Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Рада намери 2 резултата / The search @pseudo Рада found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Секретен сътрудник "Рада" Райна Димитрова Гаврилова

Дата на раждане: 22.06.1957
Място на раждане: гр. София
Райна Димитрова Гаврилова Дата на раждане 22.06.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител Подп. Цветан Станимиров, регистрирана на 21.06.1984 г. Ръководил я служител Подп. Цветан Станимиров; кап. Г. Илиев; о. р. Владимир Кънчев; ст. лейт. Цветко Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, отд. ХIV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Рада Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; картон обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а. е. 6524; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 1999 г. до 2000 г. и от 2002 г. до 2003 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Секретен " Рада " Райна Димитрова Гаврилова

Дата на раждане: 22.06.1957
Място на раждане: Гр. София
Райна Димитрова Гаврилова Дата на раждане 22.06.1957 г. Място на раждане Гр. София Вербувал я служител Подп. Цветан Станимиров, регистрирана на 21.06.1984 г. Ръководил я служител Подп. Цветан Станимиров; кап. Г. Илиев; Владимир Кънчев; ст. лейт. Цветко Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, отд. ХIV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Рада Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; картон обр. 1 и 3; лично и работно дело Ф1, а. е. 6524; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на културата Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More