Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Рила намери 17 резултата / The search @pseudo Рила found 17 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-649
от 16.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Хасково

Съдържател на явочна квартира "Рила" Иван Василев Точков

Дата на раждане: 05.08.1944
Място на раждане: гр. Любимец
Иван Василев Точков Дата на раждане 05.08.1944 г. Място на раждане гр. Любимец Вербувал го служител о. р. Димитър Д. Георгиев на 19.11.1980 г., регистриран на 09.12.1980 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Д. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Рила Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № КА 496/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-304 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в община Любимец, издигнат от ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Съдържател на явочна квартира "Рила" Любомир Йорданов Божилов

Дата на раждане: 15.11.1941
Място на раждане: гр. София
Любомир Йорданов Божилов Дата на раждане 15.11.1941 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Васил Георгиев Георгиев на 28.10.1966 г., регистриран на 03.11.1966 г. Ръководил го служител о. р. Васил Георгиев Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-ХIV-I, управление II-IХ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Рила Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 52/ 1985 г. за унищожаване на дело I-ПВ-488. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 18.04.1991 г. до 15.10.1991 г.
Решение N° 224
от 27.05.2011
община Хаджидимово

Съдържател на явочна квартира "Рила" Юрий Асенов Газиев

Дата на раждане: 04.07.1936
Място на раждане: с. Абланица, обл. Благоевград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-592
от 14.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Враца

Съдържател на явочна квартира "Рила" Стефчо Петров Симеонов

Дата на раждане: 16.12.1948
Място на раждане: с. Лютиброд, обл. Враца
Стефчо Петров Симеонов Дата на раждане 16.12.1948 г. Място на раждане с. Лютиброд, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Стефан Василев на 17.03.1982 г., регистриран на 24.03.1982 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС-II по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Рила Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № 426/ 04.04.1990 г., че "следва да бъде" унищожено дело IЯ-82 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в община Мездра, издигнат от партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-683
от 22.07.2016 г.
община Алфатар

Съдържател на явочна квартира "Рила" Жела Въндева Молишева

Дата на раждане: 15.04.1941
Място на раждане: с. Алеково, обл. Силистра
Жела Въндева Молишева Дата на раждане 15.04.1941 г. Място на раждане с. Алеково, обл. Силистра Вербувал я служител о. р. Динко Костадинов на 07.06.1986 г., регистрирана на 17.06.1986 г. Ръководил я служител о. р. Динко Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Рила Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол от 1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Рила". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 01.10.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-989
от 27.06.2017 г.
община Хасково

Съдържател на явочна квартира "Рила" Тодор Стефанов Вълчев

Дата на раждане: 08.11.1936
Място на раждане: с. Костур, обл. Хасково
Тодор Стефанов Вълчев Дата на раждане 08.11.1936 г. Място на раждане с. Костур, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Жеко Иванов на 11.06.1976 г., регистриран на 17.06.1976 г. Ръководил го служител о. р. Жеко Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Рила Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № КА 496/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело ІЯ-336 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 212
от 28.04.2011
община Разлог

Съдържател на явочна квартира "Рила" Христо Петров Манов

Дата на раждане: 17.03.1949
Място на раждане: гр. Разлог
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Рила " Анастас Асенов Белев

Дата на раждане: 29.03.1958
Място на раждане: Гр. Пловдив
Анастас Асенов Белев Дата на раждане 29.03.1958 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител Красимир Александров на 11.07.1986 г., регистриран на 28.07.1986 г. Ръководил го служител Красимир Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на управление 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Рила Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Решение № 20/ 19.12.2007 г. 11 Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Пловдив, издигнат от ПП „Гражданска сила” За Анастас Асенов Белев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-742
от 25.10.2016 г.
община Ботевград

Съдържател на явочна квартира; Агент "Рила; Николов" Петко Иванов Петков

Дата на раждане: 08.05.1953
Място на раждане: гр. Ботевград
Петко Иванов Петков Дата на раждане 08.05.1953 г. Място на раждане гр. Ботевград Вербувал го служител ст. лейт. Петър Тодоров Петров на 10.12.1987 г., регистриран на 20.12.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петър Тодоров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Ботевград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Рила; Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-35070; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петко Иванов Петков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Съдържател на явочна квартира " Рила " Калчо Николаев Хинов

Дата на раждане: 21.06.1940
Място на раждане: Гр. София
Калчо Николаев Хинов Дата на раждане 21.06.1940 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Дамянов на 25.03.1976 г., регистриран на 26.03.1976 г. Ръководил го служител Дамянов; Александър Г.; В. Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II; управление IХ-2 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Рила Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1013/ 27.02.1990 г. за унищожаване материалите на "Рила"; доклад на МВР рег. № Решение № 25/ 12.02.2007 г. 32 RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на транспорта
Решение N° 2-417
от 22.10.2014 г.
община Момчилград

Съдържател на явочна квартира "Рила" Райчо Иванов Караиванов

Дата на раждане: 08.07.1934
Място на раждане: с. Чокманово, обл. Смолян
Райчо Иванов Караиванов Дата на раждане 08.07.1934 г. Място на раждане с. Чокманово, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Георги Гергелчев на 26.04.1971 г., регистриран на 22.05.1971 г. Ръководил го служител о. р. Георги Гергелчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Момчилград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Рила Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-327 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 09.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-944
от 09.05.2017 г.
община Любимец

Съдържател на явочна квартира "Рила" Иван Василев Точков

Дата на раждане: 05.08.1944
Място на раждане: гр. Любимец
Иван Василев Точков Дата на раждане 05.08.1944 г. Място на раждане гр. Любимец Вербувал го служител о. р. Димитър Д. Георгиев на 19.11.1980 г., регистриран на 09.12.1980 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Д. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Рила Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № КА 496/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-304 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 10.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 167
от 13.10.2010
Изпълнителна агенция Борба с градушките

Агент "Рила" Емилиян Янков Бъчваров

Дата на раждане: 04.08.1940
Място на раждане: гр. Разград
Емилиян Янков Бъчваров Дата на раждане 04.08.1940 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител о. р. Йордан Тодоров Райчев на 26.12.1959 г., регистриран на 13.01.1960 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Тодоров Райчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VI-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Рила Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-11458. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел "Радиолокационни системи" в Стара Загора от 17.08.1987 г. до 09.03.1994 г. Зам. н-к на Полигон борба с градушките в Стара Загора от 09.03.1994 г. до 01.05.1995 г. Н-к на Полигон борба с градушките в Стара Загора от 01.05.1995 г. до 23.02.1998 Н-к на Полигон борба с градушките и областен директор в Стара Загора от 20.06.1998 г. до 01.04.2009 г.
Решение N° 2-87
от 10.10.2012 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Съдържател на явочна квартира "Рила" Калчо Николаев Хинов

Дата на раждане: 21.06.1940
Място на раждане: гр. София
Калчо Николаев Хинов Дата на раждане 21.06.1940 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Дамянов на 25.03.1976 г., регистриран на 26.03.1976 г. Ръководил го служител о. р. Дамянов; о. р. Александър Г.; о. р. В. Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Рила Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1013/ 27.02.1990 г. за унищожаване материалите на "Рила"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Главен секретар Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Рила; Магура" Рачо Миков Рачев

Дата на раждане: 14.03.1941
Място на раждане: с. Макреш, обл. Видин
Рачо Миков Рачев Дата на раждане 14.03.1941 г. Място на раждане с. Макреш, обл. Видин Вербувал го служител вербуван на 20.07.1979 г., възстановен от о. р. Г. Причкапов на 25.07.1980 г. и регистриран на 30.07.1980 г. Ръководил го служител о. р. Г. Причкапов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Рила; Магура Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване дело IЯ-3459. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-04-350 от 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 254
от 16.08.2011
Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело

Съдържател на явочна квартира "Рила" Янка Иванова Горанова

Дата на раждане: 02.08.1950
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Съдържател на явочна квартира "Рила" Пламен Делчев Владимиров

Дата на раждане: 29.08.1961
Място на раждане: гр. Трън
Пламен Делчев Владимиров Дата на раждане 29.08.1961 г. Място на раждане гр. Трън Вербувал го служител о. р. Лъчезар Методиев на 12.12.1989 г., регистриран на 20.12.1989 г. Ръководил го служител о. р. Лъчезар Методиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ОУ на МВР-Перник Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Рила Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Експерт За Пламен Делчев Владимиров липсват други данни по чл. 25, т. 3

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More