Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мечта намери 5 резултата / The search @pseudo Мечта found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Съдържател на явочна квартира; Агент "Мечта; Алексиев" Венелин Стоянов Праматаров

Дата на раждане: 17.05.1940
Място на раждане: Гр. София
Венелин Стоянов Праматаров Дата на раждане 17.05.1940 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Вербуван през 1973 г., възстановен от Веселин Вутов на 29.04.1983 г., регистриран на 13.05.1983 г. Ръководил го служител Веселин Вутов; Стоян Кузманов; Алекс Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-05-01; ДС, управление 06-02-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Мечта; Алексиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-15689; протокол № 67/ 1989 г. за унищожаване на дело IЯ-2041 Я/К "Мечта"; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване на личното и работното (налично) дело на "Алексиев"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник кабинет на министъра на младежта и спорта от 01.01.2003 г. до 16.08.2005 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Мечта " Цветанка Асенова Спасова

Дата на раждане: 15.03.1942
Място на раждане: Гр. Перник Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1
Цветанка Асенова Спасова Дата на раждане 15.03.1942 г. Място на раждане Гр. Перник Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1 Вербувал го служител Верчо Рангелов Митов на 23.01.1985 г. Ръководил го служител Верчо Рангелов Митов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Мечта Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. Перник, издигната от Коалиция "Патриотично Обединение /ОБТ, ГСНБ/" За Цветанка Асенова Спасова липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 231
от 23.06.2011
община Гоце Делчев

Съдържател на явочна квартира "Мечта" Димитър Борисов Хрисимов

Дата на раждане: 31.08.1946
Място на раждане: с. Мусомища, обл. Благоевград
Димитър Борисов Хрисимов Дата на раждане 31.08.1946 г. Място на раждане с. Мусомища, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Димчо Манолов на 08.02.1980 г., регистриран на 25.02.1980 г. Ръководил го служител о. р. Димчо Манолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Мечта Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 3/ 1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-192 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар на общината от ноември 1995 г. до август 2009 г.
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Съдържател на явочна квартира "Мечта" Борислав Тонев Тонев

Дата на раждане: 01.07.1956
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Борислав Тонев Тонев Дата на раждане 01.07.1956 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител о. р. Димчо Манолов на 02.02.1981 г., регистриран на 17.02.1981 г. Ръководил го служител о. р. Димчо Манолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Мечта Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 3/ 1990 г. за определяне за унищожаване лично дело IЯ-228 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Помощно училище "Васил Левски" - Гоце Делчев Обявява установената с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Мечта" Цветанка Асенова Спасова

Дата на раждане: 15.03.1942
Място на раждане: гр. Перник
Цветанка Асенова Спасова Дата на раждане 15.03.1942 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал я служител о. р. Верчо Рангелов Митов на 23.01.1985 г., регистрирана на 30.01.1985 г. Ръководил я служител о. р. Верчо Рангелов Митов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Мечта Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 1/ 22.02.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-152 (Пк); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Перник, издигната от МК "ПАТРИОТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ" Обявява установената и обявена с решение № 153/ 27.07.2010 г. - Министерството на вътрешните работи - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More