Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Милко намери 3 резултата / The search @pseudo Милко found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Милко " Тодор Георгиев Вачков

Дата на раждане: 05.01.1945
Място на раждане: Гр. Пазарджик
Тодор Георгиев Вачков Дата на раждане 05.01.1945 г. Място на раждане Гр. Пазарджик Вербувал го служител Лейт. Пламен Георгиев Димов на 14.06.1977 г., регистриран на 21.06.1977 г. Ръководил го служител Лейт. Пламен Георгиев Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС, отдел II, отделение IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Милко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-5189; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на териториалното развитие и строителството Решение № 25/ 12.02.2007 г. 62 Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
Решение N° 78
от 14.10.2009
Национален осигурителен институт

Агент "Милко" Тодор Георгиев Вачков

Дата на раждане: 05.01.1945
Място на раждане: Гр. Пазарджик
Тодор Георгиев Вачков Дата на раждане 05.01.1945 г. Място на раждане Гр. Пазарджик Вербувал го служител Лейт. Пламен Георгиев Димов на 14.06.1977 г., регистриран на 21.06.1977 г. Ръководил го служител Лейт. Пламен Георгиев Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС, отдел II, отделение IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Милко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-5189 (Пд) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет от 04.03.1997 г. до 12.03.1999 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Милко" Тодор Георгиев Вачков

Дата на раждане: 05.01.1945
Място на раждане: гр. Пазарджик
Тодор Георгиев Вачков Дата на раждане 05.01.1945 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител Лейт. Пламен Георгиев Димов на 14.06.1977 г., регистриран на 21.06.1977 г. Ръководил го служител Лейт. Пламен Георгиев Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС, отдел II, отделение IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Милко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-5189 (Пд) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник кмет на община Пловдив от 14.12.1996 г. до 03.06.1997 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 78/ 14.10.2009 г. – Националния осигурителен институт Обявява установената и обявена с решение № 2-469/ 24.02.2015 г. – Българска агенция по безопасност на храните - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More