Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ради намери 3 резултата / The search @pseudo Ради found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Ради " Ален Емилов Палов

Дата на раждане: 30.01.1961
Място на раждане: С. Годешево, обл. Благоевград
Ален Емилов Палов Дата на раждане 30.01.1961 г. Място на раждане С. Годешево, обл. Благоевград Вербувал го служител Славчо Протогеров на 05.04.1983 г. Ръководил го служител Славчо Протогеров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-ДС, 06, 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ради Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР- 15169; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2354; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР- 1973; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Сатовча, издигнат от Обединен блок на труда
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Билянт; Ради" Сабри Сюлейманов Ибраимов

Дата на раждане: 01.09.1948
Място на раждане: гр. Плевен
Сабри Сюлейманов Ибраимов Дата на раждане 01.09.1948 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител лейт. Румен Георгиев Николов на 04.01.1980 г., регистриран на 11.01.1980 г. Ръководил го служител лейт. Румен Георгиев Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Билянт; Ради Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1701 (Пл); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № 03 55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-635 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за народен представител в 15 МИР – Плевен, издигнат от КОАЛИЦИЯ "Обединение ДОСТ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 217
от 12.05.2011
община Сатовча

Агент "Ради" Ален Емилов Палов

Дата на раждане: 30.01.1961
Място на раждане: с. Годешево, обл. Благоевград
Ален Емилов Палов Дата на раждане 30.01.1961 г. Място на раждане с. Годешево, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Славчо Протогеров на 05.04.1983 г., регистриран на 21.04.1983 г. Ръководил го служител о. р. Славчо Протогеров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-ДС, 06, 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ради Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони обр. 4 – 5 бр. ; работно дело IР-15169; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2354; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1973; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори 2007 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More