Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Османов намери 5 резултата / The search @pseudo Османов found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент; секретен сътрудник "Османов; Черковналиев" Хаккъ Ахмедов Йонузов

Дата на раждане: 26.10.1941
Място на раждане: с. Черковна, обл. Търговище
Хаккъ Ахмедов Йонузов Дата на раждане 26.10.1941 г. Място на раждане с. Черковна, обл. Търговище Вербувал го служител кап. Георги К. Посталков на 18.07.1963 г., регистриран на 25.01.1964 г. Ръководил го служител кап. Георги К. Посталков; о. р. Станчо Генов Сяров; о. р. Петко Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ІІІ армия-ІІІ; ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Османов; Черковналиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1323 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 10 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 34/ 04.06.1990 г. за унищожаване работното дело на агент "Черковналиев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Черковна до 29.10.1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Хаккъ Ахмедов Йонузов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-989
от 27.06.2017 г.
община Хасково

Агент "Османов; Огнянов" Фаик Мехмедалиев Фаризов

Дата на раждане: 20.01.1953
Място на раждане: с. Гълъбец, обл. Хасково
Фаик Мехмедалиев Фаризов Дата на раждане 20.01.1953 г. Място на раждане с. Гълъбец, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Стоян Димитров на 12.06.1979 г., регистриран на 25.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Димитров; о.р. Петър Делев; о. р. М. Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Османов; Огнянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № 461/ 16.04.1990 г. за унищожаване секретните материали на "Огнянов"; писмо вх. № 551/ 08.06.1992 г. за унищожаване личното дело на аг. "Огнянов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Гълъбец до м. май 1991 г. Кмет на кметство Гълъбец от 1995 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-417
от 22.10.2014 г.
община Момчилград

Агент "Османов; Олег" Зекерие Адем Махмуд

Дата на раждане: 12.03.1957
Място на раждане: с. Неофит Бозвелиево, обл. Кърджали
Зекерие Адем Махмуд Дата на раждане 12.03.1957 г. Място на раждане с. Неофит Бозвелиево, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Профир Митев на 27.08.1975 г., регистриран на 04.09.1975 г. Ръководил го служител о. р. Профир Митев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Кърджали – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Османов; Олег Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на "Олег"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г.; Кмет на кметство Неофит Бозвелиево от 1999 г. до 2003 г. и от 07.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Османов; Олег" Зекерие Адем Махмуд

Дата на раждане: 12.03.1957
Място на раждане: с. Неофит Бозвели, обл. Кърджали
Зекерие Адем Махмуд Дата на раждане 12.03.1957 г. Място на раждане с. Неофит Бозвели, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Профир Митев на 27.08.1975 г., регистриран на 04.09.1975 г. Ръководил го служител о. р. Профир Митев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Кърджали – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Османов; Олег Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на "Олег"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Неофит Бозвелиево, общ. Момчилград, обл. Кърджали, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Османов " Зекерие Адем Махмуд

Дата на раждане: 12.03.1957
Място на раждане: с. Неофит Бозвели
Зекерие Адем Махмуд Дата на раждане 12.03.1957 г. Място на раждане с. Неофит Бозвели Вербувал го служител Профир Митев на 27.08.1975 г. Ръководил го служител Профир Митев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Кърджали – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Османов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Неофит Бозвелиево, общ. Момчилград, обл. Кърджали, издигнат от ДПС

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More