Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Първанов намери 9 резултата / The search @pseudo Първанов found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-185А
от 26.06.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка МИНЕРАЛБАНК

Агент "Първанов" Светлозар Здравков Велчев

Дата на раждане: 28.10.1959
Място на раждане: гр. Русе
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Първанов " Димитър Колев Димитров

Дата на раждане: 17.01.1949
Място на раждане: Гр. Видин
Димитър Колев Димитров Дата на раждане 17.01.1949 г. Място на раждане Гр. Видин Вербувал го служител Иван Тодорв Георгиев на 30.09.1980 г., регистриран на 06.10.1980 г. Ръководил го служител Иван Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС, VІ-о отделение Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Първанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-331 (Вд) Снемане от действащия оперативен отчет 1993 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Първанов " Кадир Джелил Кадир

Дата на раждане: 05.10.1940
Място на раждане: Завет, Исперихско
Кадир Джелил Кадир Дата на раждане 05.10.1940 г. Място на раждане Завет, Исперихско Вербувал го служител На 07.06.1957 г. Ръководил го служител кап. Йордан М. Крайчев; подп. Печо Тишев Печев; кап. Красимир Саманджиев; кап. Иван Асенов Решение № 14 / 04.09.2007 г. 38 Найденов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІ управление-ДС; МВР-Исперих- ДС; МВР-Разград-ДС; ІІІ управление-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Първанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани и подписани декларации; собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от оперативния работник; документи собственоръчно написани от сътрудника; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-14941; работно дело ІР-2774 Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание Народен представител в 36-о Народно събрание
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Първанов" Грозю Стайков Грозев

Дата на раждане: 15.03.1930
Място на раждане: с. Ябълково, обл. Хасково
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Агент "Първанов" Александър Борисов Манчев

Дата на раждане: 28.02.1950
Място на раждане: с. Медковец, обл. Монтана
Александър Борисов Манчев Дата на раждане 28.02.1950 г. Място на раждане с. Медковец, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Вълчо Вълчев на 25.11.1975 г., регистриран на 02.12.1975 г. Ръководил го служител о. р. Вълчо Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Първанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 73/ 23.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-685 (Мх); протокол рег. № 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-379 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 02.05.1995 г. до 17.02.1997 г.
Решение N° 2-484
от 01.04.2015 г.
община Медковец

Агент "Първанов" Александър Борисов Манчев

Дата на раждане: 28.02.1950
Място на раждане: с. Медковец, обл. Монтана
Александър Борисов Манчев Дата на раждане 28.02.1950 г. Място на раждане с. Медковец, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Вълчо Вълчев на 25.11.1975 г., регистриран на 02.12.1975 г. Ръководил го служител о. р. Вълчо Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Първанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 73/ 23.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-685 (Мх); протокол рег. № 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-379 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Секретен сътрудник "Първанов" Цветан Пантелеев Дачев

Дата на раждане: 08.01.1949
Място на раждане: гр. Плевен
Цветан Пантелеев Дачев Дата на раждане 08.01.1949 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител ст. лейт. Спас Георгиев Аляков на 11.09.1980 г., регистриран на 08.12.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Спас Георгиев Аляков; о. р. Борис Несторов Борисов; о. р. Борислав Ж. Георгиев; о. р. Борислав Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ- НТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Първанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е.4711; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-127/ 21.01.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Институт по слънчево-земни въздействия
Решение N° 2-206
от 10.07.2013 г.
СИБАНК ЕАД

Агент "Първанов" Светлозар Здравков Велчев

Дата на раждане: 28.10.1959
Място на раждане: гр. Русе
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Първанов" Дончо Димитров Иванов

Дата на раждане: 20.04.1935
Място на раждане: с. Нейково, обл. Сливен
Дончо Димитров Иванов Дата на раждане 20.04.1935 г. Място на раждане с. Нейково, обл. Сливен Вербувал го служител ст. лейт. Стефан Генчев Бъчваров на 29.03.1957 г., регистриран на 04.04.1957 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стефан Генчев Бъчваров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VI-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Първанов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-17291; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 1495/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-29856. Снемане от действащия оперативен отчет 1958 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Жеравна от 1995 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More