Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Митко намери 32 резултата / The search @pseudo Митко found 32 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Сътрудник "Митко" Злати Георгиев Кацарски

Дата на раждане: 28.04.1957
Място на раждане: гр. Благоевград
Злати Георгиев Кацарски Дата на раждане 28.04.1957 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител полк. Асен Петков Александров на 03.12.1980 г. Ръководил го служител полк. Асен Петков Александров; майор Дечко Назъров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 14582; доклад на Служба "Военна информация" рег. № 578/ 07.03.2011 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 15.01.2009 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент; секретен сътрудник "Митко" Румен Георгиев Чолаков

Дата на раждане: 19.03.1939
Място на раждане: гр. Батак
Румен Георгиев Чолаков Дата на раждане 19.03.1939 г. Място на раждане гр. Батак Вербувал го служител ст. лейт. Петко Дачев Власковски на 25.08.1960 г., регистриран на 29.08.1960 г.; възстановен през 1969 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петко Дачев Власковски; подп. Борис Стоянов Москов; о. р. Руси Русев; о. р. Димитър Павлов; о. р. Боне Бонев; о. р. Найден Илиев Пешев; о. р. Христо Димитров Караколев; о. р. Петко Костов; о. р. Евтим Б. Гандев; о. р. Михаил Георгиев Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 1518 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от 01.01.1990 г. до 01.12.1990 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-590
от 06.01.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Осведомител "Митко" Иван Борисов Христов

Дата на раждане: 08.06.1951
Място на раждане: гр. Петрич
Иван Борисов Христов Дата на раждане 08.06.1951 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Дочо Стоев Дойчинов на 21.10.1969 г., регистриран на 25.11.1969 г. Ръководил го служител о. р. Дочо Стоев Дойчинов; о. р. Георги К. Динев; о. р. Йоаким Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Петрич; ДС, управление III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-265 (Бл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване работно дело IР-1090 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ИЕПК" ООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-643
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Митко" Стоил Митков Карагьозов

Дата на раждане: 26.07.1959
Място на раждане: гр. София
Стоил Митков Карагьозов Дата на раждане 26.07.1959 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Евгени Петров Цветков на 12.09.1989 г., регистриран на 06.10.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Евгени Петров Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-17; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Антон, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. - кандидати за местни избори 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Митко" Стефан Великов Голев

Дата на раждане: 08.10.1963
Място на раждане: с. Плоски, обл. Благоевград
Стефан Великов Голев Дата на раждане 08.10.1963 г. Място на раждане с. Плоски, обл. Благоевград Вербувал го служител кап. Димитър Василев Маникатов на 12.10.1988 г., регистриран на 10.11.1988 г. Ръководил го служител кап. Димитър Василев Маникатов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-3090 (Бл) и в работно дело ІР-2148 (Бл); рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник – "МАКСИМА" ООД, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стефан Великов Голев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1041
от 12.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на енергетиката

Агент "Митко" Иван Василев Генев

Дата на раждане: 11.02.1941
Място на раждане: гр. София
Иван Василев Генев Дата на раждане 11.02.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 28.11.1979 г., регистриран на 19.12.1979 г. Ръководил го служител о. р. Костадин Костадинов; о. р. Велков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VІІІ РУ по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор на "Мина Здравец" ЕАД (л) от 12.02.2004 г. до 19.07.2004 г. За Иван Василев Генев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение № 271/ 05.10.2011 г. – администрацията на Народното събрание. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-103
от 07.11.2012 г.
чл. 28 Емилиян Емилов Абаджиев и Миролюб Георгиев Столарски

Агент "Митко" Миролюб Георгиев Столарски

Дата на раждане: 01.09.1957
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Митко " Бейзат Садък Яхя

Дата на раждане: 09.07.1961
Място на раждане: С. Венец, обл. Шумен
Бейзат Садък Яхя Дата на раждане 09.07.1961 г. Място на раждане С. Венец, обл. Шумен Вербувал го служител Ст. лейт. Валентин Иванов Иванов на 27.10.1986 г., регистриран на 30.10.1986 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Валентин Иванов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен, отдел ДС, отделение териториално Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-503 (Шн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Кандидат за общински съветник в общ. Венец, издигнат от ДПС Решение № 20/ 19.12.2007 г. 27
Решение N° 2-967
от 06.06.2017 г.
община Стамболово

Осведомител; Агент "Митко; Заидов; Захариев" Али Али Галиб

Дата на раждане: 31.03.1949
Място на раждане: с. Гняздово, обл. Кърджали
Али Али Галиб Дата на раждане 31.03.1949 г. Място на раждане с. Гняздово, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Минчо Колев Атанасов на 04.12.1970 г., регистриран на 16.12.1970 г.; възстановен от о. р. Петьо Русев Петев на 26.07.1984 г. и регистриран на 02.08.1984 г. Ръководил го служител о. р. Минчо Колев Атанасов; о. р. Генчо Господинов; о. р. Петьо Русев Петев; о. р. Никола Делчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ГУСВ-V; ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Митко; Заидов; Захариев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Формализирана карта на лично дело ІА-576 (Хс); рег дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 499/ 13.04.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-600 (Хс); протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-308 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-434
от 03.12.2014 г.
община Бобов дол

Агент "Митко" Георги Владимиров Стойнев

Дата на раждане: 11.04.1948
Място на раждане: с. Голям Върбовник, обл. Кюстендил
Георги Владимиров Стойнев Дата на раждане 11.04.1948 г. Място на раждане с. Голям Върбовник, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Сталин Тодоров Тенев на 15.12.1977 г., регистриран на 20.12.1977 г. Ръководил го служител о. р. Сталин Тодоров Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС-Станке Димитров по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол рег. № КА-18(1)/ 04.06.1990 г. за унищожаване лично дело IА-982 (Кн); протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. за унищожаване работно дело IР-747 (Кн); доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Голям Върбовник от 1999 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Агент "Х-2; Митко" Васил Димитров Чичибаба

Дата на раждане: 26.01.1935
Място на раждане: гр. Кочериново
Васил Димитров Чичибаба Дата на раждане 26.01.1935 г. Място на раждане гр. Кочериново Вербувал го служител Подп. Методи Миланов Георгиев на 14.06.1972 г., регистриран на 22.06.1972 г. Ръководил го служител Подп. Методи Миланов Георгиев; Ефтим Йорданов; Любомир Неделев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС, РУ-Сливница; ДС, управление II; ДС, управление 04-01-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Х-2; Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33002; работно дело IР-11760; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Главен секретар от 01.05.1994 г. до 01.04.1995 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Митко" Велин Асенов Аргатски

Дата на раждане: 26.01.1953
Място на раждане: с. Чепинци, обл. Смолян
Велин Асенов Аргатски Дата на раждане 26.01.1953 г. Място на раждане с. Чепинци, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Бончо Бонев на 20.11.1985 г., регистриран на 27.11.1985 г. Ръководил го служител о. р. Бончо Бонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция от 25.11.2004 г. до 01.08.2008 г. За Велин Асенов Аргатски липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-92
от 23.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ямбол

Осведомител; Агент "Митко" Милен Огнянов Томов

Дата на раждане: 17.02.1958
Място на раждане: гр. Ямбол
Милен Огнянов Томов Дата на раждане 17.02.1958 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител лейт. Янко Костов Пъстрилов на 07.10.1974 г., регистриран на 15.10.1974 г. Ръководил го служител лейт. Янко Костов Пъстрилов; лейт. Димо Георгиев Димов; ст. лейт. Даньо Данев Димов; полк. Кирил Дончев; лейт. Румен Атанасов Бянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС-02; ДС, управление III-ХI-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2379 (Яб) и в работно дело IР-9208; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол от 21.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-149 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Ямбол, издигнат от ПП "ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ" Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Митко" Стоил Митков Карагьозов

Дата на раждане: 26.07.1959
Място на раждане: гр. София
Стоил Митков Карагьозов Дата на раждане 26.07.1959 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Евгени Петров Цветков на 12.09.1989 г., регистриран на 06.10.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Евгени Петров Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-17; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на община Антон, издигнат от ПП "ГЕРБ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Митко" Атанас Кирилов Пиков

Дата на раждане: 15.08.1964
Място на раждане: с. Бельово, обл. Благоевград
Атанас Кирилов Пиков Дата на раждане 15.08.1964 г. Място на раждане с. Бельово, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Тошко Кротнев на 04.06.1987 г., регистриран на 16.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Тошко Кротнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС- I РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 86-А/ 17.04.1990 г. за отделяне за унищожаване личното и работното дело на аг. "Митко". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Пловдив, издигнат от Коалиция "ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО, ОДС – ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД, РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Атанас Кирилов Пиков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Х-2; Митко " Васил Димитров Чичибаба

Дата на раждане: 26.01.1935
Място на раждане: Гр. София
Васил Димитров Чичибаба Дата на раждане 26.01.1935 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Подп. Методи Миланов Георгиев на 14.06.1972 г., регистриран на 22.06.1972 г. Ръководил го служител Подп. Методи Миланов Георгиев; Ефтим Йорданов; Любомир Неделев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС, РУ-Сливница; ДС, управление II; ДС, управление 04-01- 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Решение № 25/ 12.02.2007 г. 10 Псевдоними Х-2; Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-33002; работно дело IР-11760; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Министър на земеделието и хранителната промишленост - 26.01.1995 г. - 23.01.1996 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Митко" Велин Асенов Аргатски

Дата на раждане: 26.01.1953
Място на раждане: с. Чепинци, обл. Смолян
Велин Асенов Аргатски Дата на раждане 26.01.1953 г. Място на раждане с. Чепинци, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Бончо Бонев на 20.11.1985 г., регистриран на 27.11.1985 г. Ръководил го служител о. р. Бончо Бонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Митко Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по военни и военноинженерни науки от 2005 г. до 2010 г. За Велин Асенов Аргатски липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявен с решение № 180/ 26.01.2011 г. - МО
Решение N° 2-51
от 07.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Шумен

Агент "Митко" Бейзат Садък Яхя

Дата на раждане: 09.07.1961
Място на раждане: с. Венец, обл. Шумен
Бейзат Садък Яхя Дата на раждане 09.07.1961 г. Място на раждане с. Венец, обл. Шумен Вербувал го служител Ст. лейт. Валентин Иванов Иванов на 27.10.1986 г., регистриран на 30.10.1986 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Валентин Иванов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен, отдел ДС, отделение териториално по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-503 (Шн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Венец, издигнат от ПП "ДПС" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-479
от 24.03.2015 г.
община Вършец

Сътрудник "Митко" Димо Костов Димов

Дата на раждане: 03.03.1947
Място на раждане: гр. Вършец
Димо Костов Димов Дата на раждане 03.03.1947 г. Място на раждане гр. Вършец Вербувал го служител майор Ангелов на 16.07.1990 г. Ръководил го служител майор Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно подписана декларация за сътрудничество, разходен документ, отчетен от щатни служители, документи от ръководил го щатен служител; съдържащи се в дело № 21759; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димо Костов Димов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1058
от 19.09.2017 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Бизнес банка

Агент "Митко" Стефан Великов Голев

Дата на раждане: 08.10.1963
Място на раждане: с. Плоски, обл. Благоевград
Стефан Великов Голев Дата на раждане 08.10.1963 г. Място на раждане с. Плоски, обл. Благоевград Вербувал го служител кап. Димитър Василев Маникатов на 12.10.1988 г., регистриран на 10.11.1988 г. Ръководил го служител кап. Димитър Василев Маникатов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-3090 (Бл) и в работно дело ІР-2148 (Бл); рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "СТЕДИ" ООД, гр. Сандански Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стефан Великов Голев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-312/ 19.02.2014 г. – "Бизнес банка" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-562
от 14.10.2015 г.
община Родопи

Агент "Митко" Мохамед Ахмед Осман

Дата на раждане: 15.05.1940
Място на раждане: с. Модрен, обл. Кърджали
Мохамед Ахмед Осман Дата на раждане 15.05.1940 г. Място на раждане с. Модрен, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. А. Димитров на 26.04.1985 г., регистриран на 14.05.1985 г. Ръководил го служител о. р. А. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2493/ 11.06.1990 г. и протокол рег. № 101/ 08.06.1990 г. за унищожаване делата на агент "Митко". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-31
от 11.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Митко" Стоил Митков Карагьозов

Дата на раждане: 26.07.1959
Място на раждане: гр. София
Стоил Митков Карагьозов Дата на раждане 26.07.1959 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Евгени Петров Цветков на 12.09.1989 г., регистриран на 06.10.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Евгени Петров Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-17; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Антон, издигнат от ПП "Българска социалистическа партия"
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Агент "Митко" Сотир Георгиев Стоянов

Дата на раждане: 27.06.1954
Място на раждане: гр. Хасково
Сотир Георгиев Стоянов Дата на раждане 27.06.1954 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител ст. лейт. Стоян Иванов Цинцаров и кап. Димитър Льонов на 30.11.1982 г., регистриран на 14.12.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стоян Иванов Цинцаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; лично дело IА-2866 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Сотир Георгиев Стоянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-95
от 30.10.2012 г.
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Агент "Митко" Миролюб Георгиев Столарски

Дата на раждане: 01.09.1957
Място на раждане: гр. София
Миролюб Георгиев Столарски Дата на раждане 01.09.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Антон Масларов на 03.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Антон Масларов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 13.12.2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Миролюб Георгиев Столарски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Миролюб Георгиев Столарски липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената и обявена с решение № 71/ 22.07.2009 г. - Българската народна банка - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-1010
от 18.07.2017 г.
община Венец

Агент "Митко" Бейзат Садък Яхя

Дата на раждане: 09.07.1961
Място на раждане: с. Венец, обл. Шумен
Бейзат Садък Яхя Дата на раждане 09.07.1961 г. Място на раждане с. Венец, обл. Шумен Вербувал го служител Ст. лейт. Валентин Иванов Иванов на 27.10.1986 г., регистриран на 30.10.1986 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Валентин Иванов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен, отдел ДС, отделение териториално по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-503 (Шн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-51/ 07.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-655/ 26.05.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент; секретен сътрудник "Митко" Румен Георгиев Чолаков

Дата на раждане: 19.03.1939
Място на раждане: гр. Батак
Румен Георгиев Чолаков Дата на раждане 19.03.1939 г. Място на раждане гр. Батак Вербувал го служител ст. лейт. Петко Дачев Власковски на 25.08.1960 г., регистриран на 29.08.1960 г.; възстановен през 1969 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петко Дачев Власковски; подп. Борис Стоянов Москов; о. р. Руси Русев; о. р. Димитър Павлов; о. р. Боне Бонев; о. р. Найден Илиев Пешев; о. р. Христо Димитров Караколев; о. р. Петко Костов; о. р. Евтим Б. Гандев; о. р. Михаил Георгиев Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 1518 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Никозия от 18.05.1991 г. до 25.10.1992 г.
Решение N° 2-655
от 26.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Шумен

Агент "Митко" Бейзат Садък Яхя

Дата на раждане: 09.07.1961
Място на раждане: с. Венец, обл. Шумен
Бейзат Садък Яхя Дата на раждане 09.07.1961 г. Място на раждане с. Венец, обл. Шумен Вербувал го служител Ст. лейт. Валентин Иванов Иванов на 27.10.1986 г., регистриран на 30.10.1986 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Валентин Иванов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен, отдел ДС, отделение териториално по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-503 (Шн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Кандидат за общински съветник в община Венец, издигнат от ПП "ДПС" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-51/ 07.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Митко " Георги Владимиров Стойнев

Дата на раждане: 11.04.1948
Място на раждане: С. Г. Върбовник, обл. Кюстендил
Георги Владимиров Стойнев Дата на раждане 11.04.1948 г. Решение № 18/ 25.10.2007 г. 4 Място на раждане С. Г. Върбовник, обл. Кюстендил Вербувал го служител Сталин Тодоров Тенев на 15.12.1977 г. Ръководил го служител Сталин Тодоров Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протоколи за унищожаване на лично дело ІА-982 рег. № КА-18 (1)/ 04.06.1990 г. и на работно дело ІР- 747 № КА- 18/ 04.06.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І- 1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за кмет на с. Голем Върбовник, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил, издигнат от БСП
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Митко " Григор Борисов Белемезов

Дата на раждане: 19.02.1944
Място на раждане: с. Клепало, обл. Благоевград
Григор Борисов Белемезов Дата на раждане 19.02.1944 г. Място на раждане с. Клепало, обл. Благоевград Вербувал го служител Лазар Крачунов Гойнов на 04.01.1968г . Ръководил го служител Лазар Крачунов Гойнов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ-ДС, 1 армия Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 89/ 1990г.; доклад на МВР RB202009- 001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за кмет на с. Г. Брезница, общ. Кресна, обл. Благоевград, издигнат от Земеделски народен съюз
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител; Агент "Митко" Милен Огнянов Томов

Дата на раждане: 17.02.1958
Място на раждане: гр. Ямбол
Милен Огнянов Томов Дата на раждане 17.02.1958 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител лейт. Янко Костов Пъстрилов на 07.10.1974 г., регистриран на 15.10.1974 г. Ръководил го служител лейт. Янко Костов Пъстрилов; лейт. Димо Георгиев Димов; ст. лейт. Даньо Данев Димов; полк. Кирил Дончев; лейт. Румен Атанасов Бянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС-02; ДС, управление III-ХI-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2379 (Яб) и в работно дело IР-9208; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол от 21.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-149 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в община Ямбол, издигнат от НДПС Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител "Митко" Иван Борисов Христов

Дата на раждане: 08.06.1951
Място на раждане: гр. Петрич
Иван Борисов Христов Дата на раждане 08.06.1951 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Дочо Стоев Дойчинов на 21.10.1969 г., регистриран на 25.11.1969 г. Ръководил го служител о. р. Дочо Стоев Дойчинов; о. р. Георги К. Динев; о. р. Йоаким Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Петрич; ДС, управление III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-265 (Бл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване работно дело IР-1090 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник „ИЗТОЧНО ЕВРОПЕЙСКА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ” ООД, гр. София /"ИЗТОЧНО ЕВРПЕЙСКА П Р.К" АД - по бюлетина/ Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Митко" Камен Стефанов Стефанов

Дата на раждане: 12.10.1963
Място на раждане: гр. София
Камен Стефанов Стефанов Дата на раждане 12.10.1963 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Минко Маринов на 26.11.1985 г., регистриран на 11.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Минко Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-IV РУ по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Митко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31848; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от "ГОРДА България" в 23-и МИР-София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More