Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Огоста намери 10 резултата / The search @pseudo Огоста found 10 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-257
от 13.11.2013 г.
община Враца

Съдържател на явочна квартира "Огоста" Кирил Николов Петков

Дата на раждане: 01.08.1940
Място на раждане: с. Арчар, обл. Видин
Кирил Николов Петков Дата на раждане 01.08.1940 г. Място на раждане с. Арчар, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Георги Братанов на 25.05.1979 г., регистриран на 30.05.1979 г. Ръководил го служител о. р. Георги Братанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Огоста Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че следва да бъде унищожено дело IЯ-78 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 14.11.1994 г. до 09.09.1999 г. и от 06.11.2003 г. до 28.09.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира "Огоста" Марин Йорданов Маринов

Дата на раждане: 02.11.1949
Място на раждане: Гр. Монтана
Марин Йорданов Маринов Дата на раждане 02.11.1949 г. Място на раждане Гр. Монтана Вербувал го служител о. р. Митко Йошев на 12.08.1983 г., регистриран на 25.08.1983 г. Ръководил го служител о. р. Митко Йошев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Огоста Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № III-75/ 23.04.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-313 на Я/К "Огоста"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за народен представител, издигнат от "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" в 12-и ИР-Монтана Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г.
Решение N° 2-633
от 05.04.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Държавна спестовна каса

Съдържател на явочна квартира "Огоста" Георги Върбанов Георгиев

Дата на раждане: 09.09.1947
Място на раждане: с. Лехчево, обл. Монтана
Георги Върбанов Георгиев Дата на раждане 09.09.1947 г. Място на раждане с. Лехчево, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Дико К. Диков на 21.11.1975 г., регистриран на 06.12.1975 г. Ръководил го служител о. р. Дико К. Диков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Огоста Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3252/ 19.09.1990 г. за заличаване на Я/К "Огоста". Снемане от действащия оперативен отчет Управител на фирма – длъжник – "ОЗОНТ ЛАЗЕР" ЕООД, гр. София ("ОЗОНТ ЛАЗЕР" ООД – по бюлетина) Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Съдържател на явочна квартира "Огоста" Марин Йорданов Маринов

Дата на раждане: 02.11.1949
Място на раждане: гр. Монтана
Марин Йорданов Маринов Дата на раждане 02.11.1949 г. Място на раждане гр. Монтана Вербувал го служител о. р. Митко Йошев на 12.08.1983 г., регистриран на 25.08.1983 г. Ръководил го служител о. р. Митко Йошев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Огоста Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № III-75/ 23.04.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-313 на Я/К "Огоста"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от БСП лява България в 12-и МИР-Монтана Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Съдържател на явочна квартира "Огоста" Тодор Неделчев Сарабеев

Дата на раждане: 11.07.1951
Място на раждане: гр. Брезово
Тодор Неделчев Сарабеев Дата на раждане 11.07.1951 г. Място на раждане гр. Брезово Вербувал го служител лейт. Запрев на 20.04.1979 г., регистриран на 01.08.1979 г. Ръководил го служител лейт. Запрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Огоста Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2342/ 28.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 20/ 30.01.1990 г. делата на Я/К "Огоста". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Брезово, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ "
Решение N° 2-479
от 24.03.2015 г.
община Вършец

Съдържател на явочна квартира "Огоста" Добринка Петкова Исаева

Дата на раждане: 01.01.1949
Място на раждане: гр. Дългопол
Добринка Петкова Исаева Дата на раждане 01.01.1949 г. Място на раждане гр. Дългопол Вербувал я служител о. р. Любомир Кр. Костов на 14.03.1986 г., регистрирана на 26.03.1986 г. Ръководил я служител о. р. Любомир Кр. Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Огоста Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 208/ 23.03.1990 г. делото на Я/К "Огоста". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. и от 2003 г. до 2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-488
от 07.04.2015 г.
община Монтана

Съдържател на явочна квартира "Огоста" Марин Йорданов Маринов

Дата на раждане: 02.11.1949
Място на раждане: гр. Монтана
Марин Йорданов Маринов Дата на раждане 02.11.1949 г. Място на раждане гр. Монтана Вербувал го служител о. р. Митко Йошев на 12.08.1983 г., регистриран на 25.08.1983 г. Ръководил го служител о. р. Митко Йошев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Огоста Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № III-75/ 23.04.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-313 на Я/К "Огоста"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г.; Общински съветник от 24.11.1995 г. до 08.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Огоста " Марин Йорданов Маринов

Дата на раждане: 02.11.1949
Място на раждане: Гр. Монтана
Марин Йорданов Маринов Дата на раждане 02.11.1949 г. Място на раждане Гр. Монтана Вербувал го служител Митко Йошев на 25.08.1983 г. Ръководил го служител Митко Йошев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Огоста Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 6; Решение № 22/ 29.01.2008 г. 39 установена принадлежността към органите по чл. 1 протокол рег. № III-75/ 23.04.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-313 на Я/К "Огоста"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. Монтана, издигнат от ПП "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА"
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Огоста" Тодор Неделчев Сарабеев

Дата на раждане: 11.07.1951
Място на раждане: гр. Брезово
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Огоста" Димитър Стефанов Геловски

Дата на раждане: 07.11.1934
Място на раждане: с. Лехчево, обл. Монтана
Димитър Стефанов Геловски Дата на раждане 07.11.1934 г. Място на раждане с. Лехчево, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Вълчо Вълчев на 07.12.1982 г., регистриран на 10.12.1982 г. Ръководил го служител о. р. Вълчо Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Огоста Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 54/ 26.03.1990 г. делото на Я/К "Огоста". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Общински съветник от 25.10.1991 г. до м. октомври 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More