Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Митов намери 6 резултата / The search @pseudo Митов found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-229
от 11.09.2013 г.
община Кула

Секретен сътрудник "Митов" Марко Петров Петров

Дата на раждане: 08.12.1942
Място на раждане: с. Бойница, обл. Видин
Марко Петров Петров Дата на раждане 08.12.1942 г. Място на раждане с. Бойница, обл. Видин Вербувал го служител полк. Иван Петров Иванов на 24.10. 1979 г., регистриран на 24.10.1979 г. Ръководил го служител полк. Иван Петров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ-ДС, отдел ХІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Митов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и обр. 3; дело Ф 1, а. е. 4585; доклад на НРС RB102101-001-04/11-18037/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. и от 1999 г. до 2003 г.; Кмет на община Кула от 06.11.2003 г. до 07.11.2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-84/ 03.10.2012 г. – Министерството на здравеопазването Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-518
от 09.06.2015 г.
община Трън

Резидент "Митов" Борис Николов Златанов

Дата на раждане: 05.10.1936
Място на раждане: с. Слишовци, обл. Перник
Борис Николов Златанов Дата на раждане 05.10.1936 г. Място на раждане с. Слишовци, обл. Перник Вербувал го служител майор Лицини Тодоров Панов на 28.05.1987 г., регистриран на 23.07.1987 г. Ръководил го служител майор Лицини Тодоров Панов; о. р. Станой Милтенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-II ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Митов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36136 и в работно дело IР-17529; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Слишовци и кметства Стрезимировци и Джинчовци от м. ноември 1991 г. до м. ноември 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Борис Николов Златанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-591
от 06.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Видин

Секретен сътрудник "Митов" Марко Петров Петров

Дата на раждане: 08.12.1942
Място на раждане: с. Бойница, обл. Видин
Марко Петров Петров Дата на раждане 08.12.1942 г. Място на раждане с. Бойница, обл. Видин Вербувал го служител полк. Иван Петров Иванов на 24.10. 1979 г., регистриран на 24.10.1979 г. Ръководил го служител полк. Иван Петров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ-ДС, отдел ХІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Митов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и обр. 3; дело Ф 1, а. е. 4585; доклад на НРС RB102101-001-04/11-18037/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за общински съветник в община Кула, издигнат от БСП Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-84/ 03.10.2012 г. – Министерството на здравеопазването Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-229/ 11.09.2013 г. – община Кула Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Секретен " Митов " Марко Петров Петров

Дата на раждане: 08.12.1942
Място на раждане: С. Бойница, обл. Видин
Марко Петров Петров Дата на раждане 08.12.1942 г. Място на раждане С. Бойница, обл. Видин Вербувал го служител Полк. Иван Петров Иванов на 24.10. 1979 г. Ръководил го служител Полк. Иван Петров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ-ДС, отдел ХІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Митов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; дело Ф 1, а. е. 4585; доклад на НРС RB102101-001-04/11-18037/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за кмет на общ. Кула, обл. Видин, издигнат от БСП
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Митов" Марко Петров Петров

Дата на раждане: 08.12.1942
Място на раждане: с. Бойница, обл. Видин
Марко Петров Петров Дата на раждане 08.12.1942 г. Място на раждане с. Бойница, обл. Видин Вербувал го служител Полк. Иван Петров Иванов на 24.10. 1979 г., регистриран на 24.10.1979 г. Ръководил го служител Полк. Иван Петров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ-ДС, отдел ХІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Митов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; дело Ф 1, а. е. 4585; доклад на НРС RB102101-001-04/11-18037/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Директор в РЦЗ-Видин от 01.09.1995 г. до 30.09.1997 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Митов" Димитър Драгомиров Иванов

Дата на раждане: 19.02.1945
Място на раждане: с. Бегуновци, обл. Перник
Димитър Драгомиров Иванов Дата на раждане 19.02.1945 г. Място на раждане с. Бегуновци, обл. Перник Вербувал го служител кап. Боян Костадинов Бонев на 09.06.1980 г., регистриран на 19.06.1980 г. Ръководил го служител кап. Боян Костадинов Бонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Митов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1137 (Пк) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 2003 г. до м. ноември 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: