Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ники намери 4 резултата / The search @pseudo Ники found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Агент "Ники" Хълми Идириз Ибраим

Дата на раждане: 19.03.1954
Място на раждане: с. Мортагоново, област Разград
Хълми Идириз Ибраим Дата на раждане 19.03.1954 г. Място на раждане с. Мортагоново, област Разград Вербувал го служител о. р. Красимир Василев на 30.10.1984 г., регистриран на 03.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Красимир Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Разград – ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Ники Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана декларация за сътрудничество; картони - обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 640 /Рз/ МФ; писмо вх. № 1850/ 10.04.1990 г. и протокол рег. № 576/ 09.03.1990 г. за унищожаване лично дело IА-640 (Рз) (налично); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Мортагоново от 13.10.1991 г. до 15.11.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Ники " Димитър Трифонов Алексиев

Дата на раждане: 10.08.1959
Място на раждане: Гр. Петрич
Димитър Трифонов Алексиев Дата на раждане 10.08.1959 г. Място на раждане Гр. Петрич Вербувал го служител Ст. лейт. Чавдар Захариев Ангелков на 27.04.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Чавдар Захариев Ангелков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 02, отдел 08, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ники Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-34370; доклад на МВР рег. №RB202009-001- 05/01-08-I-1830/ 12.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от СЪЮЗ БГ - ПП “Движение “Гергьовден”, ПП “Новото време”, ПП “Земеделски народен съюз”
Решение N° 2-385
от 12.08.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Булбанк

Агент "Ники" Константин Цветков Поптодоров

Дата на раждане: 24.03.1939
Място на раждане: гр. София
Константин Цветков Поптодоров Дата на раждане 24.03.1939 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Николай Василев Николов на 29.11.1974 г., регистриран на 12.12.1974 г. Ръководил го служител ст. лейт. Николай Василев Николов; о. р. Александър Обесников; о. р. В. Недев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ники Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32067; рег. дневник; картон – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ИНТЕРКВАРЦ" ЕАД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Ники " Хълми Идриз Ибрахим

Дата на раждане: 19.03.1954
Място на раждане: с. Мортагоново, област Разград
Хълми Идриз Ибрахим Дата на раждане 19.03.1954 г. Място на раждане с. Мортагоново, област Разград Вербувал го служител Красимир Василев на 30.10.1984 г. Ръководил го служител Красимир Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Разград - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Ники Документи, въз основа на които е Собственоръчно написана Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 установена принадлежността към органите по чл. 1 декларация за сътрудничество; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А – 640 /Рз/ МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Мортагоново, общ. Разград, издигнат от инициативен комитет

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More