Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Малина намери 3 резултата / The search @pseudo Малина found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Съдържател на явочна квартира "Малина" Февзи Хасанов Юсеинов

Дата на раждане: 25.12.1933
Място на раждане: с. Дядовци, обл. Кърджали
Февзи Хасанов Юсеинов Дата на раждане 25.12.1933 г. Място на раждане с. Дядовци, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Георги Илиев Терзиев на 28.11.1963 г., регистриран на 06.12.1963 г., пререгистриран на 15.03.1964 г. Ръководил го служител о. р. Георги Илиев Терзиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Малина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник - 2 бр.; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1119 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1967 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 01.11.1991 г. до 29.10.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Малина " Божил Георгиев Башев

Дата на раждане: 10.07.1944
Място на раждане: Гр. Сливен
Божил Георгиев Башев Дата на раждане 10.07.1944 г. Място на раждане Гр. Сливен Вербувал го служител Кап. Даньо Иванов Данев на 14.12.1981 г., регистриран на 22.12.1981 г. Ръководил го служител Кап. Даньо Иванов Данев; Красимир Александров; Никола Д. Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 11, отделение 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Малина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 6; лично дело IА-422; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС- 7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Сливен, издигнат от Комунистическа партия на България
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Съдържател на явочна квартира "Малина" Маргарита Атанасова Грозданова

Дата на раждане: 17.03.1951
Място на раждане: гр. Пазарджик
Маргарита Атанасова Грозданова Дата на раждане 17.03.1951 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал я служител о. р. Христо Панчев на 10.10.1986 г., регистрирана на 30.10.1986 г. Ръководил я служител о. р. Христо Панчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Малина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 7/ 1990 г. за унищожаване личното дело на "Малина". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Средно общообразователно училище "Георги Брегов" - Пазарджик Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Маргарита Атанасова Грозданова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: