Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Павлов намери 36 резултата / The search @pseudo Павлов found 36 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Агент "Павлов" Момчил Йосифов Мизурски

Дата на раждане: 21.04.1953
Място на раждане: с. Върхари , обл. Благоевград
Момчил Йосифов Мизурски Дата на раждане 21.04.1953 г. Място на раждане с. Върхари , обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Славе Асиов на 06.07.1977 г., регистриран на 18.07.1977 г. Ръководил го служител о. р. Славе Асиов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Благоевград - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; протокол № 4/ 90 г. за унищожаване на л. д. ІА - 1849 (Бл) и протокол № 2/ 90 г. за унищожаване на р. д. ІР – 1468 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Благоево от 06.11.2003 г. до 11.10.2007 г. Кмет на кметство Благоево от 09.11.2007 г. до 23.10.2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-100/ 07.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-526/ 23.06.2015 г. – приватизираните общински предприятия към община Разград - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 236
от 29.06.2011
Агенция по геодезия, картография и кадастър

Агент "Павлов" Костадин Николов Костадинов

Дата на раждане: 27.11.1943
Място на раждане: с. Тракийци, обл. Бургас
Костадин Николов Костадинов Дата на раждане 27.11.1943 г. Място на раждане с. Тракийци, обл. Бургас Вербувал го служител кап. Васил Атанасов Стоянов на 28.09.1974 г., регистриран на 18.10.1974 г. Ръководил го служител кап. Васил Атанасов Стоянов; о. р. Балкански; о. р. Ангел Славчев; о. р. Никола Коцев; о. р. Валери Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I; СГУ на МВР-ДС-II-II; СГУ на МВР-ДС-VI-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34041. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция от 21.09.2000 г. до 02.12.2002 г.
Решение N° 2-879
от 14.03.2017 г.
международни организации

Сътрудник "Павлов" Петко Кънчев Кънчев

Дата на раждане: 24.12.1943
Място на раждане: гр. Бяла, обл. Русе
Петко Кънчев Кънчев Дата на раждане 24.12.1943 г. Място на раждане гр. Бяла, обл. Русе Вербувал го служител полк. Дойчински на 22.05.1986 г. Ръководил го служител полк. Дойчински; майор Запрянов; кап. Гергов; кап. Бъчваров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 19658; рег. дневник; картони – обр. 1 и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Международен съюз за далекосъобщения, гр. Женева на длъжност ст. инженер, координатор по звуково и телевизионно излъчване до 31.12.2002 г. по линия на МВнР и ООН, изпратен от Българска национална телевизия Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петко Кънчев Кънчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Павлов" Тодор Атанасов Чернев

Дата на раждане: 24.07.1945
Място на раждане: гр. Русе
Тодор Атанасов Чернев Дата на раждане 24.07.1945 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Иван Кръстев Иванов на 24.10.1972 г., регистриран на 30.10.1972 г. Ръководил го служител о. р. Иван Кръстев Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС; ДС, ВГУ-IV-IV, ВГУ-ХVII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-30851 и в работно дело IР-16613; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР- 380 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология „Акад. Ив. Пенчев“” ЕАД – гр. София; Член на Съвета на директорите на „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология – Майчин дом“ ЕАД – гр. София Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-357
от 18.06.2014 г.
Университет по архитектура, строителство и геодезия

Агент "Павлов" Костадин Николов Костадинов

Дата на раждане: 27.11.1943
Място на раждане: с. Тракийци, обл. Бургас
Костадин Николов Костадинов Дата на раждане 27.11.1943 г. Място на раждане с. Тракийци, обл. Бургас Вербувал го служител кап. Васил Атанасов Стоянов на 28.09.1974 г., регистриран на 18.10.1974 г. Ръководил го служител кап. Васил Атанасов Стоянов; о. р. Балкански; о. р. Ангел Славчев; о. р. Никола Коцев; о. р. Валери Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I; СГУ на МВР-ДС-II-II; СГУ на МВР-ДС-VI-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34041. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1993 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Павлов " Венелин Векилов Кафеджиев

Дата на раждане: 06.03.1952
Място на раждане: Гр. Устово
Венелин Векилов Кафеджиев Дата на раждане 06.03.1952 г. Място на раждане Гр. Устово Вербувал го служител Майор Христо Таков на 20.12.1982 г. Ръководил го служител Майор Христо Таков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян, отдел ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1929 (См); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Смолян, издигнат от ПП „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ” Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Решение № 20/ 19.12.2007 г. 59
Решение N° 2-627
от 22.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Разград

Агент "Павлов" Момчил Йосифов Мизурски

Дата на раждане: 21.04.1953
Място на раждане: с. Върхари , обл. Благоевград
Момчил Йосифов Мизурски Дата на раждане 21.04.1953 г. Място на раждане с. Върхари , обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Славе Асиов на 06.07.1977 г., регистриран на 18.07.1977 г. Ръководил го служител о. р. Славе Асиов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Благоевград - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; протокол № 4/ 90 г. за унищожаване на л. д. ІА - 1849 (Бл) и протокол № 2/ 90 г. за унищожаване на р. д. ІР – 1468 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общински съветник в община Разград, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-100/ 07.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-578/ 17.11.2015 г. – община Разград Обявява установената и обявена с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-594
от 19.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Габрово

Агент "Павлов; Йорданов" Цветан Костадинов Балански

Дата на раждане: 16.06.1949
Място на раждане: гр. Габрово
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-733
от 18.10.2016 г.
община Рудозем

Агент "Павлов" Велин Язов Желев

Дата на раждане: 19.05.1947
Място на раждане: с. Чучур, обл. Смолян
Велин Язов Желев Дата на раждане 19.05.1947 г. Място на раждане с. Чучур, обл. Смолян Вербувал го служител ст. лейт. Цоло Атанасов Цолов на 11.10.1974 г., регистриран на 23.10.1974 г. Ръководил го служител ст. лейт. Цоло Атанасов Цолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1563 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 33/ 14.05.1991 г. за унищожаване работно дело ІР-1213 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 2003 г до 2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-114/ 28.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Павлов" Момчил Йосифов Мизурски

Дата на раждане: 21.04.1953
Място на раждане: с. Върхари , обл. Благоевград
Момчил Йосифов Мизурски Дата на раждане 21.04.1953 г. Място на раждане с. Върхари , обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Славе Асиов на 06.07.1977 г., регистриран на 18.07.1977 г. Ръководил го служител о. р. Славе Асиов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Благоевград - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; протокол № 4/ 90 г. за унищожаване на л. д. ІА - 1849 (Бл) и протокол № 2/ 90 г. за унищожаване на р. д. ІР – 1468 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за кмет на кметство Благоево, общ. Разград, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-100/ 07.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Осведомител "Павлов" Красимир Цветанов Игнатов

Дата на раждане: 03.06.1952
Място на раждане: гр. Полски Тръмбеш
Красимир Цветанов Игнатов Дата на раждане 03.06.1952 г. Място на раждане гр. Полски Тръмбеш Вербувал го служител о. р. Георги Петров Арков на 17.02.1972 г., регистриран на 04.03.1972 г. Ръководил го служител о. р. Георги Петров Арков; о. р. Душко Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Сливен-V, ВКР-IХ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Коалиция от партии "БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" в 4-и МИР-Велико Търново За Красимир Цветанов Игнатов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Павлов" Костадин Илиев Лучков

Дата на раждане: 19.04.1953
Място на раждане: с. Искра, обл. Пловдив
Костадин Илиев Лучков Дата на раждане 19.04.1953 г. Място на раждане с. Искра, обл. Пловдив Вербувал го служител кап. Георги Иванов Маджаров на 19.10.1982 г., регистриран на 09.11.1982 г. Ръководил го служител кап. Георги Иванов Маджаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-220 (Пд); рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Първомай, издигнат от МКП "ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА ПЪРВОМАЙ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Костадин Илиев Лучков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Павлов " Господин Иванов Ганчев

Дата на раждане: 16.04.1955
Място на раждане: Гр. Котел
Господин Иванов Ганчев Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 3 Дата на раждане 16.04.1955 г. Място на раждане Гр. Котел Вербувал го служител Ст. лейт. Росен Хъндърчев на 30.11.1983 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Росен Хъндърчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-814 (Сл) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Котел, издигнат от ПП ”Земеделски съюз”Александър Стамболийски”
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Павлов " Митко Никодимов Александров

Дата на раждане: 05.09.1962
Място на раждане: Гр. Смолян
Митко Никодимов Александров Дата на раждане 05.09.1962 г. Място на раждане Гр. Смолян Вербувал го служител С. Филипов и ст. лейт. Христо Атанасов Стоянов на 03.09.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Атанасов Стоянов; Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 6 Валери Груев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ГВ, отдел разузнавателен, отделение 4 ГрО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-35718; работно дело ІР-17385; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Хасково, издигнат от ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г.
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Агент "Павлов" Кочо Минков Кочев

Дата на раждане: 27.03.1945
Място на раждане: с. Радювене, обл. Ловеч
Кочо Минков Кочев Дата на раждане 27.03.1945 г. Място на раждане с. Радювене, обл. Ловеч Вербувал го служител Петър Димитров Тарашоев на 23.01.1965 г., регистриран на 01.02.1965 г. Ръководил го служител Петър Димитров Тарашоев; Въльо Стоев; Антон Стойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР, II армия-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 03-56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1171; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавно лесничейство – Черни Осъм от 1990 г до 1997 г.
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Павлов" Вежен Иванов Иванов

Дата на раждане: 13.09.1955
Място на раждане: гр. Добрич
Вежен Иванов Иванов Дата на раждане 13.09.1955 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Боян Г. Бохоров на 28.03.1977 г., регистриран на 08.04.1977 г. Ръководил го служител о. р. Боян Г. Бохоров; о. р. Ст. Бакалов; о. р. Пламен Калинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС; ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-637; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6.; протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1684 (Вн); писмо рег. № 225/ 20.03.1990 г. и протокол за отделяне за унищожаване на работно дело IР-505 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Вежен Иванов Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 267
от 20.09.2011
Министерството на културата

Агент "Павлов" Владимир Петров Вълков

Дата на раждане: 06.06.1960
Място на раждане: гр. Грамада
Владимир Петров Вълков Дата на раждане 06.06.1960 г. Място на раждане гр. Грамада Вербувал го служител ст. лейт. Владимир Георгиев Живков на 24.09.1986 г., регистриран на 29.09.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Владимир Георгиев Живков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-373 (Вд). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел "ФСД" от 18.11.2006 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Владимир Петров Вълков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-380
от 06.08.2014 г.
Медицински университет Варна

Агент "Павлов" Йордан Керанов Стайчев

Дата на раждане: 31.12.1938
Място на раждане: с. Мортагоново, обл. Разград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 330
от 20.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Осведомител "Павлов" Красимир Цветанов Игнатов

Дата на раждане: 03.06.1952
Място на раждане: гр. Полски Тръмбеш
Красимир Цветанов Игнатов Дата на раждане 03.06.1952 г. Място на раждане гр. Полски Тръмбеш Вербувал го служител о. р. Георги Петров Арков на 17.02.1972 г., регистриран на 04.03.1972 г. Ръководил го служител о. р. Георги Петров Арков; о. р. Душко Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Сливен-V, ВКР-IХ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Велико Търново, издигнат от ПП "ЛИДЕР" За Красимир Цветанов Игнатов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-1037
от 14.08.2017 г.
община Шумен

Агент "Павлов" Гичо Христов Тодоров

Дата на раждане: 13.02.1945
Място на раждане: гр. Смядово
Гичо Христов Тодоров Дата на раждане 13.02.1945 г. Място на раждане гр. Смядово Вербувал го служител мл. лейт. Младен Панайотов Кожухаров на 23.05.1972 г., регистриран на 29.05.1972 г. Ръководил го служител мл. лейт. Младен Панайотов Кожухаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2207 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1027 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 07.12.1995 г. до 12.10.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Резидент; Агент "Павлов" Николай Тодоров Найденов

Дата на раждане: 27.05.1956
Място на раждане: гр. София
Николай Тодоров Найденов Дата на раждане 27.05.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Румен Йотов на 22.11.1983 г., регистриран на 12.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Румен Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба от 18.05.1994 г. За Николай Тодоров Найденов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Павлов" Момчил Йосифов Мизурски

Дата на раждане: 21.04.1953
Място на раждане: с. Върхари , обл. Благоевград
Момчил Йосифов Мизурски Дата на раждане 21.04.1953 г. Място на раждане с. Върхари , обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Славе Асиов на 06.07.1977 г. Ръководил го служител о. р. Славе Асиов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Благоевград - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; протокол № 4/ 90 г. за унищожаване на л. д. ІА - 1849 (Бл) и протокол № 2/ 90 г. за унищожаване на р. д. ІР – 1468 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за кмет на с. Благоево, общ. Разград, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 238
от 06.07.2011
община Белица

Агент "Павлов" Ибрахим Мехмед Моллаибрахим

Дата на раждане: 04.09.1961
Място на раждане: гр. Белица
Ибрахим Мехмед Моллаибрахим Дата на раждане 04.09.1961 г. Място на раждане гр. Белица Вербувал го служител майор Иван Георгиев Мадолев на 09.12.1986 г., регистриран на 18.12.1986 г. Ръководил го служител майор Иван Георгиев Мадолев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-2864 (Бл); работно дело IР-2057 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ибрахим Мехмед Моллаибрахим към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-100
от 07.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Разград

Агент "Павлов" Момчил Йосифов Мизурски

Дата на раждане: 21.04.1953
Място на раждане: с. Върхари , обл. Благоевград
Момчил Йосифов Мизурски Дата на раждане 21.04.1953 г. Място на раждане с. Върхари , обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Славе Асиов на 06.07.1977 г., регистриран на 18.07.1977 г. Ръководил го служител о. р. Славе Асиов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Благоевград - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; протокол № 4/ 90 г. за унищожаване на л. д. ІА - 1849 (Бл) и протокол № 2/ 90 г. за унищожаване на р. д. ІР – 1468 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Разград, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Резидент " Павлов " Васил Ботев Даскалов

Дата на раждане: 21.10.1945
Място на раждане: гр. Балчик, обл. Добрич
Васил Ботев Даскалов Дата на раждане 21.10.1945 г. Място на раждане гр. Балчик, обл. Добрич Вербувал го служител кап. Димитър Ламбов Ламбов на 02.07.1987 г., регистриран на 07.07.1987 г. Ръководил го служител кап. Димитър Ламбов Ламбов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Толбухин – ДС, Отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Резидент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело № I A – 194 (Тх) – МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Безводица, общ. Балчик, обл. Добрич, издигнат от БСП
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент "Павлов" Момчил Йосифов Мизурски

Дата на раждане: 21.04.1953
Място на раждане: с. Кьорово, обл. Благоевград
Момчил Йосифов Мизурски Дата на раждане 21.04.1953 г. Място на раждане с. Кьорово, обл. Благоевград Вербувал го служител Славе Асиов на 06.07.1977 г. Ръководил го служител Славе Асиов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Благоевград - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Павлов Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол № 4/ 90 г. за унищожаване на л. д. ІА - 1849 (Бл) и протокол № 2/ 90 г. за унищожаване на р. д. ІР – 1468 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за кмет на с. Благоево, общ. Разград, издигнат от инициативен комитет
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Павлов" Димитър Александров Иванов

Дата на раждане: 31.07.1937
Място на раждане: гр. Русе
Димитър Александров Иванов Дата на раждане 31.07.1937 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител ст. лейт. Валентин Славейков Траянов на 18.10.1985 г., регистриран на 22.10.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валентин Славейков Траянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31039 и в работно дело IР-16998; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган до 22.04.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Доверено лице, Агент "Павлов" Петър Кирилов Иванов

Дата на раждане: 16.07.1958
Място на раждане: гр. Габрово
Петър Кирилов Иванов Дата на раждане 16.07.1958 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител ст. лейт. Стоян Йорданов Русев на 13.12.1976 г., регистриран на 21.12.1976 г.; възстановен от о. р. Стефан Манев Бонев и регистриран на 12.11.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стоян Йорданов Русев; о. р. Стефан Манев Бонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV; ОУ на МВР-Габрово-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице, агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-681 (Гб) – 2 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр.; страница от архивен дневник за унищожаване работно дело IР-31 (Гб). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Средно общообразователно училище "Георги Стойков Раковски" – Велико Търново Обявява установената и обявена с решение № 2-42/ 25.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Павлов" Тодор Атанасов Чернев

Дата на раждане: 24.07.1945
Място на раждане: гр. Русе
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител "Павлов" Веселин Йорданов Колев

Дата на раждане: 03.06.1953
Място на раждане: гр. Стражица
Веселин Йорданов Колев Дата на раждане 03.06.1953 г. Място на раждане гр. Стражица Вербувал го служител о. р. Христо Георгиев Кръстев на 27.10.1971 г., регистриран на 04.11.1971 г. Ръководил го служител о. р. Христо Георгиев Кръстев; о. р. Никола Кьолиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Началник сектор РВЛ-Стражица при РВМС-Велико Търново от 01.05.2001 г. до 01.05.2006 г. За Веселин Йорданов Колев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Павлов" Венелин Векилов Кафеджиев

Дата на раждане: 06.03.1952
Място на раждане: с. Търън, обл. Смолян
Венелин Векилов Кафеджиев Дата на раждане 06.03.1952 г. Място на раждане с. Търън, обл. Смолян Вербувал го служител Майор Христо Таков на 20.12.1982 г., регистриран на 20.12.1982 г. Ръководил го служител Майор Христо Таков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян, отдел ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1929 (См); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 10.11.2003 г. до 07.11.2007 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Павлов" Вежен Иванов Иванов

Дата на раждане: 13.09.1955
Място на раждане: гр. Добрич
Вежен Иванов Иванов Дата на раждане 13.09.1955 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Боян Г. Бохоров на 28.03.1977 г., регистриран на 08.04.1977 г. Ръководил го служител о. р. Боян Г. Бохоров; о. р. Ст. Бакалов; о. р. Пламен Калинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС; ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-637; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6.; протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1684 (Вн); писмо рег. № 225/ 20.03.1990 г. и протокол за отделяне за унищожаване на работно дело IР-505 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Вежен Иванов Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Павлов" Богомил Янакиев Фердинандов

Дата на раждане: 28.03.1943
Място на раждане: с. Станево, обл. Монтана
Богомил Янакиев Фердинандов Дата на раждане 28.03.1943 г. Място на раждане с. Станево, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Цеко Иванов на 20.03.1969 г., регистриран на 03.04.1969 г. Ръководил го служител о. р. Цеко Иванов; о. р. Георги Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-22469 и работно дело IР-6571. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Станево от м. ноември 1999 г. до м. октомври 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Павлов" Гичо Христов Тодоров

Дата на раждане: 13.02.1945
Място на раждане: гр. Смядово
Гичо Христов Тодоров Дата на раждане 13.02.1945 г. Място на раждане гр. Смядово Вербувал го служител мл. лейт. Младен Панайотов Кожухаров на 23.05.1972 г., регистриран на 29.05.1972 г. Ръководил го служител мл. лейт. Младен Панайотов Кожухаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2207 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1027 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "Християн - социален съюз'' в 30-и МИР-Шумен Обявява установената и обявена с решение 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител "Павлов" Красимир Цветанов Игнатов

Дата на раждане: 03.06.1952
Място на раждане: гр. Полски Тръмбеш
Красимир Цветанов Игнатов Дата на раждане 03.06.1952 г. Място на раждане гр. Полски Тръмбеш Вербувал го служител о. р. Георги Петров Арков на 17.02.1972 г., регистриран на 04.03.1972 г. Ръководил го служител о. р. Георги Петров Арков; о. р. Душко Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Сливен-V, ВКР-IХ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "ЛИДЕР" в 4-и МИР-Велико Търново За Красимир Цветанов Игнатов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената и обявена с решение № 1/ 24.04.2007 г. - лица, регистрирани в ЦИКЕП за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Резидент "Павлов" Стефан Кирилов Стефанов

Дата на раждане: 28.02.1953
Място на раждане: гр. Сливен
Стефан Кирилов Стефанов Дата на раждане 28.02.1953 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител о. р. Веселин Тодоров Цветков на 29.10.1982 г., регистриран на 17.11.1982 г. Ръководил го служител о. р. Веселин Тодоров Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Павлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-28750 и работно дело IР-14352. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "НОВА АЛТЕРНАТИВА" в 23-и МИР-София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More