Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Петър намери 52 резултата / The search @pseudo Петър found 52 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 327
от 14.03.2012
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Петър" Христо Луков Матанов

Дата на раждане: 05.07.1952
Място на раждане: гр. Харманли
Христо Луков Матанов Дата на раждане 05.07.1952 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител о. р. Милко Лозанов на 22.12.1982 г., регистриран на 14.01.1983 г. Ръководил го служител о. р. Милко Лозанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-09-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на агент "Петър". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра "История на Византия и Балканските народи" в Исторически факултет от 2003 г. до 2007 г. Обявен с решение № 64/ 21.05.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИКЕП за народни представители в Европейския парламент Обявен с решение № 301/ 23.01.2012 г. – администрация на Министерски съвет
Решение N° 2-1018
от 25.07.2017 г.
лица по чл. 26, ал 1, т. 4 длъжници към Елитбанк

Агент "Петър" Огнян Кирилов Палавеев

Дата на раждане: 22.05.1949
Място на раждане: гр. София
Огнян Кирилов Палавеев Дата на раждане 22.05.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Иван Вълчанов Вълчанов на 16.08.1978 г., регистриран на 25.08.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Вълчанов Вълчанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ІХ-ІІ, ВГУ-ІХ-ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-26385 и в работно дело ІР-11607; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ИНТЕРСЪРВ БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София Обявява установената и обявена с решение № 2-409/ 08.10.2014 г. – длъжници към Първа частна банка - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-352
от 27.05.2014 г.
Университет за национално и световно стопанство

Агент "Петър" Радослав Златанов Цончев

Дата на раждане: 25.01.1946
Място на раждане: гр. Тетевен
Радослав Златанов Цончев Дата на раждане 25.01.1946 г. Място на раждане гр. Тетевен Вербувал го служител о. р. Румен Йорданов на 12.02.1986 г., регистриран на 25.02.1986 г. Ръководил го служител о. р. Румен Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на "Петър". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-ректор от 19.04.1990 г. до 08.03.1991 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-69/ 18.09.2012 г. – Нов български университет Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 328
от 14.03.2012
Университет по библиотекознание и информационни технологии

Агент "Петър" Иван Манев Белчев

Дата на раждане: 11.08.1945
Място на раждане: гр. Пловдив
Иван Манев Белчев Дата на раждане 11.08.1945 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Васил Василев на 08.04.1976 г., регистриран на 21.04.1976 г. Ръководил го служител о. р. Васил Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-8242; протокол № 90/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-23376 и работно дело IР-8242 (налично); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор по НИМД от 15.11.2004 г. до 18.11.2008 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри Обявен с решение № 271/ 05.10.2011 г. - администрацията на Народното събрание
Решение N° 2-706
от 20.09.2016 г.
община Сливен

Осведомител "Петър" Йордан Тодоров Узунов

Дата на раждане: 24.08.1936
Място на раждане: с. Стара река, обл. Сливен
Йордан Тодоров Узунов Дата на раждане 24.08.1936 г. Място на раждане с. Стара река, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Илия Илиев на 22.06.1973 г., регистриран на 30.06.1973 г. Ръководил го служител о. р. Илия Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № С 36/ 07.03.1990 г. за унищожаване лично дело IО-99 (Сл); протокол рег. № С 76/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-433 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Агент "Петър" Александър Светославов Ников

Дата на раждане: 12.09.1951
Място на раждане: гр. София
Александър Светославов Ников Дата на раждане 12.09.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Веселин Иванов Велчевски на 17.12.1976 г., регистриран на 23.12.1976 г. Ръководил го служител кап. Веселин Иванов Велчевски; о. р. Иван Мавриков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-26818 и в работно дело IР-12141; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 2000 г. до 2002 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-436
от 03.12.2014 г.
Национален военен университет Васил Левски

Резидент "Петър" Борислав Иванов Додев

Дата на раждане: 15.11.1951
Място на раждане: с. Голям Извор, обл. Ловеч
Борислав Иванов Додев Дата на раждане 15.11.1951 г. Място на раждане с. Голям Извор, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Стефан Илиев на 05.12.1988 г., регистриран на 12.12.1988 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к (декан) факултет "Авиационно-технологичен" от 01.12.2000 г. до 30.09.2002 г. Н-к (декан) факултет "Авиационен" от 01.10.2002 г. до 30.11.2003 г. За Борислав Иванов Додев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-19
от 14.06.2012 г.
Министерството на труда и социалната политика

Агент; секретен сътрудник "Петър; Галев" Иво Кирилов Владимиров

Дата на раждане: 12.01.1943
Място на раждане: гр. София
Иво Кирилов Владимиров Дата на раждане 12.01.1943 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Димитър Гачев Бетов на 07.12.1976 г., регистриран на 17.12.1976 г.; полк. Павлов на 22.06.1988 г., регистриран на 24.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Гачев Бетов; полк. Павлов; кап. Красин Домусчиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ЧЖ; ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Петър; Галев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; дело Ф1, а.е.7383; лично дело IА-36645 МФ. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.10.1993 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/12-1569/ 12.08.2009 г. Обявен с решение № 78/ 14.10.2009 г. - Националния осигурителен институт
Решение N° 301
от 23.01.2012
администрация на Министерски съвет

Агент "Петър" Христо Луков Матанов

Дата на раждане: 05.07.1952
Място на раждане: гр. Харманли
Христо Луков Матанов Дата на раждане 05.07.1952 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител о. р. Милко Лозанов на 22.12.1982 г., регистриран на 14.01.1983 г. Ръководил го служител о. р. Милко Лозанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-09-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на агент "Петър". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор от 13.04.1993 г. до 15.10.1996 г. Обявен с решение № 64/ 21.05.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИКЕП за народни представители в Европейския парламент
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Агент "Петър" Иван Манев Белчев

Дата на раждане: 11.08.1945
Място на раждане: гр. Пловдив
Иван Манев Белчев Дата на раждане 11.08.1945 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Васил Василев на 08.04.1976 г., регистриран на 21.04.1976 г. Ръководил го служител о. р. Васил Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-8242; протокол № 90/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-23376 и работно дело IР-8242 (налично); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Съветник в Комисия по икономическата политика от 30.06.1997 г. Главен съветник в Комисия по икономическата политика от 01.11.1997 г. до 31.03.2000 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Петър" Илия Асенов Григоров

Дата на раждане: 22.03.1956
Място на раждане: гр. Кърджали
Илия Асенов Григоров Дата на раждане 22.03.1956 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Евгени Илчов Павлов на 14.08.1986 г., регистриран на 20.08.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Евгени Илчов Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС по линия на управление ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1042 (Кн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-18/ 11.06.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-811 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Лице, посочено като длъжник - съдружник във фирма - длъжник – КФ "ЕМИСИ", гр. Шумен Обявява установената и обявена с решение № 2-185/ 29.05.2013 г. – длъжници към банка "МИНЕРАЛБАНК"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Петър" Асен Николов Минчев

Дата на раждане: 29.09.1938
Място на раждане: гр. Шумен
Асен Николов Минчев Дата на раждане 29.09.1938 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител о. р. Славчо Георгиев Дойчинов на 20.12.1963 г., регистриран на 26.02.1964 г. Ръководил го служител о. р. Славчо Георгиев Дойчинов; о. р. Ив. Алексиев; о. р. П. Нинов; о. р. Петър Петров; о. р. Тодор Живков; о. р. Йордан Тодоров; о. р. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-ІІ-ІІ; ДС, управление VІ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело ІР-13204; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 02.1990 г. личното и работното дело на "Петър". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) до 30.06.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Петър " Димитър Иванов Ветренлиев

Дата на раждане: 14.07.1946
Място на раждане: Гр. Петрич
Димитър Иванов Ветренлиев Дата на раждане 14.07.1946 г. Място на раждане Гр. Петрич Вербувал го служител Лейт. Юри Григоров Смуков на 19.06.1985 г., регистриран на 16.07.1985 г. Ръководил го служител Лейт. Юри Григоров Смуков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград, РУ-Петрич, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия го щатен Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 12 установена принадлежността към органите по чл. 1 служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2976 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Петрич, издигнат от Партия "Земеделски Народен Съюз" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 2-410
от 15.10.2014 г.
Министерство на отбраната

Агент "Петър" Иван Ангелов Стойков

Дата на раждане: 05.11.1958
Място на раждане: гр. Ямбол
Иван Ангелов Стойков Дата на раждане 05.11.1958 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител ст. лейт. Страхил Христов Банчев на 23.06.1983 г., регистриран на 02.08.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Страхил Христов Банчев; о. р. Красимир Ярлийски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-III-Х Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34051; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.06.2010 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-460
от 04.02.2015 г.
община Ловеч

Агент "Петър" Наско Ганчев Чилев

Дата на раждане: 21.12.1950
Място на раждане: с. Абланица, обл. Ловеч
Наско Ганчев Чилев Дата на раждане 21.12.1950 г. Място на раждане с. Абланица, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Борислав Владимиров Мошолов на 30.08.1985 г., регистриран на 11.09.1985 г. Ръководил го служител о. р. Борислав Владимиров Мошолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 3776/ 19.11.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Петър"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 15.05.1997 г. до 04.11.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-496
от 21.04.2015 г.
синдици-БНБ

Агент "Петър" Иван Манев Белчев

Дата на раждане: 11.08.1945
Място на раждане: гр. Пловдив
Иван Манев Белчев Дата на раждане 11.08.1945 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Васил Василев на 08.04.1976 г., регистриран на 21.04.1976 г. Ръководил го служител о. р. Васил Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-8242; протокол № 90/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-23376 и работно дело IР-8242 (налично); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Синдик, включен в списъка на синдиците при Централната банка Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 271/ 05.10.2011 г. - администрацията на Народното събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 328/ 14.03.2012 г. – Университет по библиотекознание и информационни технологии Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 64
от 21.05.2009
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Петър" Христо Луков Матанов

Дата на раждане: 05.07.1952
Място на раждане: гр. Харманли
Христо Луков Матанов Дата на раждане 05.07.1952 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител о. р. Милко Лозанов на 22.12.1982 г., регистриран на 14.01.1983 г. Ръководил го служител о. р. Милко Лозанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-09-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на агент "Петър". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в Европейския парламент, издигнат от коалиция от партии НАПРЕД - ВМРО – Българско национално движение, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден, Единна народна партия
Решение N° 2-684
от 22.07.2016 г.
община Главиница

Агент "Петър" Кязим Мустафа Бекир

Дата на раждане: 08.05.1958
Място на раждане: с. Суходол, обл. Силистра
Кязим Мустафа Бекир Дата на раждане 08.05.1958 г. Място на раждане с. Суходол, обл. Силистра Вербувал го служител майор Стефан Василев Караджов на 01.06.1988 г., регистриран на 17.06.1988 г. Ръководил го служител майор Стефан Василев Караджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-990 (Сс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № 260/ 13.02.1990 г. за унищожаване материалите на "Петър". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Суходол от 1990 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Кязим Мустафа Бекир към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-267
от 27.11.2013 г.
Креди Агрикол България ЕАД

Агент; секретен сътрудник "Петър; Питър" Велко Иванов Велков

Дата на раждане: 21.08.1950
Място на раждане: гр. Стрелча
Велко Иванов Велков Дата на раждане 21.08.1950 г. Място на раждане гр. Стрелча Вербувал го служител кап. Гаврил Ст. Благоев на 05.06.1980 г., регистриран на 20.06.1980 г.; възстановен на 14.10.1985 г., регистриран в ПГУ на 06.11.1985 г. Ръководил го служител кап. Гаврил Ст. Благоев; о. р. Милан Ризов; ст. лейт. Веселин Г. Константинов; о. р. Илчо Танков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-II, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Петър; Питър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник-2 бр.; рег. бланка – 2 бр. ; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; дело Ф1, а. е. 6256; лично дело IА-34157; доклад от НРС рег. № RB102101-001-04/12-2471/ 16.12.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите от 28.11.1994 г. до 30.07.1996 г. Доклад от НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/12-2471/ 16.12.2009 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 276/ 02.11.2011 г. – Министерството на регионалното развитие и благоустройството Обявява установената и обявена с решение № 2-184/ 29.05.2013 г. – "Интернешънъл Асет Банк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 71
от 22.07.2009
Българска народна банка

Агент "Петър" Камен Василев Тошков

Дата на раждане: 25.09.1938
Място на раждане: гр. Пловдив
Камен Василев Тошков Дата на раждане 25.09.1938 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител лейт. Христо Стойнов Трънчев на 09.06.1974 г., регистриран на 25.06.1974 г. Ръководил го служител лейт. Христо Стойнов Трънчев; о. р. Борис Димитров; о. р. Ал. Пръвчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС, отдел 01, отделение V; ДС, управление II-Х-I; управление IV-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33043. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на управление от 01.05.1991 г. до 10.07.1996 г. Член на УС от 08.07.1991 г. до 30.06.1996 г.
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Петър" Симеон Теофилов Алексиев

Дата на раждане: 20.06.1943
Място на раждане: гр. Лом
Симеон Теофилов Алексиев Дата на раждане 20.06.1943 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител о. р. Иван Цветков Иванов на 08.02.1978 г., регистриран на 15.02.1978 г. Ръководил го служител о. р. Иван Цветков Иванов; о. р. Иван Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС; ОУ на МВР-Кюстендил-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-18(1)/ 04.06.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-881 (Кн); протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-637 (Кн); протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-256 (Вд). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на сектор-началник на сектор в ЦМУ от 01.07.1999 г. до 23.02.2001 г.
Решение N° 300
от 17.01.2012
Католическата църква в България

Агент "Петър" Георги Иванов Йовчев

Дата на раждане: 08.05.1950
Място на раждане: гр. Раковски
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 296
от 12.01.2012
Министерството на образованието, младежта и науката

Агент "Петър Петров" Ервант Рафи Степанян

Дата на раждане: 29.10.1953
Място на раждане: гр. Пловдив
Ервант Рафи Степанян Дата на раждане 29.10.1953 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Юлиян Филипов на 25.10.1985 г., регистриран на 04.11.1985 г. Ръководил го служител о. р. Юлиян Филипов; о. р. Манов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; предложение от 07.02.1990 г. за изключване на аг. "Петър Петров"; писмо рег. № 330/ 23.05.1990 г. с искане "да бъдат унищожени всички налични документи" на аг. "п. Петров"; предложение вх. № 752/ 12.02.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Петър Петров". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Началник на управление "Държавна политика във висшето образование" от 12.07.1994 г. до 27.05.1997 г.
Решение N° 2-414
от 15.10.2014 г.
чл. 28-Рушен Мехмед Риза

Агент "Петър" Рушен Мехмед Риза

Дата на раждане: 01.08.1968
Място на раждане: с. Николаевка, обл. Варна
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-47
от 01.08.2012 г.
Лесотехнически университет

Агент "Петър" Николай Иванов Минковски

Дата на раждане: 20.12.1960
Място на раждане: гр. Троян
Николай Иванов Минковски Дата на раждане 20.12.1960 г. Място на раждане гр. Троян Вербувал го служител о. р. Дончо Харалампиев на 22.10.1983 г., регистриран на 29.11.1983 г. Ръководил го служител о. р. Дончо Харалампиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ЦИОУ "Международни връзки" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 44/ 08.06.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-808 (Лч); в архивния дневник е записано унищожаването на работно дело IР-451 (Лч). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. декан на факултет "Горска промишленост" от 2008 г. до 2011 г.
Решение N° 117
от 17.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Петър" Благовест Димитров Русев

Дата на раждане: 24.01.1956
Място на раждане: гр. Ямбол
Благовест Димитров Русев Дата на раждане 24.01.1956 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител о. р. Генко Цветанов на 19.11.1984 г., регистриран на 27.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Генко Цветанов; о. р. Спас Спасов; о. р. Ю. Филипов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VII-I, управление VI, напр. Т-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1505/ 21.03.1990 г. с искане "картоните, намиращи се в картотеката за агентурния апарат, да бъдат унищожени" и личното дело на аг. "Петър" е унищожено с протокол № 187/ 22.02.1990 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г.
Решение N° 2-274
от 04.12.2013 г.
Българска земеделска и промишлена банка АД

Агент "Петър" Чавдар Пенчев Спасов

Дата на раждане: 12.01.1942
Място на раждане: гр. Бяла Слатина
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-688
от 25.07.2016 г.
ДОБРУДЖАНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ – АД

Агент "Петър" Коста Аргиров Атанасов

Дата на раждане: 10.03.1950
Място на раждане: гр. Добрич
Коста Аргиров Атанасов Дата на раждане 10.03.1950 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Петър Недев на 02.11.1979 г., регистриран на 15.11.1979 г. Ръководил го служител о. р. Петър Недев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2044/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 97/ 17.04.1990 г. личното и работното дело на "Петър". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на контролен орган (Надзорен съвет) от 08.05.1995 г. до 25.07.1996 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-42/ 25.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-400
от 24.09.2014 г.
Национална музикална академия Проф. Панчо Владигеров

Осведомител "Петър" Павел Иванов Герджиков

Дата на раждане: 21.05.1938
Място на раждане: гр. Кърджали
Павел Иванов Герджиков Дата на раждане 21.05.1938 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител лейт. Янко Борисов Янков на 18.01.1973 г., регистриран на 13.02.1973 г. Ръководил го служител лейт. Янко Борисов Янков; о. р. Валентин Николов; о. р. Василев; о. р. Ганев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-II, управление II-II-IV, ВГУ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Петър Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35356; работно дело IР-13300. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра "Музикално-сценично изкуство и оперна режисура" от 01.01.1990 г. до 14.12.1993 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Павел Иванов Герджиков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Петър " Иван Манев Белчев

Дата на раждане: 11.08.1945
Място на раждане: Гр. Пловдив
Иван Манев Белчев Дата на раждане 11.08.1945 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител Васил Василев на 08.04.1976 г., регистриран на 21.04.1976 г. Ръководил го служител Васил Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-8242; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на търговията, зам.-министър на търговията и външноикономическото сътрудничество
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Осведомител "Петър" Павел Иванов Герджиков

Дата на раждане: 21.05.1938
Място на раждане: гр. Кърджали
Павел Иванов Герджиков Дата на раждане 21.05.1938 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител лейт. Янко Борисов Янков на 18.01.1973 г., регистриран на 13.02.1973 г. Ръководил го служител лейт. Янко Борисов Янков; о. р. Валентин Николов; о. р. Василев; о. р. Ганев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-II, управление II-II-IV, ВГУ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Петър Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35356; работно дело IР-13300. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по изкуствата от 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Павел Иванов Герджиков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-479
от 24.03.2015 г.
община Вършец

Агент "Петър" Велизар Иванов Горанов

Дата на раждане: 08.10.1945
Място на раждане: с. Горна Бела Речка, обл. Монтана
Велизар Иванов Горанов Дата на раждане 08.10.1945 г. Място на раждане с. Горна Бела Речка, обл. Монтана Вербувал го служител кап. Марек Христов Христов на 16.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител кап. Марек Христов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-600 (Мх) и в работно дело IР-158 (Мх); рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1996 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Велизар Иванов Горанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 276
от 02.11.2011
Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Агент; секретен сътрудник "Петър; Питър" Велко Иванов Велков

Дата на раждане: 21.08.1950
Място на раждане: гр. Стрелча
Велко Иванов Велков Дата на раждане 21.08.1950 г. Място на раждане гр. Стрелча Вербувал го служител кап. Гаврил Ст. Благоев на 05.06.1980 г., регистриран на 20.06.1980 г.; възстановен на 14.10.1985 г., регистриран в ПГУ на 06.11.1985 г. Ръководил го служител кап. Гаврил Ст. Благоев; о. р. Милан Ризов; ст. лейт. Веселин Г. Константинов; о. р. Илчо Танков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-II, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Петър; Питър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник-2 бр.; рег. бланка – 2 бр. ; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; дело Ф1, а. е. 6256; лично дело IА-34157; доклад от НРС рег. № RB102101-001-04/12-2471/ 16.12.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел "Програмиране на предприсъединителни инструменти и евроинтеграция" от 16.06.2000 г. до 15.07.2002 г. Доклад от НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/12-2471/ 16.12.2009 г. Обявен с решение № 122/ 06.04.2010 г. - МВР
Решение N° 2-341
от 15.04.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Българска народна банка

Агент "Петър" Чавдар Пенчев Спасов

Дата на раждане: 12.01.1942
Място на раждане: гр. Бяла Слатина
Чавдар Пенчев Спасов Дата на раждане 12.01.1942 г. Място на раждане гр. Бяла Слатина Вербувал го служител ст. лейт. Славчо Василев Божилов на 06.04.1976 г., регистриран на 15.04.1976 г. Ръководил го служител ст. лейт. Славчо Василев Божилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-35445; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Управителен съвет/ на банка – длъжник – "БЗПБ" АД – от 27.04.1995 г. до 13.03.1996 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Чавдар Пенчев Спасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 175/ 14.12.2010 г. – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Агент "Петър" Дечко Кирилов Свиленов

Дата на раждане: 28.10.1941
Място на раждане: гр. Долна баня
Дечко Кирилов Свиленов Дата на раждане 28.10.1941 г. Място на раждане гр. Долна баня Вербувал го служител кап. Асен Кирилов Танев на 28.06.1983 г., регистриран на 01.07.1983 г. Ръководил го служител кап. Асен Кирилов Танев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-Х-II, управление IV-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33034; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Научен секретар на ИЕПП Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 122
от 6.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент; секретен сътрудник "Петър; Питър" Велко Иванов Велков

Дата на раждане: 21.08.1950
Място на раждане: гр. Стрелча
Велко Иванов Велков Дата на раждане 21.08.1950 г. Място на раждане гр. Стрелча Вербувал го служител кап. Гаврил Ст. Благоев на 05.06.1980 г., регистриран на 20.06.1980 г.; възстановен на 14.10.1985 г., регистриран в ПГУ на 06.11.1985 г. Ръководил го служител кап. Гаврил Ст. Благоев; о. р. Милан Ризов; ст. лейт. Веселин Г. Константинов; о. р. Илчо Танков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-II, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Петър; Питър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник-2 бр.; рег. бланка – 2 бр. ; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, 4 – 2 бр. и обр. 6; дело Ф1, а. е. 6256; лично дело IА-34157; доклад от НРС рег. № RB102101-001-04/12-2471/ 16.12.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 04.12.2006 г. Доклад от НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/12-2471/ 16.12.2009 г.
Решение N° 2-69
от 18.09.2012 г.
Нов български университет

Агент "Петър" Радослав Златанов Цончев

Дата на раждане: 25.01.1946
Място на раждане: гр. Тетевен
Радослав Златанов Цончев Дата на раждане 25.01.1946 г. Място на раждане гр. Тетевен Вербувал го служител о. р. Румен Йорданов на 12.02.1986 г., регистриран на 25.02.1986 г. Ръководил го служител о. р. Румен Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на "Петър". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител департамент до 01.01.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Петър " Николай Миланов Николов

Дата на раждане: 04.09.1963
Място на раждане: Шумен
Николай Миланов Николов Дата на раждане 04.09.1963 г. Място на раждане Шумен Вербувал го служител П. Терзиев на 23.11.1984 г., регистриран на 10.12.1984 г. Ръководил го служител П. Терзиев Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление на ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр. 4; документите по делото са унищожени преди да бъдат предадени в архив – уведомително писмо вх. № 1035/1990 г.; предложение за прекратяване на работа с агенти и унищожаване на материалите им във връзка с измененията на НК на НРБ и декриминализиране на престъпления по чл. 108 и 273; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на общ. Шумен, издигнат от Зелена партия
Решение N° 78
от 14.10.2009
Национален осигурителен институт

Агент; секретен сътрудник "Петър; Галев" Иво Кирилов Владимиров

Дата на раждане: 12.01.1943
Място на раждане: гр. София
Иво Кирилов Владимиров Дата на раждане 12.01.1943 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Димитър Гачев Бетов на 07.12.1976 г., регистриран на 17.12.1976 г.; полк. Павлов на 22.06.1988 г., регистриран на 24.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Гачев Бетов; полк. Павлов; кап. Красин Домусчиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ЧЖ; ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Петър; Галев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; дело Ф1, а.е.7383; лично дело IА-36645 МФ. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел "Международно сътрудничество" от 16.02.1995 г. до 28.02.1998 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/12-1569/ 12.08.2009 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Петър " Красимир Димитров Колев

Дата на раждане: 12.07.1952
Място на раждане: Гр. Велико Търново
Красимир Димитров Колев Дата на раждане 12.07.1952 г. Място на раждане Гр. Велико Търново Вербувал го служител Майор Николай В. Караджов на 03.10.1989 г., регистриран на 13.10.1989 г. Ръководил го служител Майор Николай В. Караджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра, отдел ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1058 (Сс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигнат от Политическа партия “ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ “ Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Петър " Наско Ганчев Чилев

Дата на раждане: 21.12.1950
Място на раждане: С. Абланица, обл. Ловеч
Наско Ганчев Чилев Дата на раждане 21.12.1950 г. Място на раждане С. Абланица, обл. Ловеч Вербувал го служител Б. Мошолов на 30.08.1985 г., регистриран на 11.09.1985 г. Ръководил го служител Б. Мошолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Решение № 22/ 29.01.2008 г. 63 Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 3776/ 19.11.1990 г. за унищожаване личните и работните дела на аг. Петър; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Ловеч, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 2-252
от 30.10.2013 г.
община Козлодуй

Секретен сътрудник "Петър" Александър Константинов Цолов

Дата на раждане: 23.10.1937
Място на раждане: гр. Козлодуй
Александър Константинов Цолов Дата на раждане 23.10.1937 г. Място на раждане гр. Козлодуй Вербувал го служител подп. Кирил Стоянов Бояджиев на 09.09.1977 г., регистриран на 21.02.1978 г. Ръководил го служител подп. Кирил Стоянов Бояджиев; о. р. Георги Ничев; о. р. Иван Делев Димовски; о. р. Тодор Маринов Стайков; о. р. Антон Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5333; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 25.10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Петър" Николай Миланов Николов

Дата на раждане: 04.09.1963
Място на раждане: гр. Шумен
Николай Миланов Николов Дата на раждане 04.09.1963 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител о. р. П. Терзиев на 23.11.1984 г., регистриран на 10.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. П. Терзиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; документите по делото са унищожени преди да бъдат предадени в архив – уведомително писмо вх. № 1035/1990 г.; предложение за прекратяване на работа с агенти и унищожаване на материалите им във връзка с измененията на НК на НРБ и декриминализиране на престъпления по чл. 108 и 273; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-04-72 от 2006 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 65/ 27.05.2009 г. – прокурори и военни следователи Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 188
от 23.02.2011
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Осведомител "Петър" Атанас Райнов Крачанов

Дата на раждане: 01.09.1939
Място на раждане: с. Елхово, обл. Стара Загора
Атанас Райнов Крачанов Дата на раждане 01.09.1939 г. Място на раждане с. Елхово, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Стоян Стоименов Солаков на 24.12.1973 г., регистриран на 05.01.1974 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Стоименов Солаков; о. р. Пл. Динов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № С 158/ 29.11.1990 г. за необходимост да бъде унищожено лично дело IА-4450. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на опитно поле за грунтов контрол - Пловдив, Главна инспекция по апробация и семеконтрол от 01.05.1990 г. до 01.01.2000 г.
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Агент "Петър" Николай Миланов Николов

Дата на раждане: 04.09.1963
Място на раждане: Шумен
Николай Миланов Николов Дата на раждане 04.09.1963 г. Място на раждане Шумен Вербувал го служител о. р. П. Терзиев на 23.11.1984 г., регистриран на 10.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. П. Терзиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление на ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; документите по делото са унищожени преди да бъдат предадени в архив – уведомително писмо вх. № 1035/1990 г.; предложение за прекратяване на работа с агенти и унищожаване на материалите им във връзка с измененията на НК на НРБ и декриминализиране на престъпления по чл. 108 и 273; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Районен прокурор в РП-Златоград от 12.03.1990 г. до 20.11.1992 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. - кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Петър" Димитър Петров Петков

Дата на раждане: 07.07.1947
Място на раждане: гр. Луковит
Димитър Петров Петков Дата на раждане 07.07.1947 г. Място на раждане гр. Луковит Вербувал го служител о. р. Н. Василев на 28.10.1977 г., регистриран на 05.11.1977 г. Ръководил го служител о. р. Н. Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ-I, управление IV-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2531/ 13.06.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Петър" и с искане "да бъде заличен в картотечните масиви". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет до 06.03.2008 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Петър" Мариян Димитров Димитров

Дата на раждане: 05.09.1966
Място на раждане: гр. Сунгурларе
Мариян Димитров Димитров Дата на раждане 05.09.1966 г. Място на раждане гр. Сунгурларе Вербувал го служител о. р. Златомир Гинчев на 05.07.1989 г., регистриран на 18.07.1989 г. Ръководил го служител о. р. Златомир Гинчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Сунгурларе, издигнат от ПП "ГЕРБ" За Мариян Димитров Димитров липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Петър" Чавдар Пенчев Спасов

Дата на раждане: 12.01.1942
Място на раждане: гр. Бяла Слатина
Чавдар Пенчев Спасов Дата на раждане 12.01.1942 г. Място на раждане гр. Бяла Слатина Вербувал го служител ст. лейт. Славчо Василев Божилов на 06.04.1976 г., регистриран на 15.04.1976 г. Ръководил го служител ст. лейт. Славчо Василев Божилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-35445; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Управителен съвет/ на банка – длъжник „БЗПБ”АД, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Чавдар Пенчев Спасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка Обявява установената и обявена с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Петър" Лиляна Петрова Слабакова

Дата на раждане: 30.06.1947
Място на раждане: с. Забел, обл. Перник
Лиляна Петрова Слабакова Дата на раждане 30.06.1947 г. Място на раждане с. Забел, обл. Перник Вербувал я служител майор Георги Асенов Ангелов на 10.02.1975 г., регистрирана на 21.02.1975 г. Ръководил я служител майор Георги Асенов Ангелов; о. р. Васил Георгиев; ст. лейт. Константин Божилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили я щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-25978 и в работно дело IР-11183; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.09.2000 г. до 08.12.2000 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Петър" Александър Иванов Долев

Дата на раждане: 05.07.1962
Място на раждане: гр. Пловдив
Александър Иванов Долев Дата на раждане 05.07.1962 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител майор Тенчо Манолов на 19.01.1982 г., регистриран на 26.01.1982 г. Ръководил го служител майор Тенчо Манолов; о. р. Павел Терзиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-IV, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-26679 и в работно дело IР-11682; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на район Южен от 06.11.1995 г. до 31.10.1999 г. Общински съветник от 1999 г. до 19.09.2002 г. Заместник кмет на община Пловдив от 15.07.2010 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More