Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Петрова намери 7 резултата / The search @pseudo Петрова found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Петрова" Николинка Стефанова Баракова

Дата на раждане: 08.08.1955
Място на раждане: с. Владислав, обл. В. Търново
Николинка Стефанова Баракова Дата на раждане 08.08.1955 г. Място на раждане с. Владислав, обл. В. Търново Вербувал я служител ст. лейт. Иван Иванов на 29.02.1980 г., регистриран на 06.03.1980 г. Ръководил я служител ст. лейт. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петрова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № КА-28/ 21.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-507 (В.Т.); протокол рег. № КА-24/ 21.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-2861 (В.Т.) Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.07.1998г. Н-к на отдел от 07.08.2000 г. до 01.02.2001г.
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Петрова" Елисавета Иванова Николова

Дата на раждане: 25.05.1950
Място на раждане: гр. Самоков
Елисавета Иванова Николова Дата на раждане 25.05.1950 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал я служител лейт. Георги Грозданов Гроздев на 09.06.1987 г., регистрирана на 12.06.1987 г. Ръководил я служител лейт. Георги Грозданов Гроздев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петрова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-195 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 30 МИР – Шумен, издигнат от ПП "Движение за радикална промяна Българската пролет" Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-655
от 26.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Шумен

Агент "Петрова" Елисавета Иванова Николова

Дата на раждане: 25.05.1950
Място на раждане: гр. Самоков
Елисавета Иванова Николова Дата на раждане 25.05.1950 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал я служител лейт. Георги Грозданов Гроздев на 09.06.1987 г., регистрирана на 12.06.1987 г. Ръководил я служител лейт. Георги Грозданов Гроздев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петрова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-195 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Шумен, издигнат от "Движение за радикална промяна "Българската пролет"" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Петрова " Славка Димитрова Илиева

Дата на раждане: 20.10.1946
Място на раждане: с. Дивотино, обл. Перник
Славка Димитрова Илиева Дата на раждане 20.10.1946 г. Място на раждане с. Дивотино, обл. Перник Вербувал го служител подп. Крум С. Божилов на 08.06.1983г., регистрирана на 16.06.1983 г. Ръководил го служител подп. Крум С. Божилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Перник – ДС, отделение Задгранични паспорти Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Петрова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I A – 1153 (Пк) - МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на с. Дивотино, общ. Перник, издигнат от Земеделски съюз Александър Стамболийски
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Петрова" Камен Иванов Тошев

Дата на раждане: 01.02.1951
Място на раждане: гр. Димово
Камен Иванов Тошев Дата на раждане 01.02.1951 г. Място на раждане гр. Димово Вербувал го служител кап. Георги Кирилов Георгиев на 30.06.1989 г., регистриран на 18.07.1989 г. Ръководил го служител кап. Георги Кирилов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІ-VІІІ-ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петрова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-36439 и в работно дело ІР-17670; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 2004 г. до 2016 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Камен Иванов Тошев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

резидент " Петрова " Лазар Томов Лазаров

Дата на раждане: 29.05.1926
Място на раждане: Гр. Рила
Лазар Томов Лазаров Дата на раждане 29.05.1926 г. Място на раждане Гр. Рила Вербувал го служител Вербуван на 31.12.1951 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V, отдел III, отделение IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Петрова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 225/ 1962 г. за унищожаване на дело IР-309; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1954 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 27 Кандидат за общински съветник в общ. Казанлък, издигнат от ПП ”НОВА ЗОРА”
Решение N° 254
от 16.08.2011
Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело

Агент "Петрова" Николинка Стефанова Баракова

Дата на раждане: 08.08.1955
Място на раждане: с. Владислав, обл. В. Търново
Николинка Стефанова Баракова Дата на раждане 08.08.1955 г. Място на раждане с. Владислав, обл. В. Търново Вербувал я служител ст. лейт. Иван Иванов на 29.02.1980 г., регистрирана на 06.03.1980 г. Ръководил я служител ст. лейт. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петрова Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № КА-28/ 21.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-507 (В.Т.); протокол рег. № КА-24/ 21.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-2861 (В.Т.) Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция от 01.02.2001 г. до 09.01.2002 г. Обявена с решение № 180/ 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More