Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Пламък; Савов намери 2 резултата / The search @pseudo Пламък; Савов found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Информатор; Агент " Пламък; Савов " Никола Димитров Даскалов

Дата на раждане: 08.09.1934
Място на раждане: Гр. София
Никола Димитров Даскалов Дата на раждане 08.09.1934 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Мл. лейт. Б. Стойчев на 26.04.1953 г.; възстановен от лейт. Гриша Асенов Георгиев на 28.06.1982 г., регистриран на 09.07.1982 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Вълков; кап. Василев; кап. Аланджийски; Иван Натов; ст. лейт. Цоло Георгиев; Стойчев; Борис Митев; Р. Ламбов; лейт. Гриша Асенов Георгиев; Караколев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III; РУ на МВР- Тетевен-Д; СГУ на МВР, II РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Информатор; агент Псевдоними Пламък; Савов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; Решение № 25/ 12.02.2007 г. 45 рег. дневник-2 бр.; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело IА-8238-2 тома; лично дело IА-31438; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на отбраната
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Информатор; Агент "Пламък; Савов" Никола Димитров Даскалов

Дата на раждане: 08.09.1934
Място на раждане: гр. София
Никола Димитров Даскалов Дата на раждане 08.09.1934 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител мл. лейт. Б. Стойчев на 26.04.1953 г.; възстановен от лейт. Гриша Асенов Георгиев на 28.06.1982 г., регистриран на 09.07.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Вълков; кап. Василев; кап. Аланджийски; Иван Натов; ст. лейт. Цоло Георгиев; о. р. Стойчев; о. р. Борис Митев; о. р. Р. Ламбов; лейт. Гриша Асенов Георгиев; о. р. Караколев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III; РУ на МВР-Тетевен-ДС; СГУ на МВР, II РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор; агент Псевдоними Пламък; Савов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник-2 бр.; рег. бланка; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-8238-2 тома; лично дело IА-31438; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар от 21.10.1991 г. до 12.08.1992 г. Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More