Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Петьо намери 7 резултата / The search @pseudo Петьо found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Петьо" Валери Тодоров Велков

Дата на раждане: 15.08.1958
Място на раждане: гр. Видин
Валери Тодоров Велков Дата на раждане 15.08.1958 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител подп. Христо Цветков Димитров на 14.03.1977 г., регистриран на 22.03.1977 г. Ръководил го служител подп. Христо Цветков Димитров; о. р. Стоян Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петьо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1000. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Пом. следовател в ОСлС-Видин
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Секретен сътрудник " Петьо " Васил Петров Димитров

Дата на раждане: 22.11.1943
Място на раждане: Гр. Варна
Васил Петров Димитров Дата на раждане 22.11.1943 г. Място на раждане Гр. Варна Вербувал го служител Капит. І ранг Славчо Василев на 03.06.1980 г. Ръководил го служител Капит. І ранг Славчо Василев; Йордан Занков; ст. о. р. кап. Николай Влахов; майор Иван Карпузанов. Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Разузнавателен отдел на щаба на Военноморския флот; РУ на ГЩ, отдел VІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Петьо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Декларация за сътрудничество; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 2; рег. дневник; Решение № 14 / 04.09.2007 г. 11 лично и работно дело 15742. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 2-28
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Русе

Агент "Петьо" Славчо Дамянов Павлов

Дата на раждане: 16.04.1953
Място на раждане: с. Долни Луковит, обл. Плевен
Славчо Дамянов Павлов Дата на раждане 16.04.1953 г. Място на раждане с. Долни Луковит, обл. Плевен Вербувал го служител ст. лейт. Валентин Манолов Камбуров на 06.11.1984 г., регистриран на 21.11.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валентин Манолов Камбуров; кап. Георги Йорданов Цанев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС-02-11 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петьо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3900 (Рс) и в работно дело IР-1155 (Рс); рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Русе, издигнат от Политическа партия "АТАКА" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Славчо Дамянов Павлов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Петьо" Реджеп Реджепов Къртълов

Дата на раждане: 30.05.1959
Място на раждане: с. Грохотно, обл. Смолян
Реджеп Реджепов Къртълов Дата на раждане 30.05.1959 г. Място на раждане с. Грохотно, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Христо Драгнев на 16.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Христо Драгнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петьо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № 2586/ 19.06.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Петьо". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Грохотно, общ. Девин, издигнат от КП "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-632
от 05.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Силистра

Агент "Петьо" Ремзи Халид Мехмед

Дата на раждане: 12.12.1950
Място на раждане: с. Паисиево, обл. Силистра
Ремзи Халид Мехмед Дата на раждане 12.12.1950 г. Място на раждане с. Паисиево, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Станко Вълчев на 21.03.1986 г., регистриран на 31.03.1986 г. Ръководил го служител о. р. Станко Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петьо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Дулово, издигнат от Партия "ДПС" За Ремзи Халид Мехмед липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-108
от 21.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Силистра

Агент "Петьо" Ремзи Халид Мехмед

Дата на раждане: 12.12.1950
Място на раждане: с. Паисиево, обл. Силистра
Ремзи Халид Мехмед Дата на раждане 12.12.1950 г. Място на раждане с. Паисиево, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Станко Вълчев на 21.03.1986 г., регистриран на 31.03.1986 г. Ръководил го служител о. р. Станко Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петьо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Дулово, издигнат от ПП "ДПС" За Ремзи Халид Мехмед липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-720
от 04.10.2016 г.
община Девин

Агент "Петьо" Реджеп Реджепов Къртълов

Дата на раждане: 30.05.1959
Място на раждане: с. Грохотно, обл. Смолян
Реджеп Реджепов Къртълов Дата на раждане 30.05.1959 г. Място на раждане с. Грохотно, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Христо Драгнев на 16.06.1988 г., регистриран на 20.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Христо Драгнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петьо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № 2586/ 19.06.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Петьо". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Грохотно от 12.11.2003 . до 09.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More