Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Пеев намери 26 резултата / The search @pseudo Пеев found 26 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Агент "Пеев" Александър Димитров Грозев

Дата на раждане: 18.04.1945
Място на раждане: гр. София
Александър Димитров Грозев Дата на раждане 18.04.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Георги Иванов на 04.06.1984 г., регистриран на 12.06.1984 г. Ръководил го служител о. р. Георги Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IХ-I; управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Пеев"; писмо вх. № 2865/16.07.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки на МВР данните за " аг. "Пеев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен редактор до 02.04.1992 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 154/ 04.08.2010 г. - Изпълнителна агенция "Национален филмов център" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-15/ 05.06.2012 г. - Министерството на културата Обявява установената и обявена с решение № 54/ 26.11.2008 г. – БНТ - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Пеев" Александър Димитров Грозев

Дата на раждане: 18.04.1945
Място на раждане: Гр. София
Александър Димитров Грозев Дата на раждане 18.04.1945 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Георги Иванов на 04.06.1984 г., регистриран на 12.06.1984 г. Ръководил го служител О. р. Георги Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IХ-I; управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Пеев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен редактор от 01.08.1984 г. до 02.04.1992 г. Директор от 09.04.1992 г. до 31.12.1992 г.
Решение N° 154
от 04.08.2010
Изпълнителна агенция Национален филмов център

Агент "Пеев" Александър Димитров Грозев

Дата на раждане: 18.04.1945
Място на раждане: Гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Разузнавач; Агент; сътрудник "Давидов; Пеев" Улви Хасан Мюмюн

Дата на раждане: 04.07.1936
Място на раждане: с. Синчец, обл. Кърджали
Улви Хасан Мюмюн Дата на раждане 04.07.1936 г. Място на раждане с. Синчец, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Колибаров на 24.07.1956 г.; възстановен от о. р. Здравко Лазаров на 10.10.1989 г., регистриран на 02.11.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Колибаров; кап. Богомил Йовчев Йовчев; полк. Асен Петков Александров; полк. Иван Петров Иванов полк. Христо Павлов Христов; полк. Васил Минчев Цочев; полк. Милю Енев Бояджиев; о. р. Здравко Лазаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ; ДС, управление III-VIII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник разузнавач; агент; сътрудник Псевдоними Давидов; Пеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дела № 237, 237-А и 237-Б; рег. дневник; картони – обр. 1 – 4 бр., обр. 2, обр. 4 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Кроячево до 02.10.1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Улви Хасан Мюмюн към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Сътрудник "Пеев" Цанко Иванов Пеновски

Дата на раждане: 12.05.1946
Място на раждане: гр. Русе
Цанко Иванов Пеновски Дата на раждане 12.05.1946 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител кап. Кизирян и полк. Бахчеванов на 09.03.1976 г. Ръководил го служител кап. Кизирян; ст. лейт. Кр. Янев; майор Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Пеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 10226; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "АВТОТРЕЙД" ООД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Цанко Иванов Пеновски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-90
от 17.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ловеч

Осведомител; Агент "Пеев" Кольо Пенев Колев

Дата на раждане: 08.06.1952
Място на раждане: с. Тенево, обл. Ямбол
Кольо Пенев Колев Дата на раждане 08.06.1952 г. Място на раждане с. Тенево, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Никола Бочев на 23.12.1971 г., регистриран на 31.12.1971 г. Ръководил го служител о. р. Никола Бочев; о. р. Илия Ст. Илиев; о. р. Васил Панайотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Сливен-4; управление III-ХI-IV; Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Пеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 200/ 10.04.1990 г. с предложение за унищожаване личното дело на аг. "Пеев". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник общ. Тетевен, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-658
от 31.05.2016 г.
община Кубрат

Агент "Пеев" Георги Янков Георгиев

Дата на раждане: 10.07.1924
Място на раждане: гр. Завет
Георги Янков Георгиев Дата на раждане 10.07.1924 г. Място на раждане гр. Завет Вербувал го служител о. р. Йордан Георгиев Литев на 30.10.1951 г., регистриран на 29.05.1954 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Георгиев Литев; о. р. Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Кубрат Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; протокол от 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-436 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1959 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-740
от 25.10.2016 г.
община Чепеларе

Осведомител "Пеев" Виктор Борисов Кулов

Дата на раждане: 15.05.1952
Място на раждане: с. Забърдо, обл. Смолян
Виктор Борисов Кулов Дата на раждане 15.05.1952 г. Място на раждане с. Забърдо, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Кръстю Бабамов на 12.01.1972 г., регистриран на 22.01.1972 г. Ръководил го служител о. р. Кръстю Бабамов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Пловдив-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Пеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Забърдо от м. април 2000 г. до м. юли 2001 г. За Виктор Борисов Кулов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Пеев" Стоян Михайлов Балабанов

Дата на раждане: 05.04.1957
Място на раждане: гр. Угърчин
Стоян Михайлов Балабанов Дата на раждане 05.04.1957 г. Място на раждане гр. Угърчин Вербувал го служител о. р. Л. Николов на 24.01.1984 г., регистриран на 06.02.1984 г. Ръководил го служител о. р. Л. Николов; о. р. Стефан Анг. Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.08.2008 г. За Стоян Михайлов Балабанов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-733
от 18.10.2016 г.
община Рудозем

Резидент "Пеев" Петко Димитров Бушев

Дата на раждане: 20.08.1939
Място на раждане: гр. Асеновград
Петко Димитров Бушев Дата на раждане 20.08.1939 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител ст. лейт. Цоло Атанасов Цолов на 24.07.1975 г., регистриран на 11.08.1975 г.; възстановен от майор Неделчо Дамянов Лавтаров на 27.10.1983 г., регистриран на 15.11.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Цоло Атанасов Цолов; майор Неделчо Дамянов Лавтаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС-Мадан по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Пеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – 2 бр., документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-1651 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; опис рег. № 136/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-1247 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Пеев; Искрен" Джемал Мурад Чобан

Дата на раждане: 24.03.1949
Място на раждане: с. Ябланово, обл. Сливен
Джемал Мурад Чобан Дата на раждане 24.03.1949 г. Място на раждане с. Ябланово, обл. Сливен Вербувал го служител подп. Величко Костов Коев на 29.03.1976 г., регистриран на 02.04.1976 г. Ръководил го служител подп. Величко Костов Коев; о. р. Росен Хъндърчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Пеев; Искрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; лично дело IА-1303 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Ябланово, общ. Котел, издигнат от БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Джемал Мурад Чобан към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Пеев; Боев" Февзи Хамидов Байрактаров

Дата на раждане: 14.01.1962
Място на раждане: с. Бяла паланка, обл. Сливен
Февзи Хамидов Байрактаров Дата на раждане 14.01.1962 г. Място на раждане с. Бяла паланка, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Атанас Ганев на 02.09.1981 г., регистриран на 26.09.1981 г.; възстановен от о. р. Димитър Тодоров на 19.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Ганев; о. р. Пламен Станчев; майор Васил Петков; ст. лейт. Георги Джуров; о. р. Димитър Тодоров; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пеев; Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5623; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 4 бр., обр. 3 и обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Бяла паланка, общ. Твърдица, издигнат от Партия "Движение за права и свободи" Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 152
от 20.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Пеев" Славчо Георгиев Велков

Дата на раждане: 04.09.1950
Място на раждане: гр. Велинград
Славчо Георгиев Велков Дата на раждане 04.09.1950 г. Място на раждане гр. Велинград Вербувал го служител о. р. Иван Димитров Иванов на 06.03.1974 г., регистриран на 23.03.1974 г. Ръководил го служител о. р. Иван Димитров Иванов; о. р. Ангел П. Стефанов; о. р. Петър Ат. Желязков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-III, управление III-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1472. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 02.12.1994 г. до 17.07.1995 г.
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Пеев; Искрен" Джемал Мурад Чобан

Дата на раждане: 24.03.1949
Място на раждане: с. Ябланово, обл. Сливен
Джемал Мурад Чобан Дата на раждане 24.03.1949 г. Място на раждане с. Ябланово, обл. Сливен Вербувал го служител подп. Величко Костов Коев на 29.03.1976 г., регистриран на 02.04.1976 г. Ръководил го служител подп. Величко Костов Коев; о. р. Росен Хъндърчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Пеев; Искрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; лично дело IА-1303 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" в 21-и МИР-Сливен Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Джемал Мурад Чобан към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-742
от 25.10.2016 г.
община Ботевград

Агент "Пеев" Христо Иванов Първанов

Дата на раждане: 26.11.1941
Място на раждане: с. Врачеш, обл. Софийска
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-63
от 13.09.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Пеев" Любомир Иванов Ценков

Дата на раждане: 02.06.1956
Място на раждане: гр. Лом
Любомир Иванов Ценков Дата на раждане 02.06.1956 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител Подп. Людмил Стоянов Петров на 26.03.1989 г., регистриран на 04.04.1989 г. Ръководил го служител Подп. Людмил Стоянов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС, управление Лом Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-424; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Лом, издигнат от коалиция "Сдружени за Лом" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Пеев" Славчо Георгиев Велков

Дата на раждане: 04.09.1950
Място на раждане: гр. Велинград
Славчо Георгиев Велков Дата на раждане 04.09.1950 г. Място на раждане гр. Велинград Вербувал го служител о. р. Иван Димитров Иванов на 06.03.1974 г., регистриран на 23.03.1974 г. Ръководил го служител о. р. Иван Димитров Иванов; о. р. Ангел П. Стефанов; о. р. Петър Ат. Желязков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-III, управление III-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1472. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за народен представител в 13 МИР – Пазарджик, издигнат от „БСП за БЪЛГАРИЯ” Обявява установената с решение № 2-217/ 24.07.2013 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Агент; осведомител "Пеев" Минчо Тодоров Минчев

Дата на раждане: 24.10.1950
Място на раждане: гр. Чирпан
Минчо Тодоров Минчев Дата на раждане 24.10.1950 г. Място на раждане гр. Чирпан Вербувал го служител о. р. Йосиф Николов Йосифов на 01.12.1968 г., регистриран на 12.12.1968 г. Ръководил го служител о. р. Йосиф Николов Йосифов; о. р. Петър Данев; о. р. Кирил Цветков; о. р. Георги Кръстев; о. р. Петър Ламбев; о. р. К. Демирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III – II армия-II; ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление VI-VI-II, управление VI-II-I; ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Пеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1575 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1575 (Кж); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1064 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-15
от 05.06.2012 г.
Министерство на културата

Агент "Пеев" Александър Димитров Грозев

Дата на раждане: 18.04.1945
Място на раждане: гр. София
Александър Димитров Грозев Дата на раждане 18.04.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител О. р. Георги Иванов на 04.06.1984 г., регистриран на 12.06.1984 г. Ръководил го служител О. р. Георги Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IХ-I; управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Пеев"; писмо вх. № 2865/16.07.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки на МВР данните за " аг. "Пеев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Национален филмов център от 20.11.2003 г. до 01.06.2009 г. Обявен с решение № 54/ 26.11.2008 г. - БНТ Обявен с решение № 154/ 04.08.2010 г. - Изпълнителна агенция "Национален филмов център"
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Пеев; Искрен" Джемал Мурад Чобан

Дата на раждане: 24.03.1949
Място на раждане: с. Ябланово, обл. Сливен
Джемал Мурад Чобан Дата на раждане 24.03.1949 г. Място на раждане с. Ябланово, обл. Сливен Вербувал го служител подп. Величко Костов Коев на 29.03.1976 г., регистриран на 02.04.1976 г. Ръководил го служител подп. Величко Костов Коев; о. р. Росен Хъндърчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Пеев; Искрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-1303 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Кандидат за кмет на с. Ябланово, общ. Котел, издигнат от ПП "ДПС" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Джемал Мурад Чобан към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Пеев " Любомир Иванов Ценков

Дата на раждане: 02.06.1956
Място на раждане: Гр. Лом
Любомир Иванов Ценков Дата на раждане 02.06.1956 г. Място на раждане Гр. Лом Вербувал го служител Подп. Людмил Стоянов Петров на 26.03.1989 г., регистриран на 04.04.1989 г. Ръководил го служител Подп. Людмил Стоянов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС, управление Лом Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-424; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Лом, издигнат от НДСВ
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Пеев " Стоян Костадинов Дюлгеров

Дата на раждане: 15.07.1951
Място на раждане: С. Черешница, обл. Благоевград
Стоян Костадинов Дюлгеров Дата на раждане 15.07.1951 г. Място на раждане С. Черешница, обл. Благоевград Вербувал го служител Ст. лейт. Бойко Темелков Крекманов на 28.06.1983 г., регистриран на 26.07.1983 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Бойко Темелков Крекманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград, отдел ДС, отделение 07 Решение № 22/ 29.01.2008 г. 148 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2906; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Кандидат за общински съветник в общ. Благоевград, издигнат от ПП "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ"
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Резидент "Пеев" Петко Димитров Бушев

Дата на раждане: 20.08.1939
Място на раждане: гр. Асеновград
Петко Димитров Бушев Дата на раждане 20.08.1939 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител ст. лейт. Цоло Атанасов Цолов на 24.07.1975 г., регистриран на 11.08.1975 г.; възстановен от майор Неделчо Дамянов Лавтаров на 27.10.1983 г., регистриран на 15.11.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Цоло Атанасов Цолов; майор Неделчо Дамянов Лавтаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС-Мадан по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Пеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – 2 бр., документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-1651 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; опис рег. № 136/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-1247 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Началник сектор РВЛ-Рудозем при РВМС-Рудозем от 01.05.2001 г. до 25.03.2002 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Пеев" Любомир Иванов Ценков

Дата на раждане: 02.06.1956
Място на раждане: гр. Лом
Любомир Иванов Ценков Дата на раждане 02.06.1956 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител Подп. Людмил Стоянов Петров на 26.03.1989 г., регистриран на 04.04.1989 г. Ръководил го служител Подп. Людмил Стоянов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС, управление Лом Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-424; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-63/ 13.09.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Агент "Пеев" Георги Ангелов Дойчев

Дата на раждане: 12.09.1962
Място на раждане: гр. Батак
Георги Ангелов Дойчев Дата на раждане 12.09.1962 г. Място на раждане гр. Батак Вербувал го служител о. р. Добри Бинев на 12.11.1981 г., регистриран на 09.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Добри Бинев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6 Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор За Георги Ангелов Дойчев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Пеев; Боев" Февзи Хамидов Байрактаров

Дата на раждане: 14.01.1962
Място на раждане: с. Бяла паланка, обл. Сливен
Февзи Хамидов Байрактаров Дата на раждане 14.01.1962 г. Място на раждане с. Бяла паланка, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Атанас Ганев на 02.09.1981 г., регистриран на 26.09.1981 г.; възстановен от о. р. Димитър Тодоров на 19.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Ганев; о. р. Пламен Станчев; майор Васил Петков; ст. лейт. Георги Джуров; о. р. Димитър Тодоров; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пеев; Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5623; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 4 бр., обр. 3 и обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Бяла паланка от 08.10.1990 г. Общински съветник от 13.10.1991 г. до 29.10.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More