Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Марин намери 30 резултата / The search @pseudo Марин found 30 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-156
от 27.03.2013 г.
община Бяла

Агент "Георги (Георгиев); Марин" Янаки Алексиев Попов

Дата на раждане: 01.09.1941
Място на раждане: гр. Бяла
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Марин" Максим Иванов Марков

Дата на раждане: 20.08.1962
Място на раждане: гр. София
Максим Иванов Марков Дата на раждане 20.08.1962 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Владимир Манолов на 12.12.1989 г., регистриран на 15.12.1989 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Манолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 2195/ 09.05.1990 г. с искане "в наличните картотеки да бъдат заличени всички данни" за "Марин". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2002 г. до 03.06.2005 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Максим Иванов Марков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-1040
от 12.09.2017 г.
Българска федерация по борба

Агент "Мохамад; Марин" Абол Гасем Малекпур

Дата на раждане: 24.03.1945
Място на раждане: Иран
Абол Гасем Малекпур Дата на раждане 24.03.1945 г. Място на раждане Иран Вербувал го служител вербуван на 11.11.1987 г., регистриран на 01.12.1987 г. Ръководил го служител о. р. Емил Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-V-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мохамад; Марин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; писмо вх. № 4082/ 22.12.1990 г. с искане "да бъде заличен от картотеките на МВР" агент "Марин"; писмо вх. № 2196/ 09.05.1990 г. с искане "да се изличат от всички картотеки данните за" "Марин". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 02.07.1997 г. до 10.02.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-407
от 08.10.2014 г.
Нов български университет

Агент "Марин" Руслан Станчев Пенчев

Дата на раждане: 17.03.1952
Място на раждане: гр. Кубрат
Руслан Станчев Пенчев Дата на раждане 17.03.1952 г. Място на раждане гр. Кубрат Вербувал го служител ст. лейт. Йордан Павлов Трачев на 28.09.1981 г., регистриран на 30.09.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Йордан Павлов Трачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-2990 (Рс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР—621 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител департамент и директор на ЦДО от 01.11.1992 г. до 29.12.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-602
от 04.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Ловеч

Агент "Марин" Петър Панталеев Панчев

Дата на раждане: 25.11.1960
Място на раждане: гр. Луковит
Петър Панталеев Панчев Дата на раждане 25.11.1960 г. Място на раждане гр. Луковит Вербувал го служител о. р. Асен Петков Пешев на 21.05.1984 г., регистриран на 25.05.1984 г. Ръководил го служител о. р. Асен Петков Пешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Луковит, издигнат от ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. За Петър Панталеев Панчев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-461/ 04.02.2015 г. – община Луковит Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Марин" Борис Илиев Китанов

Дата на раждане: 10.03.1944
Място на раждане: Гр. Долна баня
Борис Илиев Китанов Дата на раждане 10.03.1944 г. Място на раждане Гр. Долна баня Вербувал го служител О. р. Г. Мисайлов на 21.07.1977 г., регистриран на 04.08.1977 г. Ръководил го служител О. р. Г. Мисайлов; о. р. Кр. Пачков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 778/ 1990 г. с предложение за унищожаване материалите на аг. "Марин". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор-РТВЦ-Русе от 13.07.1993 г. до 16.02.1994 г. Главен секретар на БНТ от 17.02.1994 г. до 01.01.1995 г.
Решение N° 2-460
от 04.02.2015 г.
община Ловеч

Агент "Марин" Цветан Тодоров Тодоров

Дата на раждане: 03.02.1945
Място на раждане: гр. Ловеч
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-1055
от 19.09.2017 г.
община Елхово

Агент "Марин" Христо Димитров Гечев

Дата на раждане: 09.08.1962
Място на раждане: гр. Елхово
Христо Димитров Гечев Дата на раждане 09.08.1962 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител лейт. Борис Янев на 12.06.1986 г., регистриран на 18.06.1986 г. Ръководил го служител лейт. Борис Янев; о. р. П. Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Ямбол – ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА–2207 /Яб/; доклад на МВР № RB202009-001-05-01-08-І-1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Кмет на кметство Гранитово от 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Димитров Гечев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 153/ 27.07.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-152
от 20.03.2013 г.
община Аксаково

Агент "Марин" Христо Петков Христов

Дата на раждане: 18.03.1945
Място на раждане: с. Буховци, обл. Търговище
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Марин" Георги Русев Димитров

Дата на раждане: 16.10.1950
Място на раждане: гр. София
Георги Русев Димитров Дата на раждане 16.10.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Малин Младенов на 30.09.1986 г., регистриран на 06.10.1986 г. Ръководил го служител о. р. Малин Младенов; о. р. Димитър Динков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Командващ ГВ от 30.11.1994 г. За Георги Русев Димитров липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-60
от 21.08.2012 г.
Международно висше бизнес училище Ботевград

Агент "Марин" Руслан Станчев Пенчев

Дата на раждане: 17.03.1952
Място на раждане: гр. Кубрат
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Марин" Христо Димитров Гечев

Дата на раждане: 09.08.1962
Място на раждане: гр. Елхово
Христо Димитров Гечев Дата на раждане 09.08.1962 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител лейт. Борис Янев на 12.06.1986 г., регистриран на 18.06.1986 г. Ръководил го служител лейт. Борис Янев; о. р. П. Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Ямбол – ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Марин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА– 2207 /Яб/; доклад на МВР № RB202009-001-05-01-08-І-1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Гранитово, общ. Елхово, издигнат от Местна коалиция "БСП и левицата" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Димитров Гечев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент "Марин" Исмаил Али Ахмед

Дата на раждане: 03.12.1946
Място на раждане: с. Чавка, обл. Кърджали
Исмаил Али Ахмед Дата на раждане 03.12.1946 г. Място на раждане с. Чавка, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Сашо Николов Синабов на 25.02.1977 г., регистриран на 22.03.1977 г. Ръководил го служител кап. Сашо Николов Синабов; о. р. Димитър Панайотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1882 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1564 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.10.1995 г. до 29.10.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-461
от 04.02.2015 г.
община Луковит

Агент "Марин" Петър Панталеев Панчев

Дата на раждане: 25.11.1960
Място на раждане: гр. Луковит
Петър Панталеев Панчев Дата на раждане 25.11.1960 г. Място на раждане гр. Луковит Вербувал го служител о. р. Асен Петков Пешев на 21.05.1984 г., регистриран на 25.05.1984 г. Ръководил го служител о. р. Асен Петков Пешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 14.11.1995 г. до 05.11.1999 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. За Петър Панталеев Панчев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1058
от 19.09.2017 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Бизнес банка

Агент "Марин" Асен Симеонов Костов

Дата на раждане: 11.01.1953
Място на раждане: гр. София
Асен Симеонов Костов Дата на раждане 11.01.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 24.06.1977 г., регистриран на 01.07.1977 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Величков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ІХ-ІV, ВГУ-ІХ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 63/ 1988 г. за унищожаване лично дело ІА-27213; протокол № 71/ 1989 г. за унищожаване работно дело ІР-12577. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "МУЛТИМЕКС ТРАВЕЛ" ООД, гр. София Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-495
от 21.04.2015 г.
община Велинград

Сътрудник "Ялчън; Малин (Марин)" Мехмед Муса Кълъч

Дата на раждане: 25.10.1934
Място на раждане: с. Кръстава, обл. Пазарджик
Мехмед Муса Кълъч Дата на раждане 25.10.1934 г. Място на раждане с. Кръстава, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Тодор Таслаков на 02.06.1970 г., регистриран на 10.06.1970 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Таслаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Ялчън; Малин (Марин) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; протокол рег. № КА 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-1124 (Пз); писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-187 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Агент "Марин, Стефан" Мехмед Хасан Неджиб

Дата на раждане: 25.02.1956
Място на раждане: гр. Хасково
Мехмед Хасан Неджиб Дата на раждане 25.02.1956 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Христо Радичев на 28.11.1983 г., регистриран на 13.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Христо Радичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР –Кърджали – ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марин, Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол № КА 547/27.05.1990 г. за унищожено л. д. №ІА-309 (Кж), протокол № КА 499/1990 г. за унищожаване на р. д. № ІР 338 (Кж); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Калоянци от 29.10.2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-498
от 28.04.2015 г.
община Пазарджик

Агент "Марин" Филип Тодоров Велков

Дата на раждане: 15.01.1942
Място на раждане: Гърция
Филип Тодоров Велков Дата на раждане 15.01.1942 г. Място на раждане Гърция Вербувал го служител ст. лейт. Борислав Паунов Савов на 29.04.1976 г., регистриран на 18.05.1976 г. Ръководил го служител ст. лейт. Борислав Паунов Савов; о. р. Георги Пейов Шекерджиев; о. р. Панчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1491 (Пз); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-592 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Марин, Стефан" Мехмед Хасан Неджиб

Дата на раждане: 25.02.1956
Място на раждане: гр. Хасково
Мехмед Хасан Неджиб Дата на раждане 25.02.1956 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Христо Радичев на 28.11.1983 г., регистриран на 13.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Христо Радичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР –Кърджали – ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Марин, Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол № КА 547/27.05.1990 г. за унищожено л. д. №ІА-309 (Кж), протокол № КА 499/1990 г. за унищожаване на р. д. № ІР 338 (Кж); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Калоянци, общ. Кърджали, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Марин" Христо Димитров Гечев

Дата на раждане: 09.08.1962
Място на раждане: гр. Елхово
Христо Димитров Гечев Дата на раждане 09.08.1962 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител лейт. Борис Янев на 12.06.1986 г., регистриран на 18.06.1986 г. Ръководил го служител лейт. Борис Янев; о. р. П. Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Ямбол – ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Марин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 2207 /Яб/; доклад на МВР № RB202009-001-05-01-08-І-1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Гранитово, общ. Елхово, обл. Ямбол, издигнат от инициативен комитет Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Димитров Гечев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Марин, Стефан " Мехмед Хасан Неджиб

Дата на раждане: 25.02.1956
Място на раждане: с. Калоянци, обл. Кърджали
Мехмед Хасан Неджиб Дата на раждане 25.02.1956 г. Място на раждане с. Калоянци, обл. Кърджали Вербувал го служител Христо Радичев на 28.11.1983 г. Ръководил го служител Христо Радичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР –Кърджали - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Марин, Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол № КА 547/27.05.1990 г. за унищожено л. д. №ІА-309 (Кж), протокол № КА 499/1990 г. за унищожаване на р. д. № ІР 338 (Кж); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Калоянци, общ. Кърджали, издигнат от ДПС Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Марин " Христо Димитров Гечев

Дата на раждане: 09.08.1962
Място на раждане: с. Гранитово, обл. Ямбол
Христо Димитров Гечев Дата на раждане 09.08.1962 г. Място на раждане с. Гранитово, обл. Ямбол Вербувал го служител Борис Янев на 12.06.1986 г. Ръководил го служител Борис Янев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Ямбол - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Марин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 2207 /Яб/; доклад на МВР № RB202009-001-05- 01-08-І-1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за кмет на с. Гранитово, общ. Елхово, обл. Ямбол, издигнат от БСП и коалиция
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Марин " Христо Петков Христов

Дата на раждане: 03.03.1945
Място на раждане: с. Буховци, област Търговище
Христо Петков Христов Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 Дата на раждане 03.03.1945 г. Място на раждане с. Буховци, област Търговище Вербувал го служител Р. Киров на 18.06.1987 г. Ръководил го служител Р. Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Шумен - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Марин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на район Приморски, общ. Варна, издигнат от коалиция "Патриотичен съюз-Варна"
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Мустафа; Марин" Акиф Халил Бекир

Дата на раждане: 18.09.1949
Място на раждане: с. Църквица, обл. Кърджали
Акиф Халил Бекир Дата на раждане 18.09.1949 г. Място на раждане с. Църквица, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Петко Гинев на 05.06.1975 г., регистриран на 28.06.1975 г. Ръководил го служител о. р. Петко Гинев; о. р. Илия Иванов Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мустафа; Марин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на "Марин". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Църквица от м. ноември 1999 г. до м. март 2001 г. Обявява установената с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Марин " Петър Панталеев Панчев

Дата на раждане: 25.11.1960
Място на раждане: Гр. Луковит
Петър Панталеев Панчев Дата на раждане 25.11.1960 г. Място на раждане Гр. Луковит Вербувал го служител Асен Петков Пешев на 21.05.1984 г., регистриран на 25.05.1984 г. Ръководил го служител Асен Петков Пешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Луковит, издигнат от Обединен блок на труда Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Марин" Ангел Димитров Кючуков

Дата на раждане: 13.07.1948
Място на раждане: гр. Ивайловград
Ангел Димитров Кючуков Дата на раждане 13.07.1948 г. Място на раждане гр. Ивайловград Вербувал го служител о. р. Милчо Колев Милчев на 05.09.1972 г., регистриран на 20.09.1972 г. Ръководил го служител о. р. Милчо Колев Милчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на управление VI; ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Формализирана карта на лично дело IА-3655 (Ст.З.); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № СЗ-65/ 30.06.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-3655 (Ст.З); опис рег. № КА 170/ 19.09.1989 г. Снемане от действащия оперативен отчет Едноличен търговец с фирма - длъжник – ЕТ "АЛВА АНГЕЛ КЮЧУКОВ", гр. Стара Загора Обявява установената и обявена с решение 2-89/ 17.10.2012 г. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Марин" Николай Стефанов Петрунов

Дата на раждане: 23.08.1953
Място на раждане: гр. София
Николай Стефанов Петрунов Дата на раждане 23.08.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Георги Димитров Мурджев на 21.05.1987 г., регистриран на 02.06.1987 г. Ръководил го служител кап. Георги Димитров Мурджев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36811; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление до 15.12.1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Стефанов Петрунов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Марин" Кирчо Драгомиров Стоичков

Дата на раждане: 17.06.1955
Място на раждане: Гр. Перник
Кирчо Драгомиров Стоичков Дата на раждане 17.06.1955 г. Място на раждане Гр. Перник Вербувал го служител О. р. Александър Савов на 21.07.1988 г., регистриран на 26.07.1988 г. Ръководил го служител О. р. Александър Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-01-05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Марин". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен координатор програмна дейност от 04.09.2006 г. до 14.11. 2007 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител "Марин; Андрей" Стоян Недков Георгиев

Дата на раждане: 17.11.1941
Място на раждане: с. Манастир, обл. Варна
Стоян Недков Георгиев Дата на раждане 17.11.1941 г. Място на раждане с. Манастир, обл. Варна Вербувал го служител о. р. Георги Стоянов Владев на 25.09.1969 г., регистриран на 01.10.1969 г.; кап. Красимир Евтимов на 20.04.1977 г. регистриран в ПГУ на 30.05.1977 г. Ръководил го служител о. р. Георги Стоянов Владев; кап. Красимир Евтимов; о. р. Стоян Стоянов; о. р. Колю Борисов; о. р. Стойко Стойков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Марин; Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IО-182 (Вн) МФ и в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4387; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С КА-94/ 27.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-980 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Марин" Максим Иванов Марков

Дата на раждане: 20.08.1962
Място на раждане: гр. София
Максим Иванов Марков Дата на раждане 20.08.1962 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Владимир Манолов на 12.12.1989 г., регистриран на 15.12.1989 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Манолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 2195/ 09.05.1990 г. с искане "в наличните картотеки да бъдат заличени всички данни" за "Марин". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на финанси и администрация в Секретариат на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа /ОССЕ/, Виена от 2002 г. до 2011 г. изпратен от МВнР Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Максим Иванов Марков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 180/ 26.01.2011 г. – Министерството на отбраната. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More