Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Първомайски намери 1 резултата / The search @pseudo Първомайски found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Първомайски " Румен Георгиев Денчев

Дата на раждане: 01.03.1960
Място на раждане: Гр. Елхово
Румен Георгиев Денчев Дата на раждане 01.03.1960 г. Място на раждане Гр. Елхово Вербувал го служител Лейт. Добри Георгиев Бинев на 13.02.1979 г., регистриран на 21.02.1979 г. Ръководил го служител Лейт. Добри Георгиев Бинев; ст. лейт. В. Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление трето, отдел девети, отделение трето; ДС, управление VI- II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Първомайски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-25750; работно дело IР-10473 - 2 тома; доклад на Решение № 25/ 12.02.2007 г. 55 МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на търговията и външноикономическите връзки

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More