Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Петков намери 36 резултата / The search @pseudo Петков found 36 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-342
от 24.04.2014 г.
Тракийски университет

Сътрудник "Петков" Григор Петров Велев

Дата на раждане: 22.01.1935
Място на раждане: гр. Хасково
Григор Петров Велев Дата на раждане 22.01.1935 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител кап. Куман Хр. Караиванов на 24.04.1976 г. Ръководил го служител кап. Куман Хр. Караиванов; кап. Димитров; кап. Петър Владимиров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 11202; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Ректор на ВМИ до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-706
от 20.09.2016 г.
община Сливен

Осведомител "Петков" Петър Спасов Чепишев

Дата на раждане: 31.12.1946
Място на раждане: гр. Сливен
Петър Спасов Чепишев Дата на раждане 31.12.1946 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител о. р. Славчо Колчев на 20.01.1973 г., регистриран на 26.01.1973 г. Ръководил го служител о. р. Славчо Колчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-6312; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 95/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-1045 и работно дело IР-6312 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-625
от 14.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Петков" Никола Георгиев Боянов

Дата на раждане: 15.10.1956
Място на раждане: с. Труд, обл. Пловдив
Никола Георгиев Боянов Дата на раждане 15.10.1956 г. Място на раждане с. Труд, обл. Пловдив Вербувал го служител майор Боне Ангелов Симеонов на 16.05.1991 г. Ръководил го служител майор Боне Ангелов Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-503; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Марица, издигнат от КП "Реформаторски блок" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Никола Георгиев Боянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 109
от 28.01.2010
Комисия за защита на потребителите

Агент "Петков" Димчо Николов Колев

Дата на раждане: 26.12.1966
Място на раждане: гр. Приморско
Димчо Николов Колев Дата на раждане 26.12.1966 г. Място на раждане гр. Приморско Вербувал го служител кап. Диньо Петков Динев на 15.11.1985 г., регистриран на 25.11.1985 г. Ръководил го служител кап. Диньо Петков Динев; о. р. Кирил Несторов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними "Петков" Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-3131 (Бс) МФ; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1701 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к Регионален център по търговия от 1997 г. до 1999 г.
Решение N° 2-81
от 26.09.2012 г.
Българска търговско-промишлена палата

Секретен сътрудник "Петков" Пейчо Иванов Лалев

Дата на раждане: 14.08.1933
Място на раждане: гр. София
Пейчо Иванов Лалев Дата на раждане 14.08.1933 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван м. май 1969 г., регистриран на 04.10.1969 г. Ръководил го служител о. р. Найден Ил. Пешев; о. р. Георги Ничев; о. р. Сашо Петров; о. р. Кирил Тодоров; о. р. Георги Калоянов; о. р. Симеон Малинов; о. р. Любомир С. Божков; о. р. Николай Краев Даскалов; о. р. Вл. Аланджийски; кап. Иван Дончев Буров; ст. лейт. Илийчо Георгиев Плачков; лейт. Румен Николов Райков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ, ПГУ-ХI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5846-2 тома; рег. дневник, картон обр. 1; предложение рег. № 7531/ 08.08.1990 г. за снемане от отчет и унищожаване оперативното дело на "Петков". Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 17.06.2009 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Петков" Костадин Спириев Соколов

Дата на раждане: 19.01.1948
Място на раждане: с. Голешово, обл. Благоевград
Костадин Спириев Соколов Дата на раждане 19.01.1948 г. Място на раждане с. Голешово, обл. Благоевград Вербувал го служител полк. Петър Мънчев на 29.07.1977 г., регистриран на 18.08.1977 г. Ръководил го служител полк. Петър Мънчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-2993 (Рс) МФ; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-624 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на митница Русе; ръководител направление в митница Русе; н-к на отдел в митница Русе от 01.05.1990 г. до 06.11.2001г. Директор на РМД, н-к на МБ в митница Русе от 27.03.2003г.
Решение N° 127
от 27.04.2010
Национална служба за охрана

Агент "Петков" Красимир Драганов Михов

Дата на раждане: 18.11.1957
Място на раждане: гр. София
Красимир Драганов Михов Дата на раждане 18.11.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Кирил Гутев на 16.06.1980 г., регистриран на 23.06.1980 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Гутев; о. р. Кирил Ангелов; о. р. Красимир Пенев; о. р. Кунчо Куртев; о. р. Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-2035. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен секретар на НСО от 01.01.2008 г.
Решение N° 2-514
от 01.06.2015 г.
община Перник

Агент "Петков" Христо Веселинов Ковачев

Дата на раждане: 07.10.1931
Място на раждане: гр. Перник
Христо Веселинов Ковачев Дата на раждане 07.10.1931 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител ст. лейт. Иван Балканджийски на 04.03.1981 г., регистриран на 16.03.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Балканджийски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-924 (Пк) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № 248/ 01.09.1999 г. за унищожаване работно дело IР-811 (Пк). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност ВрИД кмет на кметство Перник – Изток от 09.10.1990 г. до 01.11.1991 г. Кмет на кметство Перник – Изток от 01.11.1991 г. до 30.10.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Петков" Емил Иванов Люцканов

Дата на раждане: 20.07.1951
Място на раждане: гр. Левски
Емил Иванов Люцканов Дата на раждане 20.07.1951 г. Място на раждане гр. Левски Вербувал го служител кап. лейт. Атанас Колев Атанасов на 26.09.1977 г., регистриран на 04.10.1977 г. Ръководил го служител кап. лейт. Атанас Колев Атанасов; о. р. Николай Лешков; о. р. Данчо Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-III, управление III-Х-IV, управление III-II-IV, управление III-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-698. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на Генералния щаб от 01.06.2006 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Емил Иванов Люцканов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Резидент; Агент "Петков" Тодор Желязов Иванов

Дата на раждане: 27.03.1943
Място на раждане: с. Прилеп, обл. Бургас
Тодор Желязов Иванов Дата на раждане 27.03.1943 г. Място на раждане с. Прилеп, обл. Бургас Вербувал го служител Вербуван на 20.11.1970 г.; възстановен от о. р. Лефтер П. Костадинов на 24.10.1975 г., регистриран на 30.10.1975 г. Ръководил го служител о. р. Лефтер П. Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-Х Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; агент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27896 и работно дело IР-5424. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Командир на гранична комендатура до 31.08.1994 г.
Решение N° 2-561
от 05.10.2015 г.
община Раковски

Агент "Петков" Владимир Енев Пенев

Дата на раждане: 10.08.1959
Място на раждане: с. Белозем, обл. Пловдив
Владимир Енев Пенев Дата на раждане 10.08.1959 г. Място на раждане с. Белозем, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Христо Димитров на 28.12.1978 г., регистриран на 26.02.1979 г. Ръководил го служител о. р. Христо Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел VІІІ, отделение 4 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; протокол рег. № С 158/ 29.11.1990 г. за необходимост от унищожаване лично дело ІА-4318 (Пд); писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване работно дело IР-1148 (Пд); доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Шишманци от 06.11.2007 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Петков" Иван Тодоров Иванов

Дата на раждане: 19.03.1948
Място на раждане: с. Тлачене, обл. Враца
Иван Тодоров Иванов Дата на раждане 19.03.1948 г. Място на раждане с. Тлачене, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Петър Тодоров Лазаров на 09.12.1967 г., регистриран на 16.12.1967 г. Ръководил го служител о. р. Петър Тодоров Лазаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-479 (Вр) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 81/ 06.04.1980 г., че трябва да бъде унищожено работно дело IР-738 (Вр); протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. , че следва да бъде унищожено лично дело IА-2320 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за кмет на кметство Тлачене, общ. Бяла Слатина, издигнат от Социалистическа Партия Български път Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Секретен сътрудник "Петков" Пейчо Иванов Лалев

Дата на раждане: 14.08.1933
Място на раждане: гр. София
Пейчо Иванов Лалев Дата на раждане 14.08.1933 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван м. май 1969 г., регистриран на 04.10.1969 г. Ръководил го служител о. р. Найден Ил. Пешев; о. р. Георги Ничев; о. р. Сашо Петров; о. р. Кирил Тодоров; о. р. Георги Калоянов; о. р. Симеон Малинов; о. р. Любомир С. Божков; о. р. Николай Краев Даскалов; о. р. Вл. Аланджийски; кап. Иван Дончев Буров; ст. лейт. Илийчо Георгиев Плачков; лейт. Румен Николов Райков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ, ПГУ-ХI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5846-2 тома; рег. дневник, картон обр. 1; предложение рег. № 7531/ 08.08.1990 г. за снемане от отчет и унищожаване оперативното дело на "Петков". Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Член на управителен орган /Управителен съвет/ на кооперация-длъжник „ОБКО СПОРТ”, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Секретен " Петков " Кристиян Костов Голд

Дата на раждане: 15.11.1942
Място на раждане: Гр. Пловдив
Кристиян Костов Голд (Стоян Костов Овчаров) Дата на раждане 15.11.1942 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител Полк. Иван Джамбов, полк. Коста Тодоров, полк. Николай Павлов на 19.04.1984 г. Ръководил го служител Полк. Иван Дойчински; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 1-2, обр. 2, обр. 9; дело № 18871; доклад на Сл. "Военна информация" изх. № 2994/ 28.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Министър на икономиката и планирането - 1986 г. - 1990 г. Решение № 25/ 12.02.2007 г. 36
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

резидент " Петков " Боян Митев Шишков

Дата на раждане: 25.11.1951
Място на раждане: С. Припек, обл. Кърджали
Боян Митев Шишков Дата на раждане 25.11.1951 г. Място на раждане С. Припек, обл. Кърджали Вербувал го служител Александър Пеев на 19.11.1985 г. Ръководил го служител Александър Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-Бургас Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Джебел, издигнат от БСП За Боян Митев Шишков липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 57
от 28.01.2009
Българска национална телевизия

Агент "Петков" Никола Иванов Генадиев

Дата на раждане: 25.09.1947
Място на раждане: Гр. София
Никола Иванов Генадиев Дата на раждане 25.09.1947 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Петър Златанов на 18.10.1978 г., регистриран на 31.10.1978 г. Ръководил го служител О. р. Петър Златанов; о. р. Емил Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-V-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор от 09.04.1992 г. до 28.09.1993 г. За Никола Иванов Генадиев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-134
от 29.01.2013 г.
община Средец

Агент "Петков" Иван Йовков Джермов

Дата на раждане: 02.11.1933
Място на раждане: гр. Средец
Иван Йовков Джермов Дата на раждане 02.11.1933 г. Място на раждане гр. Средец Вербувал го служител кап. Васил Иванов Рангелов на 27.10.1977 г., регистриран на 08.11.1977 г. Ръководил го служител кап. Васил Иванов Рангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-470 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990г. Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-423
от 05.11.2014 г.
Варненски свободен университет Черноризец Храбър

Секретен сътрудник "Петков" Петър Христов Петров

Дата на раждане: 31.07.1924
Място на раждане: с. Върбешница, обл. Враца
Петър Христов Петров Дата на раждане 31.07.1924 г. Място на раждане с. Върбешница, обл. Враца Вербувал го служител регистриран на 21.01.1976 г. Ръководил го служител кап. Георги Младенов Караманов; о. р. Йордан Йорданов; о. р. Христо К. Маринчев; о. р. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХIV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3916; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Зам.-декан на факултет "Право" от 06.09.1996 г. до 29.03.2000 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 259
от 14.09.2011
община Сандански

Агент "Петков" Емануил Георгиев Деведжиев

Дата на раждане: 01.06.1947
Място на раждане: гр. Петрич
Емануил Георгиев Деведжиев Дата на раждане 01.06.1947 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Александър Арабаджиев на 14.03.1975 г., регистриран на 15.04.1975 г. Ръководил го служител о. р. Александър Арабаджиев; о. р. Стоян Цинцаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-I; ДС-Петрич Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2758 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Мелник от 10.11.2003 г. до 14.11.2007 г.
Решение N° 2-1063
от 26.09.2017 г.
община Тунджа

Агент; секретен сътрудник "Петков; Соколов; Ямболовски (Ямболов)" Слав Станев Славов

Дата на раждане: 07.08.1947
Място на раждане: гр. Ямбол
Слав Станев Славов Дата на раждане 07.08.1947 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител регистриран на 09.07.1969 г.; регистриран в ПГУ на 06.02.1987 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Благоев Захариев; о. р. Стефан Василев Генов; о. р. Хр. Йорданов; о. р. Янко Пъстрилов; о. р. Светозар Димитров; о. р. Здравка Русева Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел III, отделение 5; ОУ на МВР-Ямбол-ДС по линия на управление ІІ и на управление VІ; ПГУ-ДС, отдел 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Петков; Соколов; Ямболовски (Ямболов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник-2 бр.; картони - обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; дело Ф1, а.е.6502; лично дело IА-2190; протокол рег. № С 14/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1031; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-19187/ 31.10.2007 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.10.1995 г. до м. септември 2003 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/11-19188/ 31.10.2007 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-616
от 01.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Перник

Агент "Петков" Румен Григоров Казачки

Дата на раждане: 13.07.1960
Място на раждане: с. Долни Раковец, обл. Перник
Румен Григоров Казачки Дата на раждане 13.07.1960 г. Място на раждане с. Долни Раковец, обл. Перник Вербувал го служител ст. лейт. Иван Николов Баймаков на 20.11.1979 г., регистриран на 29.11.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Николов Баймаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание), документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-845 (Пк) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо рег. № 248/ 01.09.1999 г. за унищожаване работно дело IР-730 (Пк). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за общински съветник в община Радомир, издигнат от ПП "Обединени земеделци" Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-55
от 15.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кърджали

Резидент "Петков" Боян Митев Шишков

Дата на раждане: 25.11.1951
Място на раждане: с. Припек, обл. Кърджали
Боян Митев Шишков Дата на раждане 25.11.1951 г. Място на раждане с. Припек, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Александър Пеев на 19.11.1985 г., регистриран на 05.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Александър Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-Бургас Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване с протокол № 190/ 30.01.1990 г. делата на рез. "Петков"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Джебел, издигнат от ПП "БСП" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Агент "Петков" Емил Иванов Люцканов

Дата на раждане: 20.07.1951
Място на раждане: гр. Левски
Емил Иванов Люцканов Дата на раждане 20.07.1951 г. Място на раждане гр. Левски Вербувал го служител кап. лейт. Атанас Колев Атанасов на 26.09.1977 г., регистриран на 04.10.1977 г. Ръководил го служител кап. лейт. Атанас Колев Атанасов; о. р. Николай Лешков; о. р. Данчо Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-III, управление III-Х-IV, управление III-II-IV, управление III-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-698. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от ПП "ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Емил Иванов Люцканов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 180/ 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната
Решение N° 2-462
от 11.02.2015 г.
община Тетевен

Агент "Петков" Стоян Филипов Атанасов

Дата на раждане: 11.03.1937
Място на раждане: с. Лесидрен, обл. Ловеч
Стоян Филипов Атанасов Дата на раждане 11.03.1937 г. Място на раждане с. Лесидрен, обл. Ловеч Вербувал го служител кап. Петър Ангелов Колев на 30.08.1957 г., регистриран на 01.10.1957 г. Ръководил го служител кап. Петър Ангелов Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Пето, отдел V, отделение 6 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. бланка; лично дело I A 236 (Лч) – МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 01.10.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-114
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Смолян

Резидент; Агент "Петков" Георги Илиев Стайков

Дата на раждане: 28.06.1953
Място на раждане: с. Арда, обл. Смолян
Георги Илиев Стайков Дата на раждане 28.06.1953 г. Място на раждане с. Арда, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Тодор И. Дерменджиев на 12.04.1975 г., регистриран на 23.04.1975 г. Ръководил го служител о. р. Тодор И. Дерменджиев; о. р. Васил Христов; о. р. Ленин Тодоров; о. р. Бончо Димитров; о. р. Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; агент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Рудозем, издигнат от ПП "ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" За Георги Илиев Стайков липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-378
от 29.07.2014 г.
Минно-геоложки университет

Агент "Петков" Кирил Александров Ангелов

Дата на раждане: 01.10.1947
Място на раждане: гр. Кюстендил
Кирил Александров Ангелов Дата на раждане 01.10.1947 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Петър Христов на 26.01.1984 г., регистриран на 22.02.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петър Христов; о. р. Е. Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на "Петков". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра „ХИГ“ от 1999 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Резидент "Петков" Боян Митев Шишков

Дата на раждане: 25.11.1951
Място на раждане: с. Припек, обл. Кърджали
Боян Митев Шишков Дата на раждане 25.11.1951 г. Място на раждане с. Припек, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Александър Пеев на 19.11.1985 г., регистриран на 05.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Александър Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-Бургас Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване с протокол № 190/ 30.01.1990 г. делата на рез. "Петков"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Припек, общ. Джебел, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Петков" Владимир Енев Пенев

Дата на раждане: 10.08.1959
Място на раждане: с. Белозем, обл. Пловдив
Владимир Енев Пенев Дата на раждане 10.08.1959 г. Място на раждане с. Белозем, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Христо Димитров на 28.12.1978 г. Ръководил го служител о. р. Христо Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел VІІІ, отделение 4 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; протокол с предложение за унищожаване на лично дело ІА-4318 № 158/29.11.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за кмет на с. Шишманци, общ. Раковски, обл. Пловдив, издигнат от инициативен комитет Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Петков " Владимир Енев Пенев

Дата на раждане: 10.08.1959
Място на раждане: С. Шишманци, обл. Пловдив
Владимир Енев Пенев Дата на раждане 10.08.1959 г. Място на раждане С. Шишманци, обл. Пловдив Вербувал го служител Христо Димитров на 28.12.1978 г. Ръководил го служител Христо Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел VІІІ, отделение 4 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол с предложение за унищожаване на лично дело ІА-4318 № 158/29.11.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001- 05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за кмет на с. Шишманци, общ. Раковски, обл. Пловдив, издигнат от инициативен комитет
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Петков " Стоян Филипов Атанасов

Дата на раждане: 11.03.1937
Място на раждане: с. Лесидрен, обл. Ловеч
Стоян Филипов Атанасов Дата на раждане 11.03.1937 г. Място на раждане с. Лесидрен, обл. Ловеч Вербувал го служител кап. Петър Ангелов Колев на 11.09.1957 г., регистриран на 01.10.1957 г. Ръководил го служител кап. Петър Ангелов Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Пето, отдел V, отделение 6 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично дело I A 236 (Лч) – МФ; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Кандидат за кмет на гр. Тетевен, общ. Угърчин, обл. Ловеч, издигнат от Атака Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Резидент "Петков" Боян Митев Шишков

Дата на раждане: 25.11.1951
Място на раждане: с. Припек, обл. Кърджали
Боян Митев Шишков Дата на раждане 25.11.1951 г. Място на раждане с. Припек, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Александър Пеев на 19.11.1985 г., регистриран на 05.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Александър Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-Бургас Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване с протокол № 190/ 30.01.1990 г. делата на рез. "Петков"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Паисий Хилендарски" - Припек Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-55/ 15.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 117/ 17.03.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Резидент "Петков" Боян Митев Шишков

Дата на раждане: 25.11.1951
Място на раждане: с. Припек, обл. Кърджали
Боян Митев Шишков Дата на раждане 25.11.1951 г. Място на раждане с. Припек, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Александър Пеев на 19.11.1985 г., регистриран на 05.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Александър Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване с протокол № 190/ 30.01.1990 г. делата на рез. "Петков"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Джебел до м. октомври 1990 г.; Член на ВрИК от 1990 г. до 1991 г.; Общински съветник от м. ноември 1991 г. до м. октомври 1999 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-55/ 15.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Агент "Владо; Петков" Добрин Недялков Памуков

Дата на раждане: 13.10.1954
Място на раждане: гр. Бургас
Добрин Недялков Памуков Дата на раждане 13.10.1954 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Валентин Петров Бачев на 10.11.1981 г., регистриран на 17.11.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валентин Петров Бачев; о. р. М. Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС по линия на ВГУ и по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владо; Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник-2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; дело Ф1, а.е. 6886; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2333/ 01.12.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор от 02.03.2006 г. до 23.09.2008 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/12-2333/ 01.12.2009 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент; секретен сътрудник " Петков; Соколов; Ямболовски (Ямболов) " Слав Станев Славов

Дата на раждане: 07.08.1947
Място на раждане: Гр. Ямбол Решение № 22/ 29.01.2008 г. 135
Слав Станев Славов Дата на раждане 07.08.1947 г. Място на раждане Гр. Ямбол Решение № 22/ 29.01.2008 г. 135 Вербувал го служител Регистриран на 16.12.1967 г.; Димитър Благоев Захариев, регистриран на 09.07.1969 г.; Светозар Димитров на 06.02.1987 г. Ръководил го служител Димитър Благоев Захариев; Светозар Димитров; Здравка Русева Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, IV, 1; ДС, управление III, отдел III, отделение 5; ОУ на МВР-Ямбол-ДС; ПГУ-ДС, отдел 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник Псевдоними Петков; Соколов; Ямболовски (Ямболов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник-2 бр.; картони обр. 1, 3 и 4; дело Ф1, а.е.6502; лично дело IА-2190; протокол рег. № С 14/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР- 1031; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-19187/ 31.10.2007 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Тунджа, издигнат от ДПС Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/11- 19188/ 31.10.2007 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Агент; секретен сътрудник "Петков; Сашо" Серафим Стойнев Гонев

Дата на раждане: 28.02.1937
Място на раждане: с. Чудинци, обл. Кюстендил
Серафим Стойнев Гонев Дата на раждане 28.02.1937 г. Място на раждане с. Чудинци, обл. Кюстендил Вербувал го служител О. р. Райко Тасков на 04.07.1958 г., регистриран на 30.07.1958 г.; майор Васил Георгиев Николчев на 04.11.1981 г., регистриран на 16.11.1981 г. Ръководил го служител О. р. Райко Тасков; о. р. Павел Миленов; майор Васил Георгиев Николчев; ст. лейт. Боян Георгиев Милушев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Кюстендил; ОУ на МВР-Перник-ДС; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник Псевдоними Петков; Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 1, обр. 3, обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № КА-18/1/ 04.06.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-213 (Кн); доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1645/ 01.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Окръжен прокурор в ОП-Кюстендил от 10.11.1989 г. до 31.12.2003 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Петков" Емил Иванов Люцканов

Дата на раждане: 20.07.1951
Място на раждане: гр. Левски
Емил Иванов Люцканов Дата на раждане 20.07.1951 г. Място на раждане гр. Левски Вербувал го служител кап. лейт. Атанас Колев Атанасов на 26.09.1977 г., регистриран на 04.10.1977 г. Ръководил го служител кап. лейт. Атанас Колев Атанасов; о. р. Николай Лешков; о. р. Данчо Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-III, управление III-Х-IV, управление III-II-IV, управление III-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-698. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Военен представител, завеждащ служба в Делегацията на Република България към НАТО в Брюксел, Белгия от 01.12.2004 г. до 07.07.2006 г., изпратен от МО Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Емил Иванов Люцканов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More