Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Марица намери 8 резултата / The search @pseudo Марица found 8 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Съдържател на явочна квартира "Марица" Павел Николов Пондев

Дата на раждане: 28.05.1953
Място на раждане: гр. Пловдив
Павел Николов Пондев Дата на раждане 28.05.1953 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Драган Драганов на 28.10.1977 г., регистриран на 24.11.1977 г. Ръководил го служител о. р. Драган Драганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Марица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1949/ 17.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 8/ 30.01.1990 г. материалите на Я/К "Марица". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител на ПОНДЕВ ЕООД, гр. Пловдив Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Съдържател на явочна квартира "Марица" Минка Генчева Златева

Дата на раждане: 23.06.1942
Място на раждане: гр. Пловдив
Минка Генчева Златева Дата на раждане 23.06.1942 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал я служител о. р. Тодор Куртажов на 29.07.1985 г., регистрирана на 31.07.1985 г. Ръководил я служител о. р. Тодор Куртажов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Марица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 775/ 12.02.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Марица". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 2003 г. до 2004 г. и от 2006 г. до 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Съдържател на явочна квартира "Марица, Консул" Недялко Белев Георгиев

Дата на раждане: 07.03.1923
Място на раждане: с. Светлен, обл. Търговище
Недялко Белев Георгиев Дата на раждане 07.03.1923 г. Място на раждане с. Светлен, обл. Търговище Вербувал го служител Вербуван на 13.11.1951 г.; възстановен от о. р. Георги Панов на 10.11.1978 г., регистриран на 20.11.1978 г. Ръководил го служител о. р. Георги Панов; о. р. Л. Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Марица, Консул Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 1/ 1962 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-506; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3715. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на научна комисия по икономически науки от 1990 г. Член на научна комисия по икономически науки от 1995 г.
Решение N° 2-560
от 05.10.2015 г.
община Първомай

Съдържател на явочна квартира "Марица" Ангел Стефанов Авджиев

Дата на раждане: 09.05.1958
Място на раждане: с. Драгойново, обл. Пловдив
Ангел Стефанов Авджиев Дата на раждане 09.05.1958 г. Място на раждане с. Драгойново, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Костадин Палаков на 15.11.1988 г., регистриран на 30.11.1988 г. Ръководил го служител о. р. Костадин Палаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Марица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2510/ 12.06.1990 г. за унищожаване с протокол от 15.02.1990 г. делото на Я/К "Марица". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 10.1991 г. до 14.11.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-725
от 11.10.2016 г.
община Златоград

Съдържател на явочна квартира "Марица" Румен Димитров Кундев

Дата на раждане: 30.03.1940
Място на раждане: с. Ерма Река, обл. Смолян
Румен Димитров Кундев Дата на раждане 30.03.1940 г. Място на раждане с. Ерма Река, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Сергей Хр. Зарев на 13.04.1982 г., регистриран на 22.06.1982 г. Ръководил го служител о. р. Сергей Хр. Зарев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС-Златоград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Марица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване делата от фонд IЯ. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Съдържател на явочна квартира "Марица" Лилия Георгиева Чернева

Дата на раждане: 01.12.1942
Място на раждане: гр. Пловдив
Лилия Георгиева Чернева Дата на раждане 01.12.1942 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал я служител о. р. Иван Фиков на 07.06.1976 г., регистрирана на 17.06.1976 г. Ръководил я служител о. р. Иван Фиков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Марица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо рег. № С 51/ 08.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 5/ 02.02.1990 г. делото на Я/К "Марица". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на 170 средно общообразователно училище "Васил Левски" - Нови Искър Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Съдържател на явочна квартира "Марица" Виктор Исак Самуилов

Дата на раждане: 10.05.1946
Място на раждане: гр. София
Виктор Исак Самуилов Дата на раждане 10.05.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Петър Илиев Петров на 11.10.1965 г., регистриран на 18.10.1965 г. Ръководил го служител о. р. Петър Илиев Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Марица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 56/ 1986 г. за унищожаване личното дело на Я/К "Марица" – IА-19181. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Редакционен директор до 31.08.2007 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Марица " Койо Георгиев Чобанов

Дата на раждане: 14.12.1944
Място на раждане: С. Троян, обл. Хасково
Койо Георгиев Чобанов Дата на раждане 14.12.1944 г. Място на раждане С. Троян, обл. Хасково Вербувал го служител Валентин Мазнев на 09.07.1982 г., регистриран на 30.07.1982 г. Ръководил го служител Валентин Мазнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Марица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Симеоновград, издигнат от СДС Решение № 22/ 29.01.2008 г. 17 За Койо Георгиев Чобанов липсват други данни по чл. 25, т. 3

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More