Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Маргарита намери 3 резултата / The search @pseudo Маргарита found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-104
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Търговище

Агент "Маргарита" Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова

Дата на раждане: 16.10.1963
Място на раждане: гр. Омуртаг
Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова Дата на раждане 16.10.1963 г. Място на раждане гр. Омуртаг Вербувал я служител Ст. лейт. Тодор Александров Христосков на 10.12.1987 г., регистрирана на 17.12.1987 г. Ръководил я служител Ст. лейт. Тодор Александров Христосков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 06, отдел 04, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Маргарита Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-34826; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Омуртаг, издигната от ПП "ДПС" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Маргарита " Бахтишен Ахмедова Ахмедова- Хюсеинова

Дата на раждане: 16.10.1963
Място на раждане: Гр. Омуртаг Решение № 20/ 19.12.2007 г. 26
Бахтишен Ахмедова Ахмедова- Хюсеинова Дата на раждане 16.10.1963 г. Място на раждане Гр. Омуртаг Решение № 20/ 19.12.2007 г. 26 Вербувал я служител Ст. лейт. Тодор Александров Христосков на 10.12.1987 г., регистрирана на 17.12.1987 г. Ръководил я служител Ст. лейт. Тодор Александров Христосков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 06, отдел 04, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Маргарита Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-34826; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Омуртаг, издигната от ДПС Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 2-905
от 04.04.2017 г.
община Омуртаг

Агент "Маргарита" Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова

Дата на раждане: 16.10.1963
Място на раждане: гр. Омуртаг
Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова Дата на раждане 16.10.1963 г. Място на раждане гр. Омуртаг Вербувал я служител Ст. лейт. Тодор Александров Христосков на 10.12.1987 г., регистрирана на 17.12.1987 г. Ръководил я служител Ст. лейт. Тодор Александров Христосков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 06, отдел 04, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Маргарита Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-34826; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 10.11.2003 г. до 2011 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-104/ 12.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More