Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Орхан намери 9 резултата / The search @pseudo Орхан found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Орхан " Ивайло Каменов Каменов

Дата на раждане: 11.05.1956
Място на раждане: Гр. Ловеч
Ивайло Каменов Каменов Дата на раждане 11.05.1956 г. Място на раждане Гр. Ловеч Вербувал го служител Лейт. Владимир Георгиев Пеев на 30.05.1980 г., регистриран на 20.06.1980 г. Ръководил го служител Лейт. Владимир Георгиев Пеев; ст. лейт. Николай Митев Въчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна, отдел икономически, отделение транспортно; ОУ на МВР-Ловеч,, отдел ДС, отделение икономическо Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Орхан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка-2 бр.; рег. дневник-2 бр.; картон обр. 4; лично дело IА-948 (Лч); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 37 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Ловеч, издигнат от ДПС
Решение N° 2-460
от 04.02.2015 г.
община Ловеч

Агент "Орхан" Ивайло Каменов Каменов

Дата на раждане: 11.05.1956
Място на раждане: гр. Ловеч
Ивайло Каменов Каменов Дата на раждане 11.05.1956 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител Лейт. Владимир Георгиев Пеев на 30.05.1980 г., регистриран на 20.06.1980 г.; възстановен от ст. лейт. Николай Митев Въчев на 10.05.1984 г. и регистриран на 25.05.1984 г. Ръководил го служител Лейт. Владимир Георгиев Пеев; ст. лейт. Николай Митев Въчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна, отдел икономически, отделение транспортно; ОУ на МВР-Ловеч, отдел ДС, отделение икономическо Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Орхан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка-2 бр.; рег. дневник-2 бр.; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-948 (Лч); протокол рег. № КА-95/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1754 (Вн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 19.06.1997 г. до 17.11.2003 г. и от 19.11.2007 г. до 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 129/ 14.05.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Орхан" Якуб Сали Сюлейман

Дата на раждане: 26.01.1952
Място на раждане: с. Струя, област Бургас
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-1027
от 07.08.2017 г.
община Хитрино

Агент "Орхан; Огнянов" Юмет Мустафа Сали

Дата на раждане: 22.11.1947
Място на раждане: с. Тервел, обл. Шумен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент; секретен сътрудник "Орхан; Орлин" Местан Мустафа Ахмед

Дата на раждане: 02.06.1941
Място на раждане: с. Островец, обл. Кърджали
Местан Мустафа Ахмед Дата на раждане 02.06.1941 г. Място на раждане с. Островец, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Сашо Николов на 11.03.1974 г., регистриран на 18.04.1974 г. Ръководил го служител о. р. Сашо Николов; о. р. Димитър Панайотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Орхан; Орлин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Орлин"; протокол рег. № С 89/ 29.01.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Орлин". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Орхан" Ивайло Каменов Каменов

Дата на раждане: 11.05.1956
Място на раждане: гр. Ловеч
Ивайло Каменов Каменов Дата на раждане 11.05.1956 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител Лейт. Владимир Георгиев Пеев на 30.05.1980 г., регистриран на 20.06.1980 г.; възстановен от ст. лейт. Николай Митев Въчев на 10.05.1984 г. и регистриран на 25.05.1984 г. Ръководил го служител Лейт. Владимир Георгиев Пеев; ст. лейт. Николай Митев Въчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна, отдел икономически, отделение транспортно; ОУ на МВР-Ловеч, отдел ДС, отделение икономическо Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Орхан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка-2 бр.; рег. дневник-2 бр.; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-948 (Лч); протокол рег. № КА-95/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1754 (Вн); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 11 МИР – Ловеч, издигнат от "Обединение ДОСТ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-460/ 04.02.2015 г. – община Ловеч Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Осведомител "Орхан" Зекерия Бекир Местан

Дата на раждане: 08.02.1953
Място на раждане: с. Генерал Гешево, обл. Кърджали
Зекерия Бекир Местан Дата на раждане 08.02.1953 г. Място на раждане с. Генерал Гешево, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Благой Славов Антонов на 19.10.1972 г., регистриран на 05.11.1972 г. Ръководил го служител ст. лейт. Благой Славов Антонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР за ГУСВ-5 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Орхан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IО-73 (Кж); протокол рег. № К-15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-717 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Кандидат за кмет на с. Генерал Гешево, общ. Джебел, издигнат от ПП "РЗС"
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Орхан " Якуб Сали Сюлейман

Дата на раждане: 26.01.1952
Място на раждане: с. Струя, област Бургас
Якуб Сали Сюлейман Дата на раждане 26.01.1952 г. Място на раждане с. Струя, област Бургас Вербувал го служител Стоян Андреев Стоянов на 26.12.1972 г. Ръководил го служител Стоян Андреев Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ Управление на ДС - /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 Псевдоними Орхан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 3792/74 г. за унищожени с акт № 1076/76 г. документи; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Кандидат за кмет на с. Струя, общ. Руен, обл. Бургас, издигнат от ДПС Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител "Орхан" Зекерия Бекир Местан

Дата на раждане: 08.02.1953
Място на раждане: с. Генерал Гешево, обл. Кърджали
Зекерия Бекир Местан Дата на раждане 08.02.1953 г. Място на раждане с. Генерал Гешево, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Благой Славов Антонов на 19.10.1972 г., регистриран на 05.11.1972 г. Ръководил го служител ст. лейт. Благой Славов Антонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР за ГУСВ-5 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Орхан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IО-73 (Кж); протокол рег. № К-15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-717 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Генерал Гешево от м. декември 1990 г. до м. август 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More