Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Маринов намери 24 резултата / The search @pseudo Маринов found 24 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-257
от 13.11.2013 г.
община Враца

Агент "Маринов" Иван Ценов Иванов

Дата на раждане: 10.11.1940
Място на раждане: с. Горно Пещене, обл. Враца
Иван Ценов Иванов Дата на раждане 10.11.1940 г. Място на раждане с. Горно Пещене, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Светослав Савов на 28.11.1978 г., регистриран на 01.12.1978 г. Ръководил го служител о. р. Светослав Савов; о. р. Валери Градинарски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Маринов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 1/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело на агент "Маринов"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Маринов " Деньо Недялков Грозев

Дата на раждане: 18.09.1933
Място на раждане: С. Ветрен, обл. Стара Загора
Деньо Недялков Грозев Дата на раждане 18.09.1933 г. Място на раждане С. Ветрен, обл. Стара Загора Вербувал го служител Стоян Димитров Гуджев на 13.12.1975 г. Ръководил го служител Стоян Димитров Гуджев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Маринов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 3/ 1990 г. за унищожаване делата на "Маринов"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Мъглиж, издигнат от ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 6
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Маринов " Иван Ценов Иванов

Дата на раждане: 10.11.1940
Място на раждане: С. Горно Пещене, обл. Враца
Иван Ценов Иванов Дата на раждане 10.11.1940 г. Място на раждане С. Горно Пещене, обл. Враца Вербувал го служител Светослав Савов на 28.11.1978 г., регистриран на 01.12.1978 г. Ръководил го служител Светослав Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Маринов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 1/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело на агент "Маринов"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 57 I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Враца, издигнат от НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ “НИКОЛА ПЕТКОВ”
Решение N° 2-701
от 16.09.2016 г.
община Нова Загора

Агент "Маринов" Ганчо Димитров Ганчев

Дата на раждане: 16.11.1946
Място на раждане: с. Омарчево, обл. Сливен
Ганчо Димитров Ганчев Дата на раждане 16.11.1946 г. Място на раждане с. Омарчево, обл. Сливен Вербувал го служител ст. лейт. Стоян Стоянов на 30.06.1983 г., регистриран на 13.07.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стоян Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Сливен – ДС, Отделение икономическо Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Маринов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А – 1318 (Сл) – МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Омарчево от 03.11.1999 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Маринов " Стоян Живков Сталев

Дата на раждане: 05.12.1952
Място на раждане: Гр. София
Стоян Живков Сталев Дата на раждане 05.12.1952 г. Решение № 25/ 12.02.2007 г. 61 Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Кап. Пламен Ст. Димитров на 27.09.1988 г., регистриран на 03.10.1988 г. Ръководил го служител Кап. Пламен Ст. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II, отдел I, отделение III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Маринов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-32892; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Министър на външните работи - 12.02.1997 г. - 21.05.1997 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Маринов" Светослав Йорданов Миленков

Дата на раждане: 01.12.1935
Място на раждане: гр. София
Светослав Йорданов Миленков Дата на раждане 01.12.1935 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Тодор Стефанов Добрев на 10.11.1960 г., регистриран на 13.12.1960 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Стефанов Добрев; ст. раз. Тодор Милков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Маринов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-18130. Снемане от действащия оперативен отчет 1961 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по електротехнически и машинни науки от 1992 г. Член на научна комисия по електротехнически науки и автоматика от 1993 г. Член на Президиума от 2000 г.
Решение N° 2-442
от 07.01.2015 г.
община Кюстендил

Агент "Маринов" Иван Петров Новев

Дата на раждане: 13.05.1941
Място на раждане: с. Коняво, обл. Кюстендил
Иван Петров Новев Дата на раждане 13.05.1941 г. Място на раждане с. Коняво, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Георги Щалиянов на 18.05.1988 г., регистриран на 27.05.1988 г. Ръководил го служител о. р. Георги Щалиянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Маринов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 54/ 01.02.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1236 (Пк). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Коняво от 17.10.1991 г. до 17.11.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Маринов " Илия Гиргинов Габровски

Дата на раждане: 25.09.1941
Място на раждане: С. Габрово, обл. Кърджали
Илия Гиргинов Габровски Дата на раждане 25.09.1941 г. Място на раждане С. Габрово, обл. Кърджали Вербувал го служител Сашо Николов на 05.05.1975 г. Ръководил го служител Сашо Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Маринов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Момчилград, издигнат от БСП За Илия Гиргинов Габровски липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-44
от 01.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Враца

Осведомител "Маринов" Цветан Петров Босев

Дата на раждане: 11.08.1951
Място на раждане: гр. Оряхово
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-632
от 05.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Силистра

Агент "Маринов" Георги Тодоров Тодоров

Дата на раждане: 20.10.1955
Място на раждане: с. Кайнарджа, обл. Силистра
Георги Тодоров Тодоров Дата на раждане 20.10.1955 г. Място на раждане с. Кайнарджа, обл. Силистра Вербувал го служител НОР Димитър Христов Баракеров на 22.09.1980 г., регистриран на 07.10.1980 г. Ръководил го служител НОР Димитър Христов Баракеров; о. р. Николай Радев Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-VIII ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Маринов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35573 и в работно дело IР-17349; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Кайнарджа, издигнат от ПП "БДЦ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Тодоров Тодоров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-634
от 12.04.2016 г.
Българска агенция за инвестиции

Агент "Маринов" Стоян Живков Сталев

Дата на раждане: 05.12.1952
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-31
от 11.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Маринов" Сандо Стефанов Захариев

Дата на раждане: 03.04.1958
Място на раждане: с. Долно Камарци, обл. Софийска
Сандо Стефанов Захариев Дата на раждане 03.04.1958 г. Място на раждане с. Долно Камарци, обл. Софийска Вербувал го служител Лейт. Павлин Николов Павлов на 11.12.1980 г., регистриран на 18.12.1980 г. Ръководил го служител Лейт. Павлин Николов Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – София – ДС, отделение Елин Пелин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Маринов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; лично дело IA-36320 и работно дело IР- 17619; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Горна Малина, издигнат от КОАЛИЦИЯ "ПРОМЯНА" Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал.2, т. 2. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-857
от 21.02.2017 г.
община Мъглиж

Агент "Маринов" Деньо Недялков Грозев

Дата на раждане: 18.09.1933
Място на раждане: с. Ветрен, обл. Стара Загора
Деньо Недялков Грозев Дата на раждане 18.09.1933 г. Място на раждане с. Ветрен, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Стоян Димитров Гуджев на 13.12.1975 г., регистриран на 24.12.1975 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Димитров Гуджев; о. р. Г. Кожухаров; о. р. Митко Енев; о. р. Ат. Делибалтов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Маринов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С-375/ 19.03.1990 г. за унищожаване делата на "Маринов"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 01.12.1995 г. до 01.11.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 158
от 09.09.2010
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Агент "Маринов" Стоян Ангелов Стоянов

Дата на раждане: 26.10.1946
Място на раждане: гр. Търговище
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-755
от 08.11.2016 г.
община Горна Малина

Агент "Маринов" Сандо Стефанов Захариев

Дата на раждане: 03.04.1958
Място на раждане: с. Долно Камарци, обл. Софийска
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Маринов" Стоян Живков Сталев

Дата на раждане: 05.12.1952
Място на раждане: гр. София
Стоян Живков Сталев Дата на раждане 05.12.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Кап. Пламен Ст. Димитров на 27.09.1988 г., регистриран на 03.10.1988 г. Ръководил го служител Кап. Пламен Ст. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II, отдел I, отделение III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Маринов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32892; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Бон от 18.03.1991 г. до 07.08.1998 г. Извънреден и пълномощен посланик в Анкара от 07.08.1998 г. до 05.03.2006 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 2-438
от 09.12.2014 г.
община Дупница

Агент "Маринов" Димитър Петров Пешев

Дата на раждане: 16.11.1946
Място на раждане: гр. Дупница
Димитър Петров Пешев Дата на раждане 16.11.1946 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител о. р. Йордан Тодоров Райчев на 18.03.1968 г., регистриран на 23.03.1968 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Тодоров Райчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III – I армия-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Маринов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник до 19.04.1997 г. За Димитър Петров Пешев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 332
от 20.03.2012
Религиозната общност на евреите в България

Агент "Маринов" Марсел Салватор Израел

Дата на раждане: 03.01.1945
Място на раждане: гр. Пловдив
Марсел Салватор Израел Дата на раждане 03.01.1945 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител полк. Михаил Панталеев на 28.10.1975 г., регистриран на 30.10.1975 г. Ръководил го служител полк. Михаил Панталеев; о. р. Петър Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Маринов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35431 и в работно дело IР-13373; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Централния Израилтянски Духовен съвет от 2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Марсел Салватор Израел към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Маринов" Ганчо Димитров Ганчев

Дата на раждане: 16.11.1946
Място на раждане: с. Омарчево, обл. Сливен
Ганчо Димитров Ганчев Дата на раждане 16.11.1946 г. Място на раждане с. Омарчево, обл. Сливен Вербувал го служител ст. лейт. Стоян Стоянов на 30.06.1983 г., регистриран на 13.07.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стоян Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Сливен – ДС, Отделение икономическо Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Маринов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А – 1318 (Сл) – МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Омарчево, общ. Нова Загора, обл. Сливен, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Маринов " Ганчо Димитров Ганчев

Дата на раждане: 16.11.1946
Място на раждане: с. Омарчево, обл. Сливен
Ганчо Димитров Ганчев Дата на раждане 16.11.1946 г. Място на раждане с. Омарчево, обл. Сливен Вербувал го служител ст. лейт. Стоян Стоянов на 30.06.1983 г., регистриран на 13.07.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стоян Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Сливен – ДС, Отделение икономическо Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Маринов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А – 1318 (Сл) – МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Омарчево, общ. Нова Загора, обл. Сливен, издигнат от БСП
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Маринов " Иван Маринов Таслаков

Дата на раждане: 27.07.1959
Място на раждане:
Иван Маринов Таслаков Дата на раждане 27.07.1959 г. Място на раждане Вербувал го служител Вербуван на 02.12.1981 г., регистриран на 11.12.1981 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Пловдив – ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Маринов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр. 6, рег. дневник; документите от делото са унищожени съгласно действащата нормативна уредба с протокол № 1/1985 г., който не е предаден в архив; доклад на МВР RB202009- 001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за кмет на с. Багунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, издигнат от Коалиция Демократична Левица
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Маринов " Сандо Стефанов Захариев

Дата на раждане: 03.04.1958
Място на раждане: С. Горно Камарци, обл. София
Сандо Стефанов Захариев Дата на раждане 03.04.1958 г. Място на раждане С. Горно Камарци, обл. София Вербувал го служител Лейт. Павлин Николов Павлов на 11.12.1980 г., регистриран на 18.12.1980 г. Ръководил го служител Лейт. Павлин Николов Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – София – ДС, отделение Елин Пелин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Маринов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I A 36320 и работно дело I Р 17619; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Горно Камарци, общ. Горна Малина, обл. Софийска, издигнат от ДПС Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал.2, т. 2.
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Агент "Маринов" Тодор Колев Димитров

Дата на раждане: 01.06.1941
Място на раждане: с. Младиново, обл. Хасково
Тодор Колев Димитров Дата на раждане 01.06.1941 г. Място на раждане с. Младиново, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Тоню Иванов Тонев на 22.02.1960 г., регистриран на 04.03.1960 г. Ръководил го служител о. р. Тоню Иванов Тонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Маринов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-12153 и в работно дело IР-768; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Управителен съвет/ на кооперация – длъжник ТПК „ВЪЗХОД”, гр. Хасково Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Агент "Маринов" Мирослав Тодоров Петков

Дата на раждане: 28.08.1961
Място на раждане: с. Телиш, обл. Плевен
Мирослав Тодоров Петков Дата на раждане 28.08.1961 г. Място на раждане с. Телиш, обл. Плевен Вербувал го служител кап. Йордан Кирилов Фичеров на 04.04.1988 г., регистриран на 09.05.1988 г. Ръководил го служител кап. Йордан Кирилов Фичеров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Маринов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-265. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 30.04.2009 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More