Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Пешев намери 5 резултата / The search @pseudo Пешев found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Пешев" Славчо Николов Витяхов

Дата на раждане: 26.10.1939
Място на раждане: с. Бождово, обл. Благоевград
Славчо Николов Витяхов Дата на раждане 26.10.1939 г. Място на раждане с. Бождово, обл. Благоевград Вербувал го служител лейт. Милен Беров Йовчев на 16.08.1977 г., регистриран на 28.09.1977 г. Ръководил го служител лейт. Милен Беров Йовчев; о. р. Христо Светославов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-I; СУ на МВР-ДС-Елин Пелин по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пешев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32921; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в "Модакс сервиз" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Бакалия, ул. Якубица 13, обособена част от общ. фирма "ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ"
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Пешев" Симеон Георгиев Петковски

Дата на раждане: 21.01.1935
Място на раждане: Гр. Костенец
Симеон Георгиев Петковски Дата на раждане 21.01.1935 г. Място на раждане Гр. Костенец Вербувал го служител о. р. Йордан Йорданов на 19.02.1958 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Йорданов; о. р. Цв. Първанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Пешев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-8795/ 29.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ" в 26-и ИР-София-област За Симеон Георгиев Петковски липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Пешев " Симеон Георгиев Петковски

Дата на раждане: 21.01.1935
Място на раждане: Гр. Костенец
Симеон Георгиев Петковски Дата на раждане 21.01.1935 г. Място на раждане Гр. Костенец Вербувал го служител Йордан Йорданов на 19.02.1958 г. Ръководил го служител Йордан Йорданов; Цв. Първанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пешев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-8795/ 29.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на отбраната За Симеон Георгиев Петковски липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 122
от 6.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Резидент, Агент "Пешев" Веселин Цветанов Александров

Дата на раждане: 27.07.1948
Място на раждане: с. Портитовци, обл. Монтана
Веселин Цветанов Александров Дата на раждане 27.07.1948 г. Място на раждане с. Портитовци, обл. Монтана Вербувал го служител кап. Иван Стоянов Иванов на 27.10.1972 г., регистриран на 01.12.1972 г., възстановен от майор Диньо Петков Динев на 30.11.1988 г., регистриран на 12.12.1988 г. Ръководил го служител кап. Иван Стоянов Иванов; о. р. Коста П. Йончев; майор Диньо Петков Динев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IХ, управление III-IV-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент, агент Псевдоними Пешев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 и обр. 6; лично и работно дело IА-851; работно дело IР-13193. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на опер. отделение от 07.08.1995
Решение N° 2-964
от 29.05.2017 г.
Държавни дружества Министерство на отбраната

Резидент; Агент "Пешев" Симеон Георгиев Петковски

Дата на раждане: 21.01.1935
Място на раждане: гр. Костенец
Симеон Георгиев Петковски Дата на раждане 21.01.1935 г. Място на раждане гр. Костенец Вербувал го служител о. р. Добрин Кръстев на 19.02.1958 г., регистриран на 15.03.1958 г., възстановен от о. р. Йордан Йорданов и регистриран на 08.10.1974 г. Ръководил го служител о. р. Добрин Кръстев; о. р. Йордан Йорданов; о. р. Цв. Първанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-І-І, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; агент Псевдоними Пешев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело ІР-7947; рег. дневник – 2 бр.; картон обр. 4; протокол № 1659/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-32538; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-8795/ 29.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член и председател на управителен орган (Съвет на директорите) на "Интендантско обслужване" ЕАД, гр. София от 30.06.1997 г. до 10.07.1998 г. Председател на Надзорния съвет на "Терем" ЕАД от 01.10.1998 г. до 21.05.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Симеон Георгиев Петковски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More