Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Нели намери 4 резултата / The search @pseudo Нели found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Нели" Антоанета Илиева Ковачка

Дата на раждане: 04.09.1962
Място на раждане: гр. София
Антоанета Илиева Ковачка Дата на раждане 04.09.1962 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител майор Кирил Андреев Кирилов на 12.12.1989 г., регистрирана на 19.12.1989 г. Ръководил я служител майор Кирил Андреев Кирилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ІХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Нели Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-37007; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) до 12.11.2002 г. Главен редактор от 09.12.2013 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Антоанета Илиева Ковачка към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Нели " Захаринка Вецкова Славкова

Дата на раждане: 28.10.1957
Място на раждане: С. Прекръсте, обл. Софийска
Захаринка Вецкова Славкова Дата на раждане 28.10.1957 г. Място на раждане С. Прекръсте, обл. Софийска Вербувал я служител Ст. лейт. Георги Крумов Марков на 16.11.1977 г., регистрирана на 06.12.1977 г. Ръководил я служител Ст. лейт. Георги Крумов Марков; лейт. Петър Василев Дочев; майор Ефтим Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР, отдел ДС, отделение Сливница Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Нели Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-28126; работно дело IР-13638; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Драгоман, издигната от Партия “Земеделски съюз “Александър Стамболийски””
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Нели " Сийка Кирилова Дякова-Хусеин

Дата на раждане: 19.06.1962
Място на раждане: Гр. Свиленград
Сийка Кирилова Дякова-Хусеин Дата на раждане 19.06.1962 г. Място на раждане Гр. Свиленград Вербувал го служител Атанас Куманов на 28.03.1986 г. Ръководил го служител Атанас Куманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Нели Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА498/ 13.04.1990 г. за унищожаване на работно дело ІР- 962; протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. за унищожаване на лично дело ІА-1746; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І- 1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. Свиленград, издигнат от “ Зелена България”
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Секретен сътрудник "Нели" Гинка Асенова Младенова

Дата на раждане: 28.03.1938
Място на раждане: Гр. София
Гинка Асенова Младенова Дата на раждане 28.03.1938 г. Място на раждане Гр. София Вербувал я служител Подп. Петър Николов Таков и Емил Александров на 19.02.1975 г., регистрирана на 22.02.1975 г. Ръководил я служител Подп. Петър Николов Таков; ст. лейт. Евгени Милков Ковачев; майор Владимир Иванов Владимиров; ст. лейт. Митко Ст. Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Нели Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител; документи от ръководили я щатни служители; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3968; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1722/ 08.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор от 01.01.1989 г. до 01.06.1993 г.