Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Милев намери 8 резултата / The search @pseudo Милев found 8 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Сътрудник; Агент; секретен сътрудник "Милев; Никел" Александър Николов Желев

Дата на раждане: 08.02.1937
Място на раждане: гр. София
Александър Николов Желев Дата на раждане 08.02.1937 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Т. Тошев на 08.10.1970 г., регистриран на 14.10.1970 г.; регистриран в ПГУ на 14.03.1974 г. Ръководил го служител о. р. Т. Тошев; о. р. Иван Спасов; лейт. Чавдар Димитров Мирчев; о. р. Стефан Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VI-II; СГУ на МВР-ДС-VI-V; СГУ на МВР-ДС-II-II, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; агент; секретен сътрудник Псевдоними Милев; Никел Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 - 2 бр.; лично дело IА-33515; работно дело IР-15495; лично и работно дело Ф1, а.е. 3453 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Декан от 01.11.1989 г. до 04.02.1992 г. Ръководител катедра от 1990 г. до 1996 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Милев" Емил Стефанов Ангелов

Дата на раждане: 25.10.1966
Място на раждане: с. Габра, обл. Софийска
Емил Стефанов Ангелов Дата на раждане 25.10.1966 г. Място на раждане с. Габра, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Серафим Иванов на 12.11.1984 г., регистриран на 21.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Серафим Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Милев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28455 и работно дело IР-14022. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Пом. следовател в ОСлС-София
Решение N° 2-460
от 04.02.2015 г.
община Ловеч

Агент "Милев" Кирил Андреев Баев

Дата на раждане: 10.10.1948
Място на раждане: гр. Сухиндол
Кирил Андреев Баев Дата на раждане 10.10.1948 г. Място на раждане гр. Сухиндол Вербувал го служител о. р. Лальо Стоев Начевски на 19.08.1985 г., регистриран на 26.08.1985 г. Ръководил го служител о. р. Лальо Стоев Начевски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-Ловеч-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Милев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 3776/ 19.11.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Милев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 15.11.1995 г. до 11.05.1997 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Милев " Кирил Андреев Баев

Дата на раждане: 10.10.1948
Място на раждане: Сухиндол, обл. В. Търново
Кирил Андреев Баев Дата на раждане 10.10.1948 г. Място на раждане Сухиндол, обл. В. Търново Вербувал го служител Л. Начевски на 19.08.1985 г. Ръководил го служител Л. Начевски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-Ловеч-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Милев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Картон обр. 4; рег. дневник; писмо за унищожаване вх. № 3776/ 19.11.1990 Решение № 14 / 04.09.2007 г. 40 органите по чл. 1 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Сътрудник; Агент; секретен сътрудник "Милев; Никел" Александър Николов Желев

Дата на раждане: 08.02.1937
Място на раждане: гр. София
Александър Николов Желев Дата на раждане 08.02.1937 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Т. Тошев на 08.10.1970 г., регистриран на 14.10.1970 г.; регистриран в ПГУ на 14.03.1974 г. Ръководил го служител о. р. Т. Тошев; о. р. Иван Спасов; лейт. Чавдар Димитров Мирчев; о. р. Стефан Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VI-II; СГУ на МВР-ДС-VI-V; СГУ на МВР-ДС-II-II, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; агент; секретен сътрудник Псевдоними Милев; Никел Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 - 2 бр.; лично дело IА-33515; работно дело IР-15495; лично и работно дело Ф1, а.е. 3453 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по машинни науки от 1995 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Милев" Георги Николов Милошев

Дата на раждане: 27.04.1933
Място на раждане: гр. София
Георги Николов Милошев Дата на раждане 27.04.1933 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Асен Левчев Асенов на 16.01.1980 г., регистриран на 22.01.1980 г. Ръководил го служител кап. Асен Левчев Асенов; ст. лейт. Петър Буров; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-Х-I, управление II-Х-II, управление IV-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Милев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34943; работно дело IР-17176. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по физически науки от 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Николов Милошев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Агент "Милев" Георги Николов Милошев

Дата на раждане: 27.04.1933
Място на раждане: гр. София
Георги Николов Милошев Дата на раждане 27.04.1933 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Асен Левчев Асенов на 16.01.1980 г., регистриран на 22.01.1980 г. Ръководил го служител кап. Асен Левчев Асенов; ст. лейт. Петър Буров; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-Х-I, управление II-Х-II, управление IV-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Милев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34943; работно дело IР-17176. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Геофизичния институт Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Николов Милошев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Милев " Насъф Кязим Еюб

Дата на раждане: 27.01.1965
Място на раждане: с. Хърсово, Шуменски
Насъф Кязим Еюб Дата на раждане 27.01.1965 г. Място на раждане с. Хърсово, Шуменски Вербувал го служител майор Стайчо Любенов Стайков на 26.06.1985 г., регистриран на 12.07.1985 г. Ръководил го служител майор Стайчо Любенов Стайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление на ДС /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Милев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество /обещание/; собственоръчно написани сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А 198 /Шн/ - МФ; работно дело І Р – 14326; доклад на МВР RB202009- 001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Църквица, общ. Никола Козлево, обл. Шумен, издигнат от инициативен комитет

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More