Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Нарцис намери 7 резултата / The search @pseudo Нарцис found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Съдържател на явочна квартира "Нарцис" Стоян Колев Минков

Дата на раждане: 06.02.1930
Място на раждане: гр. Шумен
Стоян Колев Минков Дата на раждане 06.02.1930 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител о. р. Митко Николов на 24.06.1980 г., регистриран на 02.07.1980 г. Ръководил го служител о. р. Митко Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Нарцис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1779/ 05.04.1990 г. и протокол рег. № 556/ 01.03.1990 г. за унищожаване дело IЯ-150 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1041
от 12.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на енергетиката

Агент "Нарцис" Илия Колев Илиев

Дата на раждане: 13.11.1954
Място на раждане: с. Пет могили, обл. Сливен
Илия Колев Илиев Дата на раждане 13.11.1954 г. Място на раждане с. Пет могили, обл. Сливен Вербувал го служител лейт. Антон Минев Бенишев на 23.03.1986 г., регистриран на 09.04.1986 г. Ръководил го служител лейт. Антон Минев Бенишев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Нарцис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-71 (Хс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № СЗ КА 33/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-71 (Хс) (налично); протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-79 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД от 29.11.2005 г. до 03.05.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 45/ 30.07.2008 г. - Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-632
от 05.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Силистра

Агент "Нарцис" Айдън Ремзиев Софуев

Дата на раждане: 05.06.1959
Място на раждане: с. Нова махала, обл. Пазарджик
Айдън Ремзиев Софуев Дата на раждане 05.06.1959 г. Място на раждане с. Нова махала, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Лука Стоянов Груев на 10.07.1977 г., регистриран на 29.08.1977 г.; регистриран в ПГУ на 04.11.1981 г. Ръководил го служител о. р. Лука Стоянов Груев; о. р. Колев; лейт. Милко Лазаров Минчев; о. р. Любомир Ас. Калчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС; ДС, управление III-VIII-I; ПГУ-ХI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Нарцис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в работно дело IР-9759 и в дело Ф1, а.е. 4639; рег. дневник; - 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 22/ 28.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-1580 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Силистра, издигнат от Партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА "БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ"" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-773
от 22.11.2016 г.
община Копривщица

Съдържател на явочна квартира "Нарцис" Пенка Иванова Скендерова-Алексиева

Дата на раждане: 08.01.1961
Място на раждане: гр. Копривщица
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-721
от 04.10.2016 г.
община Доспат

Съдържател на явочна квартира "Нарцис" Радко Асенов Радков

Дата на раждане: 28.11.1943
Място на раждане: гр. Доспат
Радко Асенов Радков Дата на раждане 28.11.1943 г. Място на раждане гр. Доспат Вербувал го служител о. р. Лулчо Лулчев на 20.06.1973 г., регистриран на 05.07.1973 г. Ръководил го служител о. р. Лулчо Лулчев; подп. Митко Владимиров Димов; о. р. Иван Баймаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Нарцис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 854/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 53/ 27.02.1990 г. делото на Я/К "Нарцис". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ИК на ОбНС Доспат до 30.04.1990 г. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Нарцис " Георги Ненов Славчев

Дата на раждане: 01.10.1938
Място на раждане: с. Рупки, обл. Стара Загора
Георги Ненов Славчев Дата на раждане 01.10.1938г. Място на раждане с. Рупки, обл. Стара Загора Вербувал го служител Георги Иванов Матев на 28.05.1972 г. Решение № 18/ 25.10.2007 г. 5 Ръководил го служител Георги Иванов Матев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Стара Загора – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Нарцис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол с предложение за унищожаване № 1/ 1990г.; доклад на МВР RB202009- 001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за кмет на с. Рупките, общ. Чирпан, обл. Стара Загора, издигнат от инициативен комитет
Решение N° 2-238
от 25.09.2013 г.
община Брегово

Съдържател на явочна квартира "Нарцис" Кирил Владимиров Груев

Дата на раждане: 17.10.1943
Място на раждане: гр. Видин
Кирил Владимиров Груев Дата на раждане 17.10.1943 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител ст. лейт. Чавдар Тодоров Ангелов на 30.04.1983 г., регистриран на 28.05.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Чавдар Тодоров Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-I ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Нарцис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело I-ПВ-21 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на ИК на община Брегово до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Кирил Владимиров Груев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More