Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Нешо намери 3 резултата / The search @pseudo Нешо found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Нешо " Илия Желязков Гаванозов

Дата на раждане: 26.02.1958
Място на раждане: Гр. Елхово
Илия Желязков Гаванозов Дата на раждане 26.02.1958 г. Място на раждане Гр. Елхово Вербувал го служител Димитър Атанасов на 26.06.1980 г. Ръководил го служител Димитър Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Нешо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 16/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-2003; протокол рег. № 14/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР- 1126; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общински съветник в общ. Елхово, издигнат от "Българско движение Национален идеал за единство”
Решение N° 2-967
от 06.06.2017 г.
община Стамболово

Агент "Нешат; Нешо" Ахмед Халим Ахмед

Дата на раждане: 01.08.1954
Място на раждане: с. Свирец, обл. Кърджали
Ахмед Халим Ахмед Дата на раждане 01.08.1954 г. Място на раждане с. Свирец, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Петьо Петев на 25.10.1979 г., регистриран на 06.11.1979 г. Ръководил го служител о. р. Петьо Петев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Нешат; Нешо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Формализирана карта на лично дело ІА-575 (Хс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 499/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-599 (Хс); протокол рег. № КА 547/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-575 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Силен от 05.08.1996 г. до 12.11.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 43/ 09.07.2008 г. – Национален статистически институт - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Агент; секретен сътрудник "Нешо (Нешев)" Атанас Димитров Чолаков

Дата на раждане: 17.02.1967
Място на раждане: гр. Котел
Атанас Димитров Чолаков Дата на раждане 17.02.1967 г. Място на раждане гр. Котел Вербувал го служител лейт. Георги Джуров на 26.06.1986 г., регистриран на 09.07.1986 г. Ръководил го служител лейт. Георги Джуров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС-ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Нешо (Нешев) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – уверение; собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка; съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5939; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Управител на АПОГЕЙ ЕООД, гр. Котел Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: