Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Начков намери 1 резултата / The search @pseudo Начков found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Начков " Апостол Димитров Шкипов

Дата на раждане: 12.10.1960
Място на раждане: Гр. София
Апостол Димитров Шкипов Дата на раждане 12.10.1960 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Станислав Кирилов Киров на 10.03.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Станислав Кирилов Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-ДС, отдел 02, отделение 07 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Начков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-32731; Решение № 20/ 19.12.2007 г. 18 доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат “Земеделски съюз “Александър Стамболийски”"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More