Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Оптик намери 4 резултата / The search @pseudo Оптик found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-500
от 12.05.2015 г.
община Панагюрище

Съдържател на явочна квартира "Оптик" Марко Николов Мечев

Дата на раждане: 31.03.1945
Място на раждане: гр. Панагюрище
Марко Николов Мечев Дата на раждане 31.03.1945 г. Място на раждане гр. Панагюрище Вербувал го служител о. р. Пенчо Найденов на 12.12.1984 г., регистриран на 20.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. Пенчо Найденов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Оптик Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 821/ 04.05.1991 г. за унищожени дела на ЯК "Оптик" Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на община Панагюрище от м. ноември 1995 г. до м. юни 2005 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Марко Николов Мечев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 324/ 07.03.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира " Оптик " Марко Николов Мечев

Дата на раждане: 31.03.1945
Място на раждане:
Марко Николов Мечев Дата на раждане 31.03.1945 г. Място на раждане Вербувал го служител Пенчо Найденов на 12.12.1984 г. Ръководил го служител Пенчо Найденов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Оптик Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 821/ 04.05.1991 г. за унищожени дела на ЯК „Оптик” Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 40-о Народно събрание
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира "Оптик" Марко Николов Мечев

Дата на раждане: 31.03.1945
Място на раждане: гр. Панагюрище
Марко Николов Мечев Дата на раждане 31.03.1945 г. Място на раждане гр. Панагюрище Вербувал го служител о. р. Пенчо Найденов на 12.12.1984 г., регистриран на 20.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. Пенчо Найденов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Оптик Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 821/ 04.05.1991 г. за унищожени дела на ЯК "Оптик" Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Кандидат за народен представител, издигнат от "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" в 13-и ИР-Пазарджик Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 324
от 07.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Съдържател на явочна квартира "Оптик" Марко Николов Мечев

Дата на раждане: 31.03.1945
Място на раждане: гр. Панагюрище
Марко Николов Мечев Дата на раждане 31.03.1945 г. Място на раждане гр. Панагюрище Вербувал го служител о. р. Пенчо Найденов на 12.12.1984 г., регистриран на 20.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. Пенчо Найденов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Оптик Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 821/ 04.05.1991 г. за унищожени дела на ЯК "Оптик" Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Панагюрище, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More