Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Огнян намери 40 резултата / The search @pseudo Огнян found 40 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 50
от 08.10.2008
Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция

Сътрудник; секретен сътрудник; Агент "Огнян; Дунаев" Красимир Методиев Друмев

Дата на раждане: 17.06.1942
Място на раждане: Гр. София
Красимир Методиев Друмев Дата на раждане 17.06.1942 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Борис Тодоров Ангелов на 08.09.1970 г. към VI управление, регистриран на 12.10.1970 г.; на 27.10.1976 г. към ПГУ; възстановен към VI управление от майор Цветко Маринов Цветков на 23.10.1980 г.; възстановен към ПГУ на 22.12.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Борис Тодоров Ангелов; майор Гено Петров Генов; Ив. Бакърджиев; Димитър Недев; Емил Ставрев; майор Цветко Маринов Цветков; Цветан Бузовски; кап. Георги Кузов; кап. Любомир Георгиев Николов; Петко Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление шесто, отдел първи, отделение второ; ПГУ; управление 06, отдел 01, отделение 01; управление 06-01-05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Сътрудник; секретен сътрудник; агент Псевдоними Огнян; Дунаев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка – 3 бр; рег. дневник – 2 бр.; картони обр. 1, обр. 3, обр. 4 – 2 бр., обр. 6; лични и работни дела Ф1, а.е. 4122 – 6 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1530/ 08.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Главен редактор на сп. "Паралели" от 01.07.1991 г. до 05.04.1994 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 - рег. № RB102101-001-04/12-1530/ 08.08.2008 г.
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Сътрудник; секретен сътрудник "Огнян" Стоян Братанов Шукеров

Дата на раждане: 01.06.1942
Място на раждане: гр. Пловдив
Стоян Братанов Шукеров Дата на раждане 01.06.1942 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител кап. Иван Терзиянов на 15.12.1970 г., регистриран на 31.12.1970 г.; регистриран в ПГУ на 05.04.1975 г. Ръководил го служител кап. Иван Терзиянов; о. р. Добри Василев Божилов; о. р. Стефан Руменов Енев; о. р. Начо Димитров Петличков; о. р. Стефан Маджаров; о. р. Румен Трифонов; о. р. Иван Гьонов; о. р. Емил Минков; о. р. Личко Личев. Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I; управление II-Х-I; ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; секретен сътрудник Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1- 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-26242; работно дело IР-11453; дело Ф1, а.е. 4619 – 2 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1394/ 13.07.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Член на Управителен орган /Общо събрание/ – съдружник във фирма – длъжник – "БИ ЕЛ СИ ТРЕЙДИНГ" ООД Обявява установената и обявена с решение № 2-197/ 19.06.2013 г. – "Юробанк България" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-533
от 16.07.2015 г.
община Плевен

Агент "Огнян" Ваид Аптула Арслан

Дата на раждане: 13.08.1943
Място на раждане: гр. Добрич
Ваид Аптула Арслан Дата на раждане 13.08.1943 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Желязко Николаев Желев на 23.01.1967 г., регистриран на 07.02.1967 г. Ръководил го служител о. р. Желязко Николаев Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС; ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документ за получено възнаграждение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр.; лично дело IА-699 (Дч); протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-45; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 273/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-643
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Огнян" Арсен Райков Любенов

Дата на раждане: 03.07.1948
Място на раждане: гр. София
Арсен Райков Любенов Дата на раждане 03.07.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Валери Вълов на 19.07.1983 г., регистриран на 05.08.1983 г. Ръководил го служител лейт. Валери Вълов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-Сливница-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2553/ 18.06.1990 г. с искане да бъде заличен от справочната картотека аг. "Огнян". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Сливница, издигнат от НОВА АЛТЕРНАТИВА Обявява установената и обявена с решение № 2-451/ 21.01.2015 г. – Българския олимпийски комитет - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Агент "Огнян" Арсен Райков Любенов

Дата на раждане: 03.07.1948
Място на раждане: гр. София
Арсен Райков Любенов Дата на раждане 03.07.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Валери Вълов на 19.07.1983 г., регистриран на 05.08.1983 г. Ръководил го служител лейт. Валери Вълов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-Сливница-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2553/ 18.06.1990 г. с искане да бъде заличен от справочната картотека аг. "Огнян". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Съветник в Комисия по труда и социалната политика от 01.10.1997 г. Държавен експерт в Комисия по труда и социалната политика от 01.04.2000 г. Старши експертен сътрудник в Комисия по труда и социалната политика от 01.08.2001 г. до 25.08.2009 г.
Решение N° 273
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници-област Плевен

Агент "Огнян" Ваид Аптула Арслан

Дата на раждане: 13.08.1943
Място на раждане: гр. Добрич
Ваид Аптула Арслан Дата на раждане 13.08.1943 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Желязко Николаев Желев на 23.01.1967 г., регистриран на 07.02.1967 г. Ръководил го служител о. р. Желязко Николаев Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС; ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документ за получено възнаграждение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; лично дело IА-699 (Дч); протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-45; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за общински съветник в общ. Плевен, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г. Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Огнян" Иван Йорданов Димитров

Дата на раждане: 24.12.1953
Място на раждане: Гр. София
Иван Йорданов Димитров (Гранитски) Дата на раждане 24.12.1953 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Асен Симеонов на 13.09.1983 г., регистриран на 24.09.1983 г. Ръководил го служител О. р. Асен Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-02-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 752/ 12.02.1990 г. с предложение за унищожаване личното и работното дело на аг. "Огнян". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Генерален директор от 23.06.1995 г. до 07.06.1996 г.
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Огнян " Георги Миланов Георгиев

Дата на раждане: 20.11.1955
Място на раждане: С. Скрът, обл. Благоевград
Георги Миланов Георгиев Дата на раждане 20.11.1955 г. Място на раждане С. Скрът, обл. Благоевград Вербувал го служител Тошко Карасавов на 01.04.1987 г. Ръководил го служител Тошко Карасавов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив, 02, 03-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 80-А/ 02.05.1990 г.-Пловдив Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 40-о Народно събрание
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Огнян " Осман Ахмед Октай

Дата на раждане: 29.08.1952
Място на раждане: С. Чернолик, обл. Силистра Решение № 14 / 04.09.2007 г. 54
Осман Ахмед Октай Дата на раждане 29.08.1952 г. Място на раждане С. Чернолик, обл. Силистра Решение № 14 / 04.09.2007 г. 54 Вербувал го служител О. р. Иван Георгиев Йорданов на 26.08.1975 г., регистриран на 29.08.1975 г. Ръководил го служител О. р. Иван Георгиев Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г.; лично дело ІА-519 (Сс) МФ Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание Народен представител в 37-о Народно събрание Народен представител в 38-о Народно събрание Народен представител в 39-о Народно събрание
Решение N° 71
от 22.07.2009
Българска народна банка

Секретен сътрудник "Огнян" Пламен Богданов Думков

Дата на раждане: 10.04.1942
Място на раждане: гр. София
Пламен Богданов Думков Дата на раждане 10.04.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Ангел Емилов Ангелов на 02.07.1974 г., регистриран на 08.07.1974 г. Ръководил го служител ст. лейт. Ангел Емилов Ангелов; лейт. Димитър Георгиев Азлалиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3468; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1394/ 13.07.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от 21.04.1998 г. до 14.11.2001 г.
Решение N° 71
от 22.07.2009
Българска народна банка

Сътрудник; секретен сътрудник "Огнян" Стоян Братанов Шукеров

Дата на раждане: 01.06.1942
Място на раждане: гр. Пловдив
Стоян Братанов Шукеров Дата на раждане 01.06.1942 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител кап. Иван Терзиянов на 15.12.1970 г., регистриран на 31.12.1970 г. Ръководил го служител кап. Иван Терзиянов; о. р. Добри Василев Божилов; о. р. Стефан Руменов Енев; о. р. Начо Димитров Петличков; о. р. Стефан Маджаров; о. р. Румен Трифонов; о. р. Иван Гьонов; о. р. Емил Минков; о. р. Личко Личев. Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I; управление II-Х-I; ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; секретен сътрудник Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1- 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-26242; работно дело IР-11453; дело Ф1, а.е. 4619 – 2 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1394/ 13.07.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на управление от 18.01.1991 г. до 10.07.1996 г. Член на Управителния съвет от 08.07.1991 г. до 09.10.1991 г. Член на Управителния съвет и на Пленарния съвет на БНБ от 09.10.1991 г. до 08.07.1996 г.
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Осведомител; Агент "Росен; Огнян" Дончо Николаев Брайнов

Дата на раждане: 05.01.1951
Място на раждане: с. Плаково, обл. Велико Търново
Дончо Николаев Брайнов Дата на раждане 05.01.1951 г. Място на раждане с. Плаково, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Кольо Султанов на 30.12.1969 г., регистриран на 13.01.1970 г.; възстановен от о. р. Иван Василев Дерменджиев на 29.12.1985 г., регистриран на 13.01.1986 г. Ръководил го служител о. р. Кольо Султанов; о. р. Иван Василев Дерменджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-II-II; ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Росен; Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 - 6 бр. и обр. 6; лично дело IА-373 (Вн) МФ; протокол рег. № С КА-94/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-374 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на направление в митница Варна от 01.10.1997 г. до 06.08.2000 г. Н-к на отдел в митница Варна от 07.08.2000 г. до 30.11.2001 г. и Н-к на отдел и директор на РМД –Варна от 07.03.2002 г. до 30.04.2004 г. Директор на РМД – Варна от 07.03.2002 г. до 11.06.2008 г.
Решение N° 2-754
от 08.11.2016 г.
община Годеч

Агент "Огнян" Никифор Горанов Никифоров

Дата на раждане: 08.04.1956
Място на раждане: гр. Годеч
Никифор Горанов Никифоров Дата на раждане 08.04.1956 г. Място на раждане гр. Годеч Вербувал го служител лейт. Йордан Бориславов Александров на 05.09.1983 г., регистриран на 12.09.1983 г. Ръководил го служител лейт. Йордан Бориславов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Годеч по линия на ВГУ"И" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-28044; работно дело IР-13538; протокол № 94/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-28044 (налично) и работно дело ІР-13538 (налично); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Огнян " Ваид Аптула Арслан

Дата на раждане: 13.08.1943
Място на раждане: Гр. Добрич
Ваид Аптула Арслан Дата на раждане 13.08.1943 г. Място на раждане Гр. Добрич Вербувал го служител О. р. Желязко Николаев Желев на 23.01.1967 г., регистриран на 07.02.1967 г. Ръководил го служител О. р. Желязко Николаев Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС; ОУ на МВР- Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документ за получено възнаграждение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-699 Решение № 20/ 19.12.2007 г. 42 (Дч); протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-45; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за общински съветник в общ. Плевен, издигнат от ДПС
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Огнян" Ваид Аптула Арслан

Дата на раждане: 13.08.1943
Място на раждане: Гр. Добрич
Ваид Аптула Арслан Дата на раждане 13.08.1943 г. Място на раждане Гр. Добрич Вербувал го служител О. р. Желязко Николаев Желев на 23.01.1967 г., регистриран на 07.02.1967 г. Ръководил го служител О. р. Желязко Николаев Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС; ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документ за получено възнаграждение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-699 (Дч); протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-45; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП „ДПС” в 15-и ИР-Плевен Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Огнян" Георги Миланов Георгиев

Дата на раждане: 20.11.1955
Място на раждане: с. Скрът, обл. Благоевград
Георги Миланов Георгиев Дата на раждане 20.11.1955 г. Място на раждане с. Скрът, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Тошко Карасавов на 01.04.1987 г. Ръководил го служител о. р. Тошко Карасавов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив, 02, 03-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 80-А/ 02.05.1990 г.-Пловдив Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от "Български национален съюз – НД" в 17-и ИР-Пловдив-област и в 22-и ИР-Смолян Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 2-24
от 27.06.2012 г.
Съюз за стопанска инициатива

Агент; секретен сътрудник "Огнян; Мездренски" Данаил Цветков Грънчев

Дата на раждане: 16.10.1950
Място на раждане: гр. Враца
Данаил Цветков Грънчев Дата на раждане 16.10.1950 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител ст. лейт. Евгени Евгениев на 28.10.1985 г., регистриран на 31.10.1985 г.; регистриран в ПГУ на 21.03.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Евгени Евгениев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на управление VI; ОУ на МВР-Перник-разузнавателно отделение по линия на НТР. Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Огнян; Мездренски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1134 (Пк); рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо рег. № А 28/ 02.02.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на СС "Мездренски"; предложение рег. № 617/ 08.02.1990 г. за заличаване на СС "Мездренски" и за унищожаване на личното и работното му дело. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Огнянов; Огнян" Димитър Георгиев Андонов

Дата на раждане: 29.11.1956
Място на раждане: гр. Велинград
Димитър Георгиев Андонов Дата на раждане 29.11.1956 г. Място на раждане гр. Велинград Вербувал го служител подп. Христофор Стоев Аксиев на 26.04.1976 г., регистриран на 28.05.1976 г., възстановен от о. р. Алексей Ковачев на 26.11.1980 г. и пререгистриран на 04.12.1980 г. Ръководил го служител подп. Христофор Стоев Аксиев и капитан Альоша Мих. Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление III, отдел XI, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Огнянов; Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланки – 2 бр.; лично дело IА-1360 (Пз); протокол рег. № КА 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-1212 (Пз); писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-450 (Пз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за кмет на община Ракитово, издигнат от "Реформаторски блок" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 47/ 16.09.2008 г. – Държавна агенция по горите Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-507/ 19.05.2015 г. – община Ракитово Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-115
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Видин

Агент "Огнян" Радко Кръстев Стефанов

Дата на раждане: 17.07.1960
Място на раждане: гр. Видин
Радко Кръстев Стефанов Дата на раждане 17.07.1960 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител ст. лейт. Чавдар Тодоров Ангелов на 30.08.1983 г., регистриран на 14.09.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Чавдар Тодоров Ангелов; о. р. Здравко Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-1 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37647 и в работно дело IР-18223; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Видин, издигнат от Партия "Българска демократична общност" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Радко Кръстев Стефанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Огнян" Георги Миланов Георгиев

Дата на раждане: 20.11.1955
Място на раждане: с. Скрът, обл. Благоевград
Георги Миланов Георгиев Дата на раждане 20.11.1955 г. Място на раждане с. Скрът, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Тошко Карасавов на 01.04.1987 г., регистриран на 10.04.1987 г. Ръководил го служител о. р. Тошко Карасавов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив, 02, 03-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол рег. № С 80-А/ 02.05.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Огнян". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от "НОВА СИЛА" в 16-и МИР-Пловдив и в 17-и МИР-Пловдив-област Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-614
от 23.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Агент "Огнянов; Огнян" Димитър Георгиев Андонов

Дата на раждане: 29.11.1956
Място на раждане: гр. Велинград
Димитър Георгиев Андонов Дата на раждане 29.11.1956 г. Място на раждане гр. Велинград Вербувал го служител подп. Христофор Стоев Аксиев на 26.04.1976 г., регистриран на 28.05.1976 г., възстановен от о. р. Алексей Ковачев на 26.11.1980 г. и пререгистриран на 04.12.1980 г. Ръководил го служител подп. Христофор Стоев Аксиев и капитан Альоша Мих. Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление III, отдел XI, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Огнянов; Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; рег. дневник; рег. бланки – 2 бр.; лично дело IА-1360 (Пз); протокол рег. № КА 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-1212 (Пз); писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-450 (Пз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общински съветник в община Ракитово, издигнат от "Реформаторски блок" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 47/ 16.09.2008 г. – Държавна агенция по горите Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-507/ 19.05.2015 г. – община Ракитово Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-742
от 25.10.2016 г.
община Ботевград

Агент "Огнян" Валентин Петров Ценев

Дата на раждане: 26.01.1960
Място на раждане: с. Врачеш, обл. Софийска
Валентин Петров Ценев Дата на раждане 26.01.1960 г. Място на раждане с. Врачеш, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Иван Петков на 21.05.1982 г., регистриран на 29.05.1982 г. Ръководил го служител о. р. Иван Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-ХІІ РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 75/ 1990 г.за унищожаване лично дело ІА-29256 и работно дело ІР-14953. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 2007 г. Заместник-кмет на община Ботевград от 2009 г. до 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Огнян" Димитър Христов Ушев

Дата на раждане: 14.12.1949
Място на раждане: Гр. София
Димитър Христов Ушев Дата на раждане 14.12.1949 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Цветан Бузовски на 11.06.1980 г., регистриран на 18.06.1980 г. Ръководил го служител О. р. Цветан Бузовски; о. р. С. Григоров; о. р. Стр. Никифоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Огнян". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Отговорен редактор и водещ новини и коментатор международна политика в БНР Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР
Решение N° 316
от 22.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Благоевград

Осведомител "Огнян" Иван Николов Григоров

Дата на раждане: 06.08.1937
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Иван Николов Григоров Дата на раждане 06.08.1937 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител подп. Спиро Станков на 12.10.1974 г., регистриран на 31.10.1974 г. Ръководил го служител подп. Спиро Станков; о. р. подп. Никола Янкуловски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-16 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1332 (Бл); протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1728 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Гоце Делчев, издигнат от ПП "ПАРТИЯ НА БЪЛГАСКИТЕ КОМУНИСТИ"
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Агент "Огнян" Димитър Георгиев Андонов

Дата на раждане: 29.11.1956
Място на раждане: гр. Ракитово
Димитър Георгиев Андонов Дата на раждане 29.11.1956 г. Място на раждане гр. Ракитово Вербувал го служител подп. Христофор Стоев Аксиев на 26.04.1976 г., регистриран на 28.05.1976 г., пререгистриран на 04.12.1980 г. Ръководил го служител подп. Христофор Стоев Аксиев и капитан Альоша Мих. Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление III, отдел XI, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланки – 2 бр.; лично дело I А 1360 (Пз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавна дивечовъдна станция – Ракитово от 2001 г. до 2002 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Агент "Огнян" Румен Станов Радуканов

Дата на раждане: 23.11.1952
Място на раждане: с. Бориловец, обл. Видин
Румен Станов Радуканов Дата на раждане 23.11.1952 г. Място на раждане с. Бориловец, обл. Видин Вербувал го служител Лейт. Лицини Тодоров Панов на 05.04.1976 г., регистриран на 20.04.1976 г. Ръководил го служител Лейт. Лицини Тодоров Панов; Ленчо Тошев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ, РО, 1 граничен отряд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; лично дело IА-1256 (Вд); протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-895 (Вд); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Директор Горско стопанство/ Държавно лесничейство – Белоградчик от 01.09.1987 г. до 11.04.1997 г.
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Огнян" Иван Ангелов Иванов

Дата на раждане: 09.06.1953
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Иван Ангелов Иванов Дата на раждане 09.06.1953 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител о. р. Илия Лукманов на 11.11.1975 г., регистриран на 19.11.1975 г. Ръководил го служител о. р. Илия Лукманов; ст. лейт. Борис Георгиев Борисов; о. р. Иван Баймаков; о. р. Дафин Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС-Гоце Делчев; ДС, управление ІІІ-ІV-ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване лично дело ІА-31070 и работно дело ІР-17025; протокол № 2/ 1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-1276 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 1 МИР – Благоевград, издигнат от КП "ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ" Обявява установената и обявена с решение № 129/ 14.05.2010 г. - МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Огнян" Кирил Георгиев Кордов

Дата на раждане: 18.10.1943
Място на раждане: гр. Пловдив
Кирил Георгиев Кордов Дата на раждане 18.10.1943 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Софроний Тодоров Софрониев на 30.11.1967 г., регистриран на 19.12.1967 г. Ръководил го служител о. р. Софроний Тодоров Софрониев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството КДС-Пловдив Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-3749 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.12.1995 г.
Решение N° 2-321
от 12.03.2014 г.
община Тервел

Агент "Огнян" Фаик Якубов Хаджиисмаилов

Дата на раждане: 21.05.1962
Място на раждане: с. Мали извор, обл. Добрич
Фаик Якубов Хаджиисмаилов Дата на раждане 21.05.1962 г. Място на раждане с. Мали извор, обл. Добрич Вербувал го служител вербуван на 15.09.1981 г., регистриран на 26.10.1981 г.; възстановен от майор Иван Стоянов Иванов на 24.06.1985 г. и регистриран на 01.07.1985 г. Ръководил го служител майор Иван Стоянов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-II; ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-401 (Тх) МФ; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 - 8 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-338 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Тервел от 1999 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-87
от 10.10.2012 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Агент "Огнян" Христо Любомиров Масларов

Дата на раждане: 10.08.1949
Място на раждане: гр. Пловдив
Христо Любомиров Масларов Дата на раждане 10.08.1949 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Петър Ламбев Петков на 31.05.1968 г., регистриран на 29.06.1968 г. Ръководил го служител о. р. Петър Ламбев Петков; о. р. Йосифов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление III; СГУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-5048; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-318 и работно дело IР-5048 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на сектор от 01.03.1998 г. до 01.01.1999 г. Н-к на отдел от 01.01.1999 г. до 01.12.2009 г. Обявява установената с решение № 153/ 27.07.2010 г. - МВР - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-591
от 06.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Видин

Агент "Огнян" Румен Станов Радуканов

Дата на раждане: 23.11.1952
Място на раждане: с. Бориловец, обл. Видин
Румен Станов Радуканов Дата на раждане 23.11.1952 г. Място на раждане с. Бориловец, обл. Видин Вербувал го служител Лейт. Лицини Тодоров Панов на 05.04.1976 г., регистриран на 20.04.1976 г. Ръководил го служител Лейт. Лицини Тодоров Панов; Ленчо Тошев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ, РО, I граничен отряд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-1256 (Вд); протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-895 (Вд); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в община Белоградчик, издигнат от ПП "АТАКА" Обявява установената с решение 264/ 14.09.2011 г. – чл. 27 - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-507
от 19.05.2015 г.
община Ракитово

Агент "Огнянов; Огнян" Димитър Георгиев Андонов

Дата на раждане: 29.11.1956
Място на раждане: гр. Велинград
Димитър Георгиев Андонов Дата на раждане 29.11.1956 г. Място на раждане гр. Велинград Вербувал го служител подп. Христофор Стоев Аксиев на 26.04.1976 г., регистриран на 28.05.1976 г., възстановен от о. р. Алексей Ковачев на 26.11.1980 г. и пререгистриран на 04.12.1980 г. Ръководил го служител подп. Христофор Стоев Аксиев и капитан Альоша Мих. Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление III, отдел XI, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Огнянов; Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланки – 2 бр.; лично дело IА-1360 (Пз); протокол рег. № КА 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-1212 (Пз); писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-450 (Пз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Кмет на община Ракитово от 10.11.2003 г. до 29.10.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 184/ 09.02.2011 г. – Агенция за социално подпомагане - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Огнян " Димитър Георгиев Андонов

Дата на раждане: 29.11.1956
Място на раждане: гр. Ракитово
Димитър Георгиев Андонов Дата на раждане 29.11.1956 г. Място на раждане гр. Ракитово Вербувал го служител подп. Христофор Стоев Аксиев на 26.04.1976 г., регистриран на 28.05.1976 г., пререгистриран на 04.12.1980 г. Ръководил го служител подп. Христофор Стоев Аксиев и капитан Альоша Мих. Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление III, отдел XI, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланки – 2 бр.; лично дело I А 1560 (Пз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за кмет на общ. Ракитово, обл. Пазарджик, издигнат от „Български земеделски народен съюз”
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Огнян " Христо Захариев Христов

Дата на раждане: 02.11.1945
Място на раждане: С. Свобода , обл. Стара Загора Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2
Христо Захариев Христов Дата на раждане 02.11.1945 г. Място на раждане С. Свобода , обл. Стара Загора Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 Вербувал го служител Максим Славов на 06.12.1978 г. Ръководил го служител Максим Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Сливен - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протоколи №77/ 90 г. и №76/ 90 г. за унищожаване; лично дело І А – 1013 /Сл/; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за кмет на общ. Нова Загора, обл. Сливен, издигнат от Земеделски ъюз "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Осведомител "Огнян" Красимир Томов Цанков

Дата на раждане: 08.12.1951
Място на раждане: гр. Враца
Красимир Томов Цанков Дата на раждане 08.12.1951 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител о. р. Ненчо Ангелов Дончев на 25.11.1970 г., регистриран на 03.12.1970 г. Ръководил го служител о. р. Ненчо Ангелов Дончев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-5210; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-437 и работно дело IР-5210 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Директор маркетинг и реклама от 1998 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Огнян " Никифор Горанов Никифоров

Дата на раждане: 08.04.1956
Място на раждане: Гр. Годеч
Никифор Горанов Никифоров Дата на раждане 08.04.1956 г. Място на раждане Гр. Годеч Вербувал го служител Лейт. Йордан Бориславов Александров на 05.09.1983 г., регистриран на 12.09.1983 г. Ръководил го служител Лейт. Йордан Бориславов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС, РУ-Годеч Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-28044; работно дело IР-13538; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Годеч, общ. Годеч
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Огнян" Благой Запрянов Панайотов

Дата на раждане: 01.07.1935
Място на раждане: с. Ягодово, обл. Пловдив
Благой Запрянов Панайотов Дата на раждане 01.07.1935 г. Място на раждане с. Ягодово, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Илия Кръстев Методиев на 19.01.1955 г., регистриран на 05.02.1955 г. Ръководил го служител о. р. Илия Кръстев Методиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Асеновград; ДС, управление V-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-7502; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1957 Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-03-1190 от 1998 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Огнян" Славчо Иванов Хлебаров

Дата на раждане: 18.04.1934
Място на раждане: гр. Етрополе
Славчо Иванов Хлебаров Дата на раждане 18.04.1934 г. Място на раждане гр. Етрополе Вербувал го служител о. р. Ив. Кръстев на 26.03.1956 г., регистриран на 26.11.1957 г.ДС Ръководил го служител о. р. Ив. Кръстев; о. р. Теню Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството управление III-II-III; ДС-Ботевград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-18811; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор при РВМС-Кюстендил до 01.05.1997 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Сътрудник "Огнян" Величко Георгиев Александров

Дата на раждане: 22.02.1947
Място на раждане: гр. Ямбол
Величко Георгиев Александров Дата на раждане 22.02.1947 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител майор Дачев на 10.12.1980 г. Ръководил го служител майор Дачев; ст. лейт. Пламен Иванов; подп. Благой Нотев Илиев; кап. Александър Петров; подп. Дачо Дачев; подп. Румен Цанев; майор Георги Георгиев; майор Цветко Стаменов; ст. лейт. Любомир Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 16320; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; доклад на Служба "Военна информация" рег. № 2626/ 22.05.2012 г.. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Служба "Военна информация" рег. № 2626/ 22.05.2012 г.
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Огнян" Димитър Христов Ушев

Дата на раждане: 14.12.1949
Място на раждане: Гр. София
Димитър Христов Ушев Дата на раждане 14.12.1949 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Цветан Бузовски на 11.06.1980 г., регистриран на 18.06.1980 г. Ръководил го служител О. р. Цветан Бузовски; о. р. С. Григоров; о. р. Стр. Никифоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Огнян". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Отговорен редактор от 01.04.1990 г. до 14.02.1996 г. Зам. главен редактор от 15.02.1996 г. до 04.08.1997 г. Отговорен редактор от 10.12.2007 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More