Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Марио намери 8 резултата / The search @pseudo Марио found 8 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Марио-1" Николай Цачев Цачев

Дата на раждане: 12.08.1955
Място на раждане: гр. Ловеч
Николай Цачев Цачев Дата на раждане 12.08.1955 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител полк. Д. Куцев на 24.10.1986 г., регистриран на 19.11.1986 г. Ръководил го служител полк. Д. Куцев; подп. Марин Николов Маринов; полк. Иван Георгиев Дудушкин; подп. Иван Д. Божиков; подп. Марин Николов Маринов; полк. Кръстьо Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Марио-1 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6366. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.04.2001 г. до 24.05.2006 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Секретен сътрудник "Марио-1" Николай Цачев Цачев

Дата на раждане: 12.08.1955
Място на раждане: гр. Ловеч
Николай Цачев Цачев Дата на раждане 12.08.1955 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител полк. Д. Куцев на 24.10.1986 г., регистриран на 19.11.1986 г. Ръководил го служител полк. Д. Куцев; подп. Марин Николов Маринов; полк. Иван Георгиев Дудушкин; подп. Иван Д. Божиков; подп. Марин Николов Маринов; полк. Кръстьо Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Марио-1 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6366. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Международни връзки и протокол" от 06.11.2001 г. до 01.02.2003 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България Обявен с решение № 199/ 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Марио " Кристиян Борисов Кръстев

Дата на раждане: 16.05.1953
Място на раждане: Гр. София
Кристиян Борисов Кръстев Дата на раждане 16.05.1953 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител М. Димитров на 29.10.1987 г. Ръководил го служител М. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-МВР-ДС, 06, 04 Качеството, в което е осъществявано Агент Решение № 14 / 04.09.2007 г. 44 сътрудничеството Псевдоними Марио Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо вх. № 2240/ 1990 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание За Кристиян Борисов Кръстев липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона.
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Марио; Крум; Димитър" Марин Горев Митев

Дата на раждане: 29.07.1946
Място на раждане: гр. Варна
Марин Горев Митев Дата на раждане 29.07.1946 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Юлиан Величков на 28.04.1967 г., ; възстановен на 27.11.1973 г. от о. р. Милко Ст. Минков и регистриран на 06.04.1974 г. Ръководил го служител о. р. Юлиан Величков; о. р. Румен Попов; о. р. Методи Николов; о. р. Милко Ст. Минков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ-I, ВГУ-IХ-IV, управление IV-III-IV, управление IV-VII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марио; Крум; Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-4261; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2089/ 02.05.1990 г. за заличаване данните за аг. "Марио". Снемане от действащия оперативен отчет Едноличен собственик и управител на "Албако импекс" ЕООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Обект 6 - Бакалия ул. Акад.Методи Попов (до бл.71), обособена част от общ. фирма "ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ“. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Марио-1" Николай Цачев Цачев

Дата на раждане: 12.08.1955
Място на раждане: гр. Ловеч
Николай Цачев Цачев Дата на раждане 12.08.1955 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител полк. Д. Куцев на 24.10.1986 г., регистриран на 19.11.1986 г. Ръководил го служител полк. Д. Куцев; подп. Марин Николов Маринов; полк. Иван Георгиев Дудушкин; подп. Иван Д. Божиков; подп. Марин Николов Маринов; полк. Кръстьо Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Марио-1 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6366. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Бразилия от 25.05.2006 г. до 31.05.2010 г.
Решение N° 96
от 4.11.2009
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори на 15.11.2009 г.

Агент "Марио" Кристиян Борисов Кръстев

Дата на раждане: 16.05.1953
Място на раждане: Гр. София
Кристиян Борисов Кръстев Дата на раждане 16.05.1953 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител о. р. М. Димитров на 29.10.1987 г. Ръководил го служител о. р. М. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-МВР-ДС, 06, 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Марио Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо вх. № 2240/ 1990 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на Столична община, издигнат от ПП "Български бизнес блок". За Кристиян Борисов Кръстев липсват други данни по чл. 25, т. 3 от закона. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент; секретен " Марио " Георги Цветанов Стойков

Дата на раждане: 15.03.1941
Място на раждане: с. Тлачене, обл. Враца
Георги Цветанов Стойков Дата на раждане 15.03.1941 г. Място на раждане с. Тлачене, обл. Враца Вербувал го служител кап. Светослав Д. Савов на 22.09.1976 г., регистриран на 27.09.1976 г.; Петър Ламбов на Решение № 18/ 25.10.2007 г. 5 19.09.1977 г. Ръководил го служител кап. Светослав Д. Савов; Петър Ламбмов, Цветко Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Враца – ДС, отделение икономическо; ПГУ-ДС – ОУ на МВР гр. Враца Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник Псевдоними Марио Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1, 3 и 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА-297 (Вр) МФ; дело Ф 1, а.е. 4088; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-1880 от 22.10.2007 г.; доклад на НРС рег. № RB 102101-001- 04/12/1496 от 17.10.07 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Враняк, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 2-249
от 23.10.2013 г.
община Бяла Слатина

Агент; секретен сътрудник "Марио" Георги Цветанов Стойков

Дата на раждане: 15.03.1941
Място на раждане: с. Тлачене, обл. Враца
Георги Цветанов Стойков Дата на раждане 15.03.1941 г. Място на раждане с. Тлачене, обл. Враца Вербувал го служител кап. Светослав Д. Савов на 22.09.1976 г., регистриран на 27.09.1976 г.; о. р. Петър Ламбов на 19.09.1977 г. Ръководил го служител кап. Светослав Д. Савов; о. р. Петър Ламбмов, о. р. Цветко Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Враца – ДС, отделение икономическо; ПГУ-ДС – ОУ на МВР гр. Враца Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник аент; секретен сътрудник Псевдоними Марио Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 1 – 2 бр., обр 3, обр. 4 - 5 бр. и обр. 6; г. бланка; лично дело ІА-297 (Вр) МФ; дело Ф 1, а.е. 4088; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г.; доклад на НРС рег. № RB 102101-001-04/12/1496 от 17.10.07 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1991 г. до м. ноември 1995 г. и от 03.11.1999 г. до 10.11.2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: