Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Момчил намери 14 резултата / The search @pseudo Момчил found 14 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-649
от 16.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Муксин, Момчил" Зеки Мустафа Хасан

Дата на раждане: 31.01.1948
Място на раждане: с. Крояци, обл. Кърджали
Зеки Мустафа Хасан Дата на раждане 31.01.1948 г. Място на раждане с. Крояци, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Петьо Петев на 01.11.1984 г., регистриран на 13.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петьо Петев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Хасково – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Муксин, Момчил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; писмо вх. № 551/ 1992 г. за унищожаване личното дело на аг. "Момчил"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Стамболово, издигнат от ДПС Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-315
от 24.02.2014 г.
община Каварна

Агент "Момчил" Атанас Матеев Матеев

Дата на раждане: 23.07.1949
Място на раждане: гр. Каварна
Атанас Матеев Матеев Дата на раждане 23.07.1949 г. Място на раждане гр. Каварна Вербувал го служител о. р. Йордан Стоянов на 20.05.1988 г., регистриран на 30.05.1988 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Момчил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; писмо вх. № 2044/ 25.04.1990 г. – ОУ на МВР-Толбухин за протокол за унищожаване 97/ 17.04.1990 г. –Балчик; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 07.11.1999 г. до 09.11.2003 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-42/ 25.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Агент; осведомител "Минков; Момчил (Момчилов)" Димитър Кръстев Димитров

Дата на раждане: 04.01.1945
Място на раждане: с. Пчела, обл. Ямбол
Димитър Кръстев Димитров Дата на раждане 04.01.1945 г. Място на раждане с. Пчела, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Николай Василев Русев на 09.01.1965 г., регистриран на 19.01.1965 г. Ръководил го служител о. р. Николай Василев Русев; о. р. Стоян Велков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-3 армия; ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Минков; Момчил (Момчилов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 16/ 28.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-138 (Яб); протокол рег. № С 14/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-121 (Яб). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик на "Време" ЕООД "Габрово днес 09" ООД - вестник "Габрово днес" – гр. Габрово Проверени са 5 лица. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Глобал медиа" ЕООД - вестник "Седмица" – гр. Казанлък Проверено е 1 лице. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1 от закона. "Градски вестник 1993" ЕООД - вестник "Градски вестник" – гр. Перник Проверени са 6 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Добруджанска трибуна" ООД – вестник "Добруджанска трибуна" - гр. Добрич Проверени са 18 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Дунавско дело" ЕООД - вестник "Дунавско дело" – гр. Свищов Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1 от закона. "Евроком България" ЕООД – вестник "Новият глас" – гр. Пловдив Проверени са 9 лица. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Есперо – Севдалина Коларова" ЕТ - вестник "Стремление" – гр. Ловеч Проверени са 4 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Земя 44" ЕООД – вестник "Монт прес" – гр. Монтана Проверени са 3 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Зетра" ЕООД - вестник "Ловеч глас" – гр. Ловеч Проверени са 3 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Ив-Ивелин Костов" ЕТ – вестник "Балчишки телеграф" – гр. Балчик Проверени са 4 лица. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. ИК "Габрово" – вестник "100 вести" – гр. Габрово Проверени са 6 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
Решение N° 2-9
от 22.05.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Муксин, Момчил" Зеки Мустафа Хасан

Дата на раждане: 31.01.1948
Място на раждане: с. Крояци, обл. Кърджали
Зеки Мустафа Хасан Дата на раждане 31.01.1948 г. Място на раждане с. Крояци, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Петьо Петев на 01.11.1984 г., регистриран на 13.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петьо Петев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Хасково – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Муксин, Момчил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; писмо вх. № 551/ 1992 г. за унищожаване личното дело на аг. "Момчил"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Стамболово, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Момчил " Евгени Стоянов Смиленов

Дата на раждане: 10.12.1965
Място на раждане: Гр. Кресна
Евгени Стоянов Смиленов Дата на раждане 10.12.1965 г. Място на раждане Гр. Кресна Вербувал го служител Никола Благоев на 01.12.1988 г. Ръководил го служител Никола Благоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Момчил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2485; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Кресна, издигнат от "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 25
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Момчил " Атанас Матеев Матеев

Дата на раждане: 23.07.1949
Място на раждане: Гр. Каварна
Атанас Матеев Матеев Дата на раждане 23.07.1949 г. Решение № 14 / 04.09.2007 г. 3 Място на раждане Гр. Каварна Вербувал го служител Йордан Стоянов на 20.05.1988 г. Ръководил го служител Йордан Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Момчил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо вх. № 2044/ 25.04.1990 г. – ОУ на МВР-Толбухин за протокол за унищожаване 97/ 17.04.1990 г. -Балчик Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Доверено лице; Агент "Момчил" Любомир Иванов Йосифов

Дата на раждане: 10.09.1958
Място на раждане: с. Юпер, обл. Разград
Любомир Иванов Йосифов Дата на раждане 10.09.1958 г. Място на раждане с. Юпер, обл. Разград Вербувал го служител лейт. Николай Василев Николов на 13.12.1985 г., регистриран на 18.12.1985 г. Ръководил го служител лейт. Николай Василев Николов; подп. Пеню Любенов Шилков; кап. Георги Иронов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ГКПП-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент Псевдоними Момчил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-3925 (Рс); работно дело IР-1170 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на направление в митница Русе от 01.10.1995 г. до 01.03.1997 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Любомир Иванов Йосифов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-967
от 06.06.2017 г.
община Стамболово

Агент "Муксин, Момчил" Зеки Мустафа Хасан

Дата на раждане: 31.01.1948
Място на раждане: с. Крояци, обл. Кърджали
Зеки Мустафа Хасан Дата на раждане 31.01.1948 г. Място на раждане с. Крояци, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Петьо Петев на 01.11.1984 г., регистриран на 13.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петьо Петев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Хасково – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Муксин, Момчил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; писмо вх. № 551/ 1992 г. за унищожаване личното дело на аг. "Момчил"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Поповец до 31.08.1990 г.; ВрИД кмет на кметство Зимовина от 14.11.2003 г. до 06.03.2004 г.; Кмет на кметство Зимовина от 07.03.2004 до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-649/ 16.05.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-484
от 01.04.2015 г.
община Медковец

Агент "Момчил" Ненчо Найденов Ненчов

Дата на раждане: 15.02.1931
Място на раждане: с. Сливовик, обл. Монтана
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-63
от 13.09.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Момчил" Ненчо Найденов Ненчов

Дата на раждане: 15.02.1931
Място на раждане: с. Сливовик, обл. Монтана
Ненчо Найденов Ненчов Дата на раждане 15.02.1931 г. Място на раждане с. Сливовик, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Аспарух Пелчев на 24.06.1976 г., регистриран на 29.06.1976 г. Ръководил го служител о. р. Аспарух Пелчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Момчил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2бр. и обр. 6; протокол № 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-30 (Мх); протокол рег. № 73/ 23.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Медковец, издигнат от "ЕСИ" Обявява установената с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Момчил " Атанас Матеев Матеев

Дата на раждане: 23.07.1949
Място на раждане: Гр. Каварна
Атанас Матеев Матеев Дата на раждане 23.07.1949 г. Място на раждане Гр. Каварна Вербувал го служител Йордан Стоянов на 20.05.1988 г. Ръководил го служител Йордан Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Момчил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо вх. № 2044/ 25.04.1990 г. – ОУ на МВР-Толбухин за протокол за унищожаване 97/ 17.04.1990 г. – Балчик; доклад на МВР RB202009- 001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на общ. Каварна, обл. Добрич, издигнат от коалиция „ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ - ДОБРУДЖА” Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Обявяван с решение № 14/ 04.09.2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Муксин, Момчил " Зеки Мустафа Хасан

Дата на раждане: 31.01.1948
Място на раждане: с. Крояци, обл. Кърджали
Зеки Мустафа Хасан Дата на раждане 31.01.1948 г. Място на раждане с. Крояци, обл. Кърджали Вербувал го служител Петьо Петев на 01.11.1984 г. Ръководил го служител Петьо Петев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Хасково – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Муксин, Момчил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Зимовина, общ. Стамболово, обл. Хасково, издигнат от ДПС
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Момчил" Атанас Матеев Матеев

Дата на раждане: 23.07.1949
Място на раждане: гр. Каварна
Атанас Матеев Матеев Дата на раждане 23.07.1949 г. Място на раждане гр. Каварна Вербувал го служител о. р. Йордан Стоянов на 20.05.1988 г., регистриран на 30.05.1988 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Момчил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; писмо вх. № 2044/ 25.04.1990 г. – ОУ на МВР-Толбухин за протокол за унищожаване 97/ 17.04.1990 г. –Балчик; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ съветник в общ. Каварна, издигнат от Коалиция "Единни за община Каварна" (ПБЖ, ПХН) Обявяван с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 229
от 06.06.2011
община Якоруда

Сътрудник "Момчил" Муса Салих Куньов

Дата на раждане: 16.09.1941
Място на раждане: с. Черешово, обл. Благоевград
Муса Салих Куньов Дата на раждане 16.09.1941 г. Място на раждане с. Черешово, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Асен Димитров Шакин на 11.12.1969 г., регистриран на 29.12.1969 г. Ръководил го служител о. р. Асен Димитров Шакин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Разлог Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Момчил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 6 бр.; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-883 (Бл); протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1497 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1991 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More