Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Недялков намери 3 резултата / The search @pseudo Недялков found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Секретен " Недялков " Иван Радев Радев

Дата на раждане: 06.06.1945
Място на раждане: С. Панаретовци, обл. Сливен
Иван Радев Радев Дата на раждане 06.06.1945 г. Място на раждане С. Панаретовци, обл. Сливен Вербувал го служител Полк. Иван Иванов Петров на 16.05.1966 г. Ръководил го служител Полк. Иван Иванов Петров; полк. Петър Бъчваров; кап. Алекси Кеворк Кизирян; ст. лейт. Светлозар Иванов Трошанов; кап. Димитър Байлов; полк. Васил Цочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Недялков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1, обр. 2, обр. 9; дело № 307; доклад на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за общински съветник в общ. Сливен, издигнат от АТАКА
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Недялков" Николай Христов Чернокожев

Дата на раждане: 01.10.1956
Място на раждане: гр. София
Николай Христов Чернокожев Дата на раждане 01.10.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Светлин Апостолов на 27.01.1989 г., регистриран на 31.01.1989 г. Ръководил го служител о. р. Светлин Апостолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Недялков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на аг. "Недялков". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 1999 г. до 2000 г. и от 2002 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Недялков" Николай Христов Чернокожев

Дата на раждане: 01.10.1956
Място на раждане: гр. София
Николай Христов Чернокожев Дата на раждане 01.10.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Светлин Апостолов на 27.01.1989 г., регистриран на 31.01.1989 г. Ръководил го служител о. р. Светлин Апостолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Недялков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на аг. "Недялков". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Управителен съвет) от 12.05.1992 г. до 18.04.1996 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More