Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Петков; Соколов; Ямболовски (Ямболов) намери 2 резултата / The search @pseudo Петков; Соколов; Ямболовски (Ямболов) found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1063
от 26.09.2017 г.
община Тунджа

Агент; секретен сътрудник "Петков; Соколов; Ямболовски (Ямболов)" Слав Станев Славов

Дата на раждане: 07.08.1947
Място на раждане: гр. Ямбол
Слав Станев Славов Дата на раждане 07.08.1947 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител регистриран на 09.07.1969 г.; регистриран в ПГУ на 06.02.1987 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Благоев Захариев; о. р. Стефан Василев Генов; о. р. Хр. Йорданов; о. р. Янко Пъстрилов; о. р. Светозар Димитров; о. р. Здравка Русева Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел III, отделение 5; ОУ на МВР-Ямбол-ДС по линия на управление ІІ и на управление VІ; ПГУ-ДС, отдел 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Петков; Соколов; Ямболовски (Ямболов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник-2 бр.; картони - обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; дело Ф1, а.е.6502; лично дело IА-2190; протокол рег. № С 14/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1031; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-19187/ 31.10.2007 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.10.1995 г. до м. септември 2003 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/11-19188/ 31.10.2007 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент; секретен сътрудник " Петков; Соколов; Ямболовски (Ямболов) " Слав Станев Славов

Дата на раждане: 07.08.1947
Място на раждане: Гр. Ямбол Решение № 22/ 29.01.2008 г. 135
Слав Станев Славов Дата на раждане 07.08.1947 г. Място на раждане Гр. Ямбол Решение № 22/ 29.01.2008 г. 135 Вербувал го служител Регистриран на 16.12.1967 г.; Димитър Благоев Захариев, регистриран на 09.07.1969 г.; Светозар Димитров на 06.02.1987 г. Ръководил го служител Димитър Благоев Захариев; Светозар Димитров; Здравка Русева Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, IV, 1; ДС, управление III, отдел III, отделение 5; ОУ на МВР-Ямбол-ДС; ПГУ-ДС, отдел 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник Псевдоними Петков; Соколов; Ямболовски (Ямболов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник-2 бр.; картони обр. 1, 3 и 4; дело Ф1, а.е.6502; лично дело IА-2190; протокол рег. № С 14/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР- 1031; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-19187/ 31.10.2007 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Тунджа, издигнат от ДПС Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/11- 19188/ 31.10.2007 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More