Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мина намери 5 резултата / The search @pseudo Мина found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Мина" Галина Василева Божкова

Дата на раждане: 13.03.1953
Място на раждане: с. Радомирци, обл. Плевен
Галина Василева Божкова Дата на раждане 13.03.1953 г. Място на раждане с. Радомирци, обл. Плевен Вербувал я служител майор. Димитър Борисов Мирянов на 22.05.1979 г., регистриран на 04.06.1979 г. Ръководил я служител майор. Димитър Борисов Мирянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-V-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-26525; работно дело IР-11794. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. директор на дирекция от 01.10.1993 г.
Решение N° 2-794
от 13.12.2016 г.
община Правец

Агент "Мина" Стефка Иванова Атанасова-Йовчева

Дата на раждане: 01.03.1959
Място на раждане: с. Лопян, обл. Софийска
Стефка Иванова Атанасова-Йовчева Дата на раждане 01.03.1959 г. Място на раждане с. Лопян, обл. Софийска Вербувал я служител Кап. Алексей Борисов Ценев на 14.12.1983 г., регистрирана на 19.12.1983 г. Ръководил я служител Кап. Алексей Борисов Ценев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР, отдел ДС, отделение II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА- 36344; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 47/ 16.09.2008 г. - Държавна агенция по горите - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-31
от 11.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Мина" Стефка Иванова Атанасова-Йовчева

Дата на раждане: 01.03.1959
Място на раждане: с. Лопян, обл. Софийска
Стефка Иванова Атанасова-Йовчева Дата на раждане 01.03.1959 г. Място на раждане с. Лопян, обл. Софийска Вербувал я служител Кап. Алексей Борисов Ценев на 14.12.1983 г., регистрирана на 19.12.1983 г. Ръководил я служител Кап. Алексей Борисов Ценев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР, отдел ДС, отделение II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА- 36344; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Правец, издигната от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-378
от 29.07.2014 г.
Минно-геоложки университет

Съдържател на явочна квартира; Агент "Здравец; Мина" Кирил Йорданов Бандов

Дата на раждане: 16.01.1925
Място на раждане: с. Черногорово, обл. Пазарджик
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Мина " Стефка Иванова Атанасова- Йовчева

Дата на раждане: 01.03.1959
Място на раждане: Гр. Етрополе
Стефка Иванова Атанасова- Йовчева Дата на раждане 01.03.1959 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 144 Място на раждане Гр. Етрополе Вербувал я служител Кап. Алексей Борисов Ценев на 14.12.1983 г., регистрирана на 19.12.1983 г. Ръководил я служител Кап. Алексей Борисов Ценев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР, отдел ДС, отделение II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА- 36344; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Правец, издигната от БСП Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More