. Белоградчик Вербувал го служител Кап. Светозар Петрунов на 25.03.1985 г., регистриран на 02.04.1985 г. Ръководил го служител Кап. Светозар Петрунов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-07-02; управление 06-напр. "Т" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-16425. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Политически коментатор Обявен с решение № 54/ 26.11.2008 г. - БНТ вестник "168 часа"
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Максим" Чавдар Иванов Попов

Дата на раждане: 26.04.1950
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Максим" Любе Ангелов Спасов

Дата на раждане: 01.12.1949
Място на раждане: гр. София
Любе Ангелов Спасов Дата на раждане 01.12.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Ангелов на 14.03.1979 г., регистриран на 16.03.1979 г. Ръководил го служител о. р. Иван Ангелов; о. р. Марин Стефанов Цолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело ІР-11392; рег. дневник; картони – обр. 4 - 2 бр. и обр. 6; протокол № 81/ 1990 г. за унищожаване лично дело ІА-26185 и работно дело ІР-11392 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 26.06.1991 г. до 29.11.1993 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-709/ 20.09.2016 г. – длъжници към "Банка за земеделски кредит"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Максим" Мартин Михайлов Минков

Дата на раждане: 26.11.1955
Място на раждане: Гр. София
Мартин Михайлов Минков Дата на раждане 26.11.1955 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Страцимир Никифоров на 09.04.1987 г., регистриран на 27.04.1987 г. Ръководил го служител О. р. Страцимир Никифоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-09-01, управление 06-01-05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Максим Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Максим". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен редактор от 01.01.1988 г. до 31.01.1995 г. Зам. генерален директор от 25.08.1997 г. до 15.02.1998 г. Завеждащ кореспондентски пункт от 16.02.98 г. до 30.11.2000 г. Завеждащ кореспондентски пункт от 01.10.2002 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More