Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Подуяне; Владимир намери 2 резултата / The search @pseudo Подуяне; Владимир found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Съдържател на явочна квартира; Агент "Подуяне; Владимир" Олег Тодоров Чулев

Дата на раждане: 13.12.1950
Място на раждане: гр. Лом
Олег Тодоров Чулев Дата на раждане 13.12.1950 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител Вербуван на 18.11.1976 г., регистриран на 26.11.1976 г.; възстановен от о. р. Милан Дичев на 14.06.1989 г., регистриран на 19.06.1989 г. Ръководил го служител о. р. Милан Дичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-I-II; СГУ на МВР-ДС-РУ-Искър Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Подуяне; Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-31698; протокол № 78/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-2378. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор на агенцията от 10.11.1997 г. до 15.03.2002 г. Обявен с решение № 23/ 29.01.2008 г. - членове на Изпълнителния съвет и на Конфедералната контролна комисия на КТ "Подкрепа"
Решение N° 23
от 29.01.2008
членове на Изпълнителния съвет и на Конфедералната контролна комисия на КТ Подкрепа

Съдържател на явочна квартира; Агент " Подуяне; Владимир " Олег Тодоров Чулев

Дата на раждане: 13.12.1950
Място на раждане: Гр. Лом
Олег Тодоров Чулев Дата на раждане 13.12.1950 г. Място на раждане Гр. Лом Вербувал го служител Вербуван през 1976 г.; Милан Дичев на 19.06.1989 г. Ръководил го служител Милан Дичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС; СГУ на МВР-ДС- РУ-Искър Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Подуяне; Владимир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-31698; протокол № 78/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-2378. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Конфедерален секретар на КТ "Подкрепа" Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Татяна Колева Кирякова ……………………. 5. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 23/ 29.01.2008 г. 2

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More