Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Попов намери 43 резултата / The search @pseudo Попов found 43 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 48
от 08.10.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори на 11.10.2008 г.

Агент "Попов" Димитър Михайлов Аврамов

Дата на раждане: 30.11.1951
Място на раждане: Гр. Велинград
Димитър Михайлов Аврамов Дата на раждане 30.11.1951 г. Място на раждане Гр. Велинград Вербувал го служител Кап. Стоян Иванов Цинцаров на 23.09.1987 г., регистриран на 27.10.1987 г. Ръководил го служител Кап. Стоян Иванов Цинцаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград, отдел ДС, отделение Петрич Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2982; работно дело IР-2089. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Петрич, издигнат от ПП "СОЛИДАРНОСТ"
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Попов" Чавдар Жечев Жечев

Дата на раждане: 02.01.1955
Място на раждане: гр. София
Чавдар Жечев Жечев Дата на раждане 02.01.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Кольо Цеков Съботинов на 29.07.1987 г., регистриран на 17.08.1987 г. Ръководил го служител майор Кольо Цеков Съботинов; ст. лейт. Валентин Колев Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-34314. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 18.11.2002 г. до 10.08.2006 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Чавдар Жечев Жечев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 301
от 23.01.2012
администрация на Министерски съвет

Агент "Попов" Никола Петков Балтов

Дата на раждане: 09.01.1958
Място на раждане: гр. Велинград
Никола Петков Балтов Дата на раждане 09.01.1958 г. Място на раждане гр. Велинград Вербувал го служител о. р. Добри Иванов Младенов на 23.10.1986 г., регистриран на 28.10.1986 г. Ръководил го служител о. р. Добри Иванов Младенов; о. р. Калин Ламбрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36841. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 06.02.1995 г. до 17.02.1997 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Никола Петков Балтов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 221/ 18.05.2011 г. - Министерството на финансите
Решение N° 2-643
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Софийска

Резидент "Попов" Кирил Димчов Димов

Дата на раждане: 08.10.1963
Място на раждане: гр. Самоков
Кирил Димчов Димов Дата на раждане 08.10.1963 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал го служител майор Милко Мирчев Трифонов на 29.12.1987 г., регистриран на 26.01.1988 г. Ръководил го служител майор Милко Мирчев Трифонов; подп. Д. Манолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-1851. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Божурище, издигнат от КОАЛИЦИЯ "НАРОДЕН СЪЮЗ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Агент "Попов" Венцислав Павлов Стефанов

Дата на раждане: 01.06.1954
Място на раждане: гр. София
Венцислав Павлов Стефанов Дата на раждане 01.06.1954 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Петър Добрев Буров на 29.06.1989 г., регистриран на 04.07.1989 г. Ръководил го служител майор Петър Добрев Буров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37110; писмо рег. № 157/ 20.04.1990 г. с искане "по оперативни съображения да бъде заличен от общосправочната картотека обр. 4" аг. "Попов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Старши съветник в Бюджетната комисия от 01.11.1990 г. до 22.01.1992 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Венцислав Павлов Стефанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Секретен сътрудник "Попов" Иван Петров Попйорданов

Дата на раждане: 14.08.1938
Място на раждане: гр. София
Иван Петров Попйорданов Дата на раждане 14.08.1938 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Вербуван през 1975 г., регистриран на 19.04.1975 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; предложение рег. № 3905/ 09.04.1990 г. с искане "да се заличи от отчета на НРС дело рег. № 10856 "Попов"-лично". Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Главен директор до 01.11.1990 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 267/ 20.09.2011 г. – Министерството на културата Обявява установената и обявена с решение № 54/ 26.11.2008 г. – Българската национална телевизия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-357
от 18.06.2014 г.
Университет по архитектура, строителство и геодезия

Агент "Попов" Марин Добрев Пенков

Дата на раждане: 11.05.1930
Място на раждане: с. Врабево, обл. Ловеч
Марин Добрев Пенков Дата на раждане 11.05.1930 г. Място на раждане с. Врабево, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Емил Миланов на 22.09.1983 г., регистриран на 03.10.1983 г. Ръководил го служител о. р. Емил Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-V-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2196/ 09.05.1990 г. с искане "да се заличат от всички картотеки данните за" "Попов"; писмо рег. № 315-1/ 22.12.1990 г. с искане "да бъде заличен от картотеките на МВР" аг. Попов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1992 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Секретен сътрудник "Попов" Асен Генов Матеев

Дата на раждане: 18.11.1940
Място на раждане: Гр. София
Асен Генов Матеев Дата на раждане 18.11.1940 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Божил Тодоров Божилов на 11.11.1970 г., регистриран на 26.11.1970 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Божил Тодоров Божилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IV-III, управление II-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-27093; работно дело IР-12448. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Началник отдел от 23.03.1999 г. до 23.01.2002 г.
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Попов " Венцислав Асенов Димитров

Дата на раждане: 17.04.1945
Място на раждане: Гр. София
Венцислав Асенов Димитров Дата на раждане 17.04.1945 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Любомир Осенов на 11.04.1984 г. Ръководил го служител Любомир Осенов; Гриша Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-ДС, отдел 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо № 2972/ 1990 г. за унищожаване на регистрационните картони на агент Попов – рег. № 68778 - по оперативни съображения Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание Народен представител в 36-о Решение № 14 / 04.09.2007 г. 12 Народно събрание Народен представител в 37-о Народно събрание Народен представител в 38-о Народно събрание Обявен с решение № 9/ 25.07.2007 г. като съветник по икономическите въпроси на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 02.04.2007 г. до момента.
Решение N° 71
от 22.07.2009
Българска народна банка

Агент "Попов" Венцеслав Асенов Димитров

Дата на раждане: 17.04.1945
Място на раждане: Гр. София
Венцеслав Асенов Димитров Дата на раждане 17.04.1945 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител о. р. Любомир Осенов на 11.04.1984 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Осенов; о. р. Гриша Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-ДС, отдел 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо № 2972/ 1990 г. за унищожаване на регистрационните картони на агент "Попов" – рег. № 68778 - по оперативни съображения Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Пленарния съвет от 09.10.1991 г. до 10.06.1997 г. Обявен с решение № 9/ 25.07.2007 г. - администрация на президента
Решение N° 247
от 27.07.2011
община Благоевград

Агент; осведомител "Попов" Пламен Йорданов Китанов

Дата на раждане: 04.09.1949
Място на раждане: с. Дъбрава, обл. Благоевград
Пламен Йорданов Китанов Дата на раждане 04.09.1949 г. Място на раждане с. Дъбрава, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Атанас Иванов Гаделев на 07.12.1968 г., регистриран на 14.12.1968 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Иванов Гаделев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IО-49 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-834 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Дъбрава от 25.11.1991 г. до 16.10.1999 г.
Решение N° 2-305
от 05.02.2014 г.
община Севлиево

Агент "Попов" Хюсеин Мехмед Ходжа

Дата на раждане: 04.09.1939
Място на раждане: с. Петко Славейков, обл. Габрово
Хюсеин Мехмед Ходжа Дата на раждане 04.09.1939 г. Място на раждане с. Петко Славейков, обл. Габрово Вербувал го служител о. р. Ботьо Колев на 01.06.1974 г., регистриран на 12.06.1974 г. Ръководил го служител о. р. Ботьо Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № 26/ 06.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-888 (Гб); протокол рег. № 25/ 06.03.1990 г. за унищожаване работни дела IР-276 (Гб) и IР-374 (Гб). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на Временна управа на кметство Петко Славейков от 1990 г. до 1991 г.; Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-138
от 13.02.2013 г.
община Созопол

Агент "Попов" Румен Илиев Георгиев

Дата на раждане: 30.07.1953
Място на раждане: с. Цонево, обл. Варна
Румен Илиев Георгиев Дата на раждане 30.07.1953 г. Място на раждане с. Цонево, обл. Варна Вербувал го служител о. р. Иван Боянов Кацарски на 06.07.1978 г., регистриран на 24.07.1978 г. Ръководил го служител о. р. Иван Боянов Кацарски; о. р. Йордан Еленков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III, управление III-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29346. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1991г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Попов" Николай Хараланов Янков

Дата на раждане: 17.07.1961
Място на раждане: гр. Пловдив
Николай Хараланов Янков Дата на раждане 17.07.1961 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Бончо Гигов Димитров на 12.11.1980 г., регистриран на 24.11.1980 г. Ръководил го служител о. р. Бончо Гигов Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1443 (Хс); протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. за унищожаване работно дело IР-622 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за кмет на кметство Злато поле, общ. Димитровград, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР" – БДЦ Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент "Попов" Никола Петков Балтов

Дата на раждане: 09.01.1958
Място на раждане: гр. Велинград
Никола Петков Балтов Дата на раждане 09.01.1958 г. Място на раждане гр. Велинград Вербувал го служител о. р. Добри Иванов Младенов на 23.10.1986 г., регистриран на 28.10.1986 г. Ръководил го служител о. р. Добри Иванов Младенов; о. р. Калин Ламбрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36841. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „АВИОКОМПАНИЯ БАЛКАН” АД, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Никола Петков Балтов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 301/ 23.01.2012 г. – администрация на Министерския съвет Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Попов; Иванов" Румен Златанов Найденов

Дата на раждане: 02.03.1954
Място на раждане: гр. Пловдив
Румен Златанов Найденов Дата на раждане 02.03.1954 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител майор Димитър Атанасов Кърпаров на 25.05.1987 г., регистриран на 05.06.1987 г. Ръководил го служител майор Димитър Атанасов Кърпаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Попов; Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходен документ, отчетен от щатен служител, документи от ръководил г щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-746 (Пд) и в работно дело IР-172 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от КП "ДЕСНИТЕ" в 16-и МИР-Пловдив Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Румен Златанов Найденов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-210
от 17.07.2013 г.
Пиреос България АД

Агент "Попов" Венцеслав Асенов Димитров

Дата на раждане: 17.04.1945
Място на раждане: гр. София
Венцеслав Асенов Димитров Дата на раждане 17.04.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Любомир Осенов на 11.04.1984 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Осенов; о. р. Гриша Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-ДС, отдел 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Попов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; писмо № 2972/ 1990 г. за унищожаване на регистрационните картони на агент "Попов" – рег. № 68778 - по оперативни съображения Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет на „Евробанк“ АД от 03.08.2004 г. до 05.10.2005 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 71/ 22.07.2009 г. - БНБ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия Обявява установената и обявена с решение № 271/ 05.10.2011 г. – администрация на Народното събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Попов" Венцеслав Асенов Димитров

Дата на раждане: 17.04.1945
Място на раждане: гр. София
Венцеслав Асенов Димитров Дата на раждане 17.04.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Любомир Осенов на 11.04.1984 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Осенов; о. р. Гриша Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-ДС, отдел 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Попов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; писмо № 2972/ 1990 г. за унищожаване на регистрационните картони на агент "Попов" – рег. № 68778 - по оперативни съображения Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по икономически науки от 1990 г. Обявен с решение № 9/ 25.07.2007 г. - администрация на президента Обявен с решение № 71/ 22.07.2009 г. - БНБ
Решение N° 2-331
от 24.03.2014 г.
Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

Агент "Попов" Стефан Доброславов Чохаджиев

Дата на раждане: 20.11.1953
Място на раждане: гр. Горна Оряховица
Стефан Доброславов Чохаджиев Дата на раждане 20.11.1953 г. Място на раждане гр. Горна Оряховица Вербувал го служител полк. Георги Атанасов Шипаров на 30.09.1985 г., регистриран на 08.10.1985 г. Ръководил го служител полк. Георги Атанасов Шипаров; ст. лейт. Валентин Ив. Мушев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1354 (Кн) и в работно дело IР-1130 (Кн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стефан Доброславов Чохаджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 248/ 03.08.2011 г. – Агенция за държавна финансова инспекция - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Осведомител "Попов" Петър Атанасов Петров

Дата на раждане: 24.02.1951
Място на раждане: гр. София
Петър Атанасов Петров Дата на раждане 24.02.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Васил Христов на 07.12.1969 г., регистриран на 15.12.1969 г. Ръководил го служител о. р. Васил Христов; о. р. Атанас Бойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Водещ на рубрики в БНР За Петър Атанасов Петров липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-91
от 23.10.2012 г.
Военна академия Георги Стойков Раковски

Агент "Попов" Евгени Петров Манев

Дата на раждане: 14.03.1954
Място на раждане: гр. Русе
Евгени Петров Манев Дата на раждане 14.03.1954 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Асен Славчев Иванов на 16.03.1977 г., регистриран на 29.03.1977 г. Ръководил го служител о. р. Асен Славчев Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3634/ 01.11.1990 г. за унищожаване с протокол № 511/ 25.10.1990 г. личното дело на аг. "Попов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на ВА (ректор) до 04.06.2008 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-137
от 13.02.2013 г.
община Несебър

Сътрудник "Попов" Ленко Георгиев Несторов

Дата на раждане: 28.12.1944
Място на раждане: с. Дъбован, обл. Плевен
Ленко Георгиев Несторов Дата на раждане 28.12.1944 г. Място на раждане с. Дъбован, обл. Плевен Вербувал го служител кап. Петров на 07.04.1974 г. Ръководил го служител кап. Петров; кап. Пламен Дяков; кап. Младен Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обезателство; собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 8639; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1991 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Служба "Военна информация" рег. № 227/ 18.01.2013 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-208
от 17.07.2013 г.
община Златарица

Резидент; съдържател на явочна квартира "Попов; Център" Стефан Стефанов Конакчиев

Дата на раждане: 08.10.1940
Място на раждане: гр. Златарица
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-397
от 24.09.2014 г.
Университет по библиотекознание и информационни технологии

Агент "Попов" Евгени Петров Манев

Дата на раждане: 14.03.1954
Място на раждане: гр. Русе
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Резидент "Попов" Кирил Димчов Димов

Дата на раждане: 08.10.1963
Място на раждане: гр. Самоков
Кирил Димчов Димов Дата на раждане 08.10.1963 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал го служител майор Милко Мирчев Трифонов на 29.12.1987 г., регистриран на 26.01.1988 г. Ръководил го служител майор Милко Мирчев Трифонов; подп. Д. Манолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-1851. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на РПУ от 29.04.1998 г.
Решение N° 267
от 20.09.2011
Министерството на културата

Секретен сътрудник "Попов" Иван Петров Попйорданов

Дата на раждане: 14.08.1938
Място на раждане: гр. София
Иван Петров Попйорданов Дата на раждане 14.08.1938 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Вербуван през 1975 г., регистриран на 19.04.1975 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; предложение рег. № 3905/ 09.04.1990 г. с искане "да се заличи от отчета на НРС дело рег. № 10856 "Попов"-лично". Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Сатиричен театър-София Обявен с решение № 183/ 09.02.2011 г.
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Осведомител "Попов" Георги Атанасов Дабчев

Дата на раждане: 16.12.1951
Място на раждане: гр. Петрич
Георги Атанасов Дабчев Дата на раждане 16.12.1951 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Димо Бакърджиев на 22.12.1969 г., регистриран на 29.12.1969 г. Ръководил го служител о. р. Димо Бакърджиев; о. р. Иван Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-София Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IО-77 (Бл), протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-865 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.
Решение N° 2-1006
от 06.07.2017 г.
община Велики Преслав

Агент "Попов" Нешо Ангелов Чанев

Дата на раждане: 06.07.1955
Място на раждане: с. Виница, обл. Шумен
Нешо Ангелов Чанев Дата на раждане 06.07.1955 г. Място на раждане с. Виница, обл. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Христо Янков Панайотов на 13.12.1988 г., регистриран на 16.12.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Янков Панайотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС-VІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-176 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 975/ 19.03.1990 г. за унищожаване материалите на аг. "Попов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Агент "Попов" Евгени Петров Манев

Дата на раждане: 14.03.1954
Място на раждане: гр. Русе
Евгени Петров Манев Дата на раждане 14.03.1954 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Асен Славчев Иванов на 16.03.1977 г., регистриран на 29.03.1977 г. Ръководил го служител о. р. Асен Славчев Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3634/ 01.11.1990 г. за унищожаване с протокол № 511/ 25.10.1990 г. личното дело на аг. "Попов". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от ПП "ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
Решение N° 9
от 25.07.2007
администрация на президента

Агент " Попов " Венцислав Асенов Димитров

Дата на раждане: 17.04.1945
Място на раждане: Гр. София
Венцислав Асенов Димитров Дата на раждане 17.04.1945 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Любомир Осенов на 11.04.1984 г. Ръководил го служител Любомир Осенов; Гриша Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-ДС, отдел 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Картон обр. 4; рег. дневник; писмо № 2972/ 1990 г. за унищожаване на органите по чл. 1 регистрационните картони на агент Попов – рег. № 68778 - по оперативни съображения Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Съветник по икономическите въпроси на президента - администрация на президента Георги Първанов – от 02.04.2007 г. до момента Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Секретар: Румен Йорданов Борисов .................................. Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов ……………………..
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Сътрудник "Попов" Асен Илиев Златанов

Дата на раждане: 27.07.1935
Място на раждане: гр. София
Асен Илиев Златанов Дата на раждане 27.07.1935 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Любен Иванов Георгиев на 13.11.1969 г., регистриран в ПГУ на 16.12.1969 г. Ръководил го служител майор Любен Иванов Георгиев; подп. Стойко Михайлов; полк. Здравко Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3395. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Багдад до 20.04.1991 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Попов" Чавдар Жечев Жечев

Дата на раждане: 02.01.1955
Място на раждане: гр. София
Чавдар Жечев Жечев Дата на раждане 02.01.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Кольо Цеков Съботинов на 29.07.1987 г., регистриран на 17.08.1987 г. Ръководил го служител майор Кольо Цеков Съботинов; ст. лейт. Валентин Колев Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-34314. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Постоянен представител, посланик във Виена от 11.08.2006 г. до 31.08.2010 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Чавдар Жечев Жечев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-644
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – Столична община

Агент "Попов" Вълко Николов Гергелчев

Дата на раждане: 08.07.1935
Място на раждане: гр. Момчилград
Вълко Николов Гергелчев Дата на раждане 08.07.1935 г. Място на раждане гр. Момчилград Вербувал го служител о. р. Стоян Теод. Петрунов на 09.07.1969 г., регистриран на 15.07.1969 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Теод. Петрунов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-III, управление II-Х-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документ от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-11704; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 90/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-26453 и работно дело IР-11704 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общински съветник в Столична община, издигнат от МК "СПРАВЕДЛИВА СОФИЯ" Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 221
от 18.05.2011
Министерството на финансите

Агент "Попов" Никола Петков Балтов

Дата на раждане: 09.01.1958
Място на раждане: гр. Велинград
Никола Петков Балтов Дата на раждане 09.01.1958 г. Място на раждане гр. Велинград Вербувал го служител о. р. Добри Иванов Младенов на 23.10.1986 г., регистриран на 28.10.1986 г. Ръководил го служител о. р. Добри Иванов Младенов; о. р. Калин Ламбрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36841. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 1994 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Никола Петков Балтов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-245
от 15.10.2013 г.
Токуда Банк АД

Сътрудник "Попов" Асен Илиев Златанов

Дата на раждане: 27.07.1935
Място на раждане: гр. София
Асен Илиев Златанов Дата на раждане 27.07.1935 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Любен Иванов Георгиев на 13.11.1969 г., регистриран в ПГУ на 16.12.1969 г. Ръководил го служител майор Любен Иванов Георгиев; подп. Стойко Михайлов; полк. Здравко Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3395. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 14.06.1999 г. до 03.10.2001 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Попов" Венцислав Павлов Стефанов

Дата на раждане: 01.06.1954
Място на раждане: гр. София
Венцислав Павлов Стефанов Дата на раждане 01.06.1954 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Петър Добрев Буров на 29.06.1989 г., регистриран на 04.07.1989 г. Ръководил го служител майор Петър Добрев Буров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37110; писмо рег. № 157/ 20.04.1990 г. с искане "по оперативни съображения да бъде заличен от общосправочната картотека обр. 4" аг. "Попов". Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като длъжник – съдружник във фирма – длъжник – "С ЕНД В" НОФ, гр. София /Ф "С ЕНД В НОФ" – по бюлетина/ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Венцислав Павлов Стефанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-185/ 29.05.2013 г. – длъжници към банка "МИНЕРАЛБАНК" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 183
от 09.02.2011
БНТ и правителства

Секретен сътрудник "Попов" Иван Петров Попйорданов

Дата на раждане: 14.08.1938
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Резидент "Попов" Любомир Борисов Василев

Дата на раждане: 04.08.1954
Място на раждане: с. Ряхово, об. Русе
Любомир Борисов Василев Дата на раждане 04.08.1954 г. Място на раждане с. Ряхово, об. Русе Вербувал го служител кап. Владко Симеонов Василев на 08.07.1986 г., регистриран на 31.07.1986 г. Ръководил го служител кап. Владко Симеонов Василев; о. р. Георги Иванов; о. р. Пенчо Пенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ - I ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3724 (Рс) и в работно дело IР-1068 (Рс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Сливо поле, издигнат от НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ - НФСБ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Любомир Борисов Василев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 338/ 28.03.2012 г. - Русенски университет "Ангел Кънчев". - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител "Попов" Петър Атанасов Петров

Дата на раждане: 24.02.1951
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Агент "Попов" Вергил Йонов Дуцов

Дата на раждане: 26.01.1959
Място на раждане: с. Гомотарци, обл. Видин
Вергил Йонов Дуцов Дата на раждане 26.01.1959 г. Място на раждане с. Гомотарци, обл. Видин Вербувал го служител Кап. Ангел Миланов Николов на 23.10.1979 г., регистриран на 09.11.1979 г. Ръководил го служител Кап. Ангел Миланов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-03-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1103 (Вд); протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-383 (Вд). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Прокурор в РП-Видин от 27.07.1992 г. до 02.11.2005 г. Прокурор в ОП-Видин от 02.11.2005 г.
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Секретен сътрудник "Попов" Асен Генов Матеев

Дата на раждане: 18.11.1940
Място на раждане: Гр. София
Асен Генов Матеев Дата на раждане 18.11.1940 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Божил Тодоров Божилов на 11.11.1970 г., регистриран на 26.11.1970 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Божил Тодоров Божилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IV-III, управление II-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-27093; работно дело IР-12448. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор от 01.04.1994 г. до 16.07.1997 г. Главен секретар от 17.07.1997 г. до 01.02.1998 г. Обявен с решение № 54/ 26.11.2008 г. - председателят, заместник-председателите, генералните директори, членовете на управителен съвет, членовете на контролен орган, членовете, ръководителите на редакции (дирекции), ръководителите на отдели и ръководителите на сектори в Българската национална телевизия.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Попов" Венцислав Павлов Стефанов

Дата на раждане: 01.06.1954
Място на раждане: гр. София
Венцислав Павлов Стефанов Дата на раждане 01.06.1954 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Петър Добрев Буров на 29.06.1989 г., регистриран на 04.07.1989 г. Ръководил го служител майор Петър Добрев Буров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37110; писмо рег. № 157/ 20.04.1990 г. с искане "по оперативни съображения да бъде заличен от общосправочната картотека обр. 4" аг. "Попов". Снемане от действащия оперативен отчет Управител на фирма – длъжник "С ЕНД В” НОФ, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Венцислав Павлов Стефанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение 2-89/ 17.10.2012 г. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Попов" Йовчо Георгиев Черкезов

Дата на раждане: 05.11.1945
Място на раждане: гр. Твърдица
Йовчо Георгиев Черкезов Дата на раждане 05.11.1945 г. Място на раждане гр. Твърдица Вербувал го служител ст. лейт. Стоян Димитров Стоянов на 07.05.1981 г., регистриран на 28.05.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стоян Димитров Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-903 (Сл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.10.1991 г. до 19.10.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More