Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мишо намери 11 резултата / The search @pseudo Мишо found 11 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-649
от 16.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Метин, Мишо" Исмаил Кадир Салиф

Дата на раждане: 06.05.1952
Място на раждане: с. Светослав, обл. Хасково
Исмаил Кадир Салиф Дата на раждане 06.05.1952 г. Място на раждане с. Светослав, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Петьо Петев на 20.04.1984 г., регистриран на 04.05.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петьо Петев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Метин, Мишо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-1003 (Хс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Стамболово, издигнат от ДПС Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 298
от 17.01.2012
Българска православна църква

Агент "Мишо" Галактион Любенов Табаков

Дата на раждане: 26.02.1949
Място на раждане: гр. Ветрен
Галактион Любенов Табаков Дата на раждане 26.02.1949 г. Място на раждане гр. Ветрен Вербувал го служител о. р. Петър Хайтов на 23.09.1981 г., регистриран на 28.09.1981 г. Ръководил го служител о. р. Петър Хайтов; о. р. Ангел Славчев; майор Кирил Котов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС; ДС, управление VІ-ІІІ-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Мишо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните " за "Мишо". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Старозагорски митрополит Галактион Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 2-9
от 22.05.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Метин, Мишо" Исмаил Кадир Салиф

Дата на раждане: 06.05.1952
Място на раждане: с. Светослав, обл. Хасково
Исмаил Кадир Салиф Дата на раждане 06.05.1952 г. Място на раждане с. Светослав, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Петьо Петев на 20.04.1984 г., регистриран на 04.05.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петьо Петев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Метин, Мишо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-1003 (Хс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Стамболово, издигнат от ДПС Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Метин, Мишо " Исмаил Кадир Салиф

Дата на раждане: 06.05.1952
Място на раждане: С. Светослав, обл. Хасково
Исмаил Кадир Салиф Дата на раждане 06.05.1952 г. Място на раждане С. Светослав, обл. Хасково Вербувал го служител Петьо Петев на 20.04.1984 г. Ръководил го служител Петьо Петев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Оу на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Метин, Мишо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1003 (Хс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Стамболово, издигнат от ДПС Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 65
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Мишо " Галактион Любенов Табаков

Дата на раждане: 26.02.1949
Място на раждане: Ветрен, обл. Пазарджик
Галактион Любенов Табаков Дата на раждане 26.02.1949 г. Място на раждане Ветрен, обл. Пазарджик Вербувал го служител Петър Хайтов на 23.09.1981 г. Ръководил го служител Петър Хайтов; Ангел Славчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС, у-е VІ, ІІІ, І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Мишо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. Решение № 14 / 04.09.2007 г. 14 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Мишо " Венцислав Георгиев Гатев

Дата на раждане: 01.02.1956
Място на раждане: С. Труд, обл. Пловдив
Венцислав Георгиев Гатев Дата на раждане 01.02.1956 г. Място на раждане С. Труд, обл. Пловдив Вербувал го служител Ван Колев на 23.10.1986 г. Ръководил го служител Ван Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-04-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мишо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 2947/ 27.07.1990 г. за унищожаване на делата на агент "Мишо"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Пловдив, издигнат от ПП „Съюз на свободните демократи” Решение № 20/ 19.12.2007 г. 60
Решение N° 2-967
от 06.06.2017 г.
община Стамболово

Агент "Метин, Мишо" Исмаил Кадир Салиф

Дата на раждане: 06.05.1952
Място на раждане: с. Светослав, обл. Хасково
Исмаил Кадир Салиф Дата на раждане 06.05.1952 г. Място на раждане с. Светослав, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Петьо Петев на 20.04.1984 г., регистриран на 04.05.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петьо Петев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Метин, Мишо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-1003 (Хс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-649/ 16.05.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-442
от 07.01.2015 г.
община Кюстендил

Агент "Мишо" Димитър Василев Григоров

Дата на раждане: 12.05.1939
Място на раждане: с. Горна Гращица, обл. Кюстендил
Димитър Василев Григоров Дата на раждане 12.05.1939 г. Място на раждане с. Горна Гращица, обл. Кюстендил Вербувал го служител кап. Кръстю Анг. Резашки на 26.12.1959 г., регистриран на 13.01.1960 г. Ръководил го служител кап. Кръстю Анг. Резашки Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мишо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 2419/ 12.10.1962 г. за унищожаване дело с арх. № 74. Снемане от действащия оперативен отчет 1961 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Горна Гращица до 01.11.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-311
от 19.02.2014 г.
община Добричка

Агент "Мишо" Димитър Радев Димитров

Дата на раждане: 18.06.1949
Място на раждане: с. Дончево, обл. Добрич
Димитър Радев Димитров Дата на раждане 18.06.1949 г. Място на раждане с. Дончево, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Петър Грудов Петков на 02.12.1967 г., регистриран на 13.12.1967 г. Ръководил го служител о. р. Петър Грудов Петков; о. р. Ив. Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мишо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК за периода от м. ноември 1990 г. до м. октомври 1991г. За Димитър Радев Димитров липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Агент "Мишо" Марин Цвятков Александров

Дата на раждане: 05.05.1952
Място на раждане: гр. Тетевен
Марин Цвятков Александров Дата на раждане 05.05.1952 г. Място на раждане гр. Тетевен Вербувал го служител полк. Стефан Иванов Пенев на 16.07.1987 г., регистриран на 20.07.1987 г. Ръководил го служител полк. Стефан Иванов Пенев; о. р. Пламен Недялков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мишо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33031; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор на ИЕПП Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Манчев; Мишо" Мехмед Халил Чобан

Дата на раждане: 24.11.1960
Място на раждане: с. Ябланово, обл. Сливен
Мехмед Халил Чобан Дата на раждане 24.11.1960 г. Място на раждане с. Ябланово, обл. Сливен Вербувал го служител ст. лейт. Тодор Славов Чакъров на 16.12.1983 г., регистриран на 20.12.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тодор Славов Чакъров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Манчев; Мишо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37432; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мехмед Халил Чобан към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More