Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Роза намери 50 резултата / The search @pseudo Роза found 50 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 116
от 10.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Съдържател на явочна квартира "Роза" Александър Василев Захариев

Дата на раждане: 11.12.1933
Място на раждане: гр. Рила
Александър Василев Захариев Дата на раждане 11.12.1933 г. Място на раждане гр. Рила Вербувал го служител о. р. Кирил Димитров Труканов на 22.02.1971 г., регистриран на 05.03.1971 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Димитров Труканов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 52/ 1985 г. за унищожаване на дело IПВ-412. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к отдел от 1988 г. до 1990 г.
Решение N° 2-979
от 20.06.2017 г.
община Димитровград

Съдържател на явочна квартира "Роза" Панчо Вълков Панев

Дата на раждане: 09.06.1948
Място на раждане: с. Длъгнево, обл. Хасково
Панчо Вълков Панев Дата на раждане 09.06.1948 г. Място на раждане с. Длъгнево, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Емил Константинов на 25.11.1980 г., регистриран на 11.12.1980 г. Ръководил го служител о. р. Емил Константинов; о. р. Х. Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 551/ 08.06.1992 г. за унищожаване делото на Я/К "Роза"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 277
от 02.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници-област Плевен

Съдържател на явочна квартира "Младост; Роза" Динко Петров Петров

Дата на раждане: 11.12.1943
Място на раждане: с. Къшин, общ. Плевен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Съдържател на явочна квартира "Роза" Димитър Първанов Ангелов

Дата на раждане: 10.10.1933
Място на раждане: с. Дянково, обл. Разград
Димитър Първанов Ангелов Дата на раждане 10.10.1933 г. Място на раждане с. Дянково, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Хинко Хинчев на 18.06.1971 г., регистриран на 29.06.1971 г. Ръководил го служител о. р. Хинко Хинчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1779/ 05.04.1990 г. и протокол рег. № 576/ 09.03.1990 г. за унищожаване дело IЯ-207 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Дянково от 16.03.1990 г. до 13.10.1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 50
от 08.10.2008
Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция

Агент "Роза" Лидия Крумова Василева

Дата на раждане: 07.01.1942
Място на раждане: Гр. Криводол
Лидия Крумова Василева Дата на раждане 07.01.1942 г. Място на раждане Гр. Криводол Вербувал я служител о. р. Ненчо Методиев Агайн на 01.02.1965 г., регистрирана на 06.02.1965 г. Ръководил я служител о. р. Ненчо Методиев Агайн Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III, управление II-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-19046; работно дело IР-3066. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Публична длъжност или публична дейност Главен редактор МИНФ от 06.07.1994 г. до 01.06.2000 г .
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Съдържател на явочна квартира "Роза" Веселин Стефанов Попов

Дата на раждане: 30.12.1963
Място на раждане: гр. Свищов
Веселин Стефанов Попов Дата на раждане 30.12.1963 г. Място на раждане гр. Свищов Вербувал го служител ст. лейт. Пламен Пасев Стоилов на 20.02.1989 г., регистриран на 10.03.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пламен Пасев Стоилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 6; лично дело IА-1050. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 21.06.2010 г. Обявен с решение № 180/ 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Роза " Димитър Кунов Йотински

Дата на раждане: 24.10.1937
Място на раждане: С. Галиче, обл. Враца
Димитър Кунов Йотински Дата на раждане 24.10.1937 г. Място на раждане С. Галиче, обл. Враца Вербувал го служител Благой Петров Младенов на 02.07.1970 г., регистриран на 11.07.1970 г. Ръководил го служител Благой Петров Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС, управление II Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 15 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо № 71/ 23.04.1990 г. за унищожаване делото на Я/К Роза"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Монтана, издигнат от Коалиция "ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА"
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Роза " Иван Богданов Тодоров

Дата на раждане: 17.02.1954
Място на раждане: С. Бистрец, обл. Бургас
Иван Богданов Тодоров Дата на раждане 17.02.1954 г. Място на раждане С. Бистрец, обл. Бургас Вербувал го служител Полк. Г. Стоянов и ст. лейт. Петко Борисов Ваков на 30.07.1986 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Петко Борисов Ваков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ГВ, отдел РО, отделение РО-6 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IЯ-4350; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 41 Кандидат за общински съветник в общ. Средец, издигнат от БСП Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 2-500
от 12.05.2015 г.
община Панагюрище

Съдържател на явочна квартира "Роза" Иван Георгиев Проданов

Дата на раждане: 10.09.1940
Място на раждане: с. Баня, обл. Пазарджик
Иван Георгиев Проданов Дата на раждане 10.09.1940 г. Място на раждане с. Баня, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Божидар Йорданов на 05.09.1967 г., регистриран на 11.12.1973 г. Ръководил го служител о. р. Божидар Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; уведомително писмо за изключване вх. № 3225/ 14.09.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Баня от м. ноември 2007 г. до м. ноември 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 212
от 28.04.2011
община Разлог

Съдържател на явочна квартира "Роза" Атанас Петров Ячков

Дата на раждане: 01.06.1942
Място на раждане: с. Баня, обл. Благоевград
Атанас Петров Ячков Дата на раждане 01.06.1942 г. Място на раждане с. Баня, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Иван Мадолев на 07.12.1971 г., регистриран на 31.12.1971 г. Ръководил го служител о. р. Иван Мадолев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол № 3/ 1990 г. – определено за унищожаване лично дело IЯ-250; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Кмет на кметство Баня до 1991 г. Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г. Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Роза " Атанас Петров Ячков

Дата на раждане: 01.06.1942
Място на раждане: С. Баня, обл. Благоевград
Атанас Петров Ячков Дата на раждане 01.06.1942 г. Място на раждане С. Баня, обл. Благоевград Вербувал го служител Иван Мадолев на 07.12.1971 г. Ръководил го служител Иван Мадолев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 3/ 1990 г. – определено за унищожаване лично дело IЯ-250; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общински съветник в общ. Разлог, издигнат от Коалиция „БСП и ПД „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”"
Решение N° 2-251
от 30.10.2013 г.
община Криводол

Резидент; съдържател на явочна квартира "Петко; Роза" Димитър Петров Кръстев

Дата на раждане: 08.06.1932
Място на раждане: с. Фурен, обл. Враца
Димитър Петров Кръстев Дата на раждане 08.06.1932 г. Място на раждане с. Фурен, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Ив. Илиев на 17.10.1959 г., регистриран на 30.10.1959 г.; възстановен от о. р. Цветко Ангелов Кузов на 11.11.1963 г. и регистриран на 16.03.1964 г. Ръководил го служител о. р. Ив. Илиев; о. р. Яко Миухас Челебонов; о. р. Цветко Ангелов Кузов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ - ХVII ГО; ОУ на МВР-Враца-ДС-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Петко; Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 248/ 1962 г. с предложение за унищожаване дело IР-923; протокол рег. № 77/ 01.04.1981 г., че "следва да бъде унищожено" лично дело IА-848 (Вр) на Я/К "Роза". Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Фурен от 19.10.1991 г. до 30.09.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-490
от 16.04.2015 г.
община Батак

Сътрудник "Роза" Мелек Мустафа Алиман

Дата на раждане: 30.03.1955
Място на раждане: с. Нова махала, обл. Пазарджик
Мелек Мустафа Алиман Дата на раждане 30.03.1955 г. Място на раждане с. Нова махала, обл. Пазарджик Вербувал я служител кап. Димитър Коларов и полк. Васил Цочев на 22.07.1977 г. Ръководил я служител кап. Димитър Коларов; полк. Васил Цочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходни документи, отчетени от ръководили я щатни служители, документи от ръководил я щатен служител, съдържащи се в дело № 12530; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мелек Мустафа Алиман към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Съдържател на явочна квартира "Роза" Иван Богданов Тодоров

Дата на раждане: 17.02.1954
Място на раждане: с. Бистрец, обл. Бургас
Иван Богданов Тодоров Дата на раждане 17.02.1954 г. Място на раждане с. Бистрец, обл. Бургас Вербувал го служител Полк. Г. Стоянов и ст. лейт. Петко Борисов Ваков на 30.07.1986 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Петко Борисов Ваков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ГВ, отдел РО, отделение РО-6 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IЯ-4350; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Средец, издигнат от ПП "БСП" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-471
от 11.03.2015 г.
община Берковица

Съдържател на явочна квартира "Роза" Йорданка Петрова Върбанова

Дата на раждане: 03.03.1940
Място на раждане: с. Бързия, обл. Монтана
Йорданка Петрова Върбанова Дата на раждане 03.03.1940 г. Място на раждане с. Бързия, обл. Монтана Вербувал я служител лейт. Марек Христов на 19.06.1979 г., регистрирана на 25.06.1979 г. Ръководил я служител лейт. Марек Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 208/ 23.03.1990 г. делото на Я/К "Роза". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Обявява установената с решение № 149/ 13.07.2010 г. – областните управители и заместник областните управители - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Съдържател на явочна квартира "Роза" Веселин Стефанов Попов

Дата на раждане: 30.12.1963
Място на раждане: гр. Свищов
Веселин Стефанов Попов Дата на раждане 30.12.1963 г. Място на раждане гр. Свищов Вербувал го служител ст. лейт. Пламен Пасев Стоилов на 20.02.1989 г., регистриран на 10.03.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пламен Пасев Стоилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 6; лично дело IА-1050. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция от 01.07.2009 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира "Роза" Атанас Петров Ячков

Дата на раждане: 01.06.1942
Място на раждане: с. Баня, обл. Благоевград
Атанас Петров Ячков Дата на раждане 01.06.1942 г. Място на раждане с. Баня, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Иван Мадолев на 07.12.1971 г., регистриран на 31.12.1971 г. Ръководил го служител о. р. Иван Мадолев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол № 3/ 1990 г. – определено за унищожаване лично дело IЯ-250; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за народен представител, издигнат от "Българската лява коалиция" в 1-и ИР-Благоевград Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира "Роза" Димитър Кунов Йотински

Дата на раждане: 24.10.1937
Място на раждане: с. Галиче, обл. Враца
Димитър Кунов Йотински Дата на раждане 24.10.1937 г. Място на раждане с. Галиче, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Благой Петров Младенов на 02.07.1970 г., регистриран на 10.07.1970 г. Ръководил го служител о. р. Благой Петров Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС, управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо № 71/ 23.04.1990 г. за унищожаване делото на Я/К „Роза"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "Съюз на патриотичните сили "ЗАЩИТА"" в 3-и ИР-Варна и в 12-и ИР-Монтана Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г.
Решение N° 2-971
от 13.06.2017 г.
община Тополовград

Съдържател на явочна квартира "Роза" Радко Георгиев Атанасов

Дата на раждане: 27.04.1955
Място на раждане: с. Орешник, обл. Хасково
Радко Георгиев Атанасов Дата на раждане 27.04.1955 г. Място на раждане с. Орешник, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Стефан Димитров на 06.04.1988 г., регистриран на 22.04.1988 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС-Тополовград; ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Орешник от 04.11.1999 г. до 2011 г. За Радко Георгиев Атанасов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-971
от 13.06.2017 г.
община Тополовград

Агент "Роза" Христо Николов Сотиров

Дата на раждане: 07.08.1948
Място на раждане: с. Радовец, обл. Хасково
Христо Николов Сотиров Дата на раждане 07.08.1948 г. Място на раждане с. Радовец, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Георги Велчев Георгиев на 25.11.1967 г., регистриран на 19.12.1967 г. Ръководил го служител о. р. Георги Велчев Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел IV, отделение 6 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-1640 (Яб) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Радовец до 04.11.1999 г. Общински съветник от 29.11.2000 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Роза" Здравка Лилова Солакова

Дата на раждане: 24.01.1960
Място на раждане: с. Аврен, обл. Кърджали
Здравка Лилова Солакова Дата на раждане 24.01.1960 г. Място на раждане с. Аврен, обл. Кърджали Вербувал я служител о. р. Георги Петканов на 26.06.1979 г., регистриран на 04.07.1979 г. Ръководил я служител о. р. Георги Петканов; о. р. Ангел Криворов; о. р. Аделин Могилски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-V ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. за унищожаване материалите на "Роза". Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за кмет на кметство Аврен, общ. Крумовград, издигнат от инициативен комитет Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Роза" Радко Георгиев Атанасов

Дата на раждане: 27.04.1955
Място на раждане: с. Орешник, обл. Хасково
Радко Георгиев Атанасов Дата на раждане 27.04.1955 г. Място на раждане с. Орешник, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Стефан Димитров на 06.04.1988 г., регистриран на 22.04.1988 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС-Тополовград; ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Орешник, общ. Тополовград, издигнат от МК "Възраждане" За Радко Георгиев Атанасов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Съдържател на явочна квартира "Роза" Иван Георгиев Проданов

Дата на раждане: 10.09.1940
Място на раждане: с. Баня, обл. Пазарджик
Иван Георгиев Проданов Дата на раждане 10.09.1940 г. Място на раждане с. Баня, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Божидар Йорданов на 05.09.1967 г., регистриран на 11.12.1973 г. Ръководил го служител о. р. Божидар Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; уведомително писмо за изключване вх. № 3225/ 14.09.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "Партия на Зелените" в 13-и МИР-Пазарджик Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-614
от 23.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Съдържател на явочна квартира "Роза" Неделчо Георгиев Томов

Дата на раждане: 09.05.1945
Място на раждане: гр. Айтос
Неделчо Георгиев Томов Дата на раждане 09.05.1945 г. Място на раждане гр. Айтос Вербувал го служител о. р. Ст. Стоилов на 14.07.1986 г., регистриран на 25.07.1986 г. Ръководил го служител о. р. Ст. Стоилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-Айтос Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 6 – 2 бр.; протокол вх. № 1890/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К "Роза". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Велинград, издигнат от ПП "АТАКА" Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-742
от 25.10.2016 г.
община Ботевград

Съдържател на явочна квартира "Роза" Марин Георгиев Маринов

Дата на раждане: 24.03.1935
Място на раждане: с. Торос, обл. Ловеч
Марин Георгиев Маринов Дата на раждане 24.03.1935 г. Място на раждане с. Торос, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Николай Пенчев на 12.06.1978 г., регистриран на 15.06.1978 г. Ръководил го служител о. р. Николай Пенчев; о. р. Н. Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Ботевград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3304/ 27.09.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 92/ 1990 г. материалите на Я/К "Роза". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Роза " Александър Стефанов Стоянов

Дата на раждане: 22.05.1946
Място на раждане: Гр. Видин Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 4
Александър Стефанов Стоянов Дата на раждане 22.05.1946 г. Място на раждане Гр. Видин Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 4 Вербувал го служител Огнян Русев на 13.12.1988 г. Ръководил го служител Огнян Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване на ЯК "Роза"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от ПП "Граждански съюз за Нова България"
Решение N° 2-22
от 20.06.2012 г.
Тракийски университет-Стара Загора

Съдържател на явочна квартира "Роза" Лъчезар Николов Лазаров

Дата на раждане: 29.08.1952
Място на раждане: гр. Стара Загора
Лъчезар Николов Лазаров Дата на раждане 29.08.1952 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Вълчо Вълев на 25.09.1987 г., регистриран на 08.10.1987 г. Ръководил го служител о. р. Вълчо Вълев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр.; протокол рег. № С 37/ 21.03.1990 г. за унищожаване секретните документи на Я/К "Роза". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра в Медицински факултет от м.12.2006г.
Решение N° 2-134
от 29.01.2013 г.
община Средец

Съдържател на явочна квартира "Роза" Георги Нанев Ненков

Дата на раждане: 09.04.1942
Място на раждане: с. Зидарово, обл. Бургас
Георги Нанев Ненков Дата на раждане 09.04.1942 г. Място на раждане с. Зидарово, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Калуд Калудов на 10.05.1973 г., регистриран на 29.05.1973 г. Ръководил го служител о. р. Калуд Калудов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С 192/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-98 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-134
от 29.01.2013 г.
община Средец

Съдържател на явочна квартира "Роза" Иван Богданов Тодоров

Дата на раждане: 17.02.1954
Място на раждане: с. Бистрец, обл. Бургас
Иван Богданов Тодоров Дата на раждане 17.02.1954 г. Място на раждане с. Бистрец, обл. Бургас Вербувал го служител Полк. Г. Стоянов и ст. лейт. Петко Борисов Ваков на 30.07.1986 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Петко Борисов Ваков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ГВ, отдел РО, отделение РО-6 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IЯ-4350; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 305/ 31.01.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-495
от 21.04.2015 г.
община Велинград

Съдържател на явочна квартира "Роза" Неделчо Георгиев Томов

Дата на раждане: 09.05.1945
Място на раждане: гр. Айтос
Неделчо Георгиев Томов Дата на раждане 09.05.1945 г. Място на раждане гр. Айтос Вербувал го служител о. р. Ст. Стоилов на 14.07.1986 г., регистриран на 25.07.1986 г. Ръководил го служител о. р. Ст. Стоилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-Айтос Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1890/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К "Роза". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 26.11.1991 г. до 31.10.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 259
от 14.09.2011
община Сандански

Съдържател на явочна квартира "Роза" Иван Ангелов Илиев

Дата на раждане: 26.02.1937
Място на раждане: с. Храсна, обл. Благоевград
Иван Ангелов Илиев Дата на раждане 26.02.1937 г. Място на раждане с. Храсна, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Светослав Киров на 14.06.1985 г., регистриран на 20.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Светослав Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-3 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник и член на ИК до 1990 г. Кмет на кметство Катунци до 1991 г. За Иван Ангелов Илиев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-519
от 09.06.2015 г.
Приватизирани предприятия Монтана

Съдържател на явочна квартира "Роза" Димитър Кунов Йотински

Дата на раждане: 24.10.1937
Място на раждане: с. Галиче, обл. Враца
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-686
от 25.07.2016 г.
община Дулово

Съдържател на явочна квартира "Роза" Тодор Атанасов Тодоров

Дата на раждане: 02.08.1951
Място на раждане: гр. Дулово
Тодор Атанасов Тодоров Дата на раждане 02.08.1951 г. Място на раждане гр. Дулово Вербувал го служител о. р. Станко Вълчев на 23.03.1984 г., регистриран на 11.04.1984 г. Ръководил го служител о. р. Станко Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2312/ 23.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 24/ 20.03.1990 г. делото на Я/К "Роза". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Съдържател на явочна квартира "Роза" Иван Георгиев Проданов

Дата на раждане: 10.09.1940
Място на раждане: с. Баня, обл. Пазарджик
Иван Георгиев Проданов Дата на раждане 10.09.1940 г. Място на раждане с. Баня, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Божидар Йорданов на 05.09.1967 г., регистриран на 11.12.1973 г. Ръководил го служител о. р. Божидар Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; уведомително писмо за изключване вх. № 3225/ 14.09.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 13 МИР – Пазарджик, издигнат от „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-500/ 12.05.2015 г. – община Панагюрище Обявява установената и обявена с решение 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-329
от 19.03.2014 г.
община Черноочене

Съдържател на явочна квартира "Роза" Стоян Стоев Авджиев

Дата на раждане: 22.09.1943
Място на раждане: гр. Джебел
Стоян Стоев Авджиев Дата на раждане 22.09.1943 г. Място на раждане гр. Джебел Вербувал го служител о. р. Гено Жеков Генов на 08.07.1971 г., регистриран на 13.08.1971 г. Ръководил го служител о. р. Гено Жеков Генов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на "Роза". Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 149
от 13.07.2010
областни управи

Съдържател на явочна квартира "Роза" Слави Кузов Генов

Дата на раждане: 04.01.1953
Място на раждане: гр. Пазарджик
Слави Кузов Генов Дата на раждане 04.01.1953 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Илия Ангелов на 26.11.1986 г., регистриран на 12.12.1986 г. Ръководил го служител о. р. Илия Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. областен управител на област Пазарджик от 08.09.2005 г. до 08.05.2008 г. За Слави Кузов Генов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-498
от 28.04.2015 г.
община Пазарджик

Агент "Роза" Владимир Тодоров Христов

Дата на раждане: 28.10.1958
Място на раждане: гр. Пазарджик
Владимир Тодоров Христов Дата на раждане 28.10.1958 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Ангел Ангелов на 26.10.1988 г., регистриран на 02.11.1988 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № 660/ 29.06.1992 г. за унищожаване делата на агент "Роза". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 2003 г. до м. ноември 2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Владимир Тодоров Христов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-213
от 24.07.2013 г.
община Стражица

Съдържател на явочна квартира "Роза" Цветан Енчев Евтимов

Дата на раждане: 15.10.1932
Място на раждане: с. Лозен, обл. Велико Търново
Цветан Енчев Евтимов Дата на раждане 15.10.1932 г. Място на раждане с. Лозен, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Христо Спиридонов на 10.08.1979 г., регистриран на 22.08.1979 г. Ръководил го служител о. р. Христо Спиридонов; о. р. Ради Добрев; о. р. Л. Досев; о. р. Свилен Цонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № КА-39/ 03.04.1990 г. за унищожаване личното дело на "Роза". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на ИК на ОбНС до м. декември 1990 г.; Председател на Временната управа на кметство Лозен от 18.12.1990 г. до м. октомври 1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-488
от 07.04.2015 г.
община Монтана

Съдържател на явочна квартира "Роза" Димитър Кунов Йотински

Дата на раждане: 24.10.1937
Място на раждане: с. Галиче, обл. Враца
Димитър Кунов Йотински Дата на раждане 24.10.1937 г. Място на раждане с. Галиче, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Благой Петров Младенов на 02.07.1970 г., регистриран на 10.07.1970 г. Ръководил го служител о. р. Благой Петров Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС, управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо № 71/ 23.04.1990 г. за унищожаване делото на Я/К „Роза"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.11.2003 г. до 07.11.2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Роза" Радко Георгиев Атанасов

Дата на раждане: 27.04.1955
Място на раждане: с. Орешник, обл. Хасково
Радко Георгиев Атанасов Дата на раждане 27.04.1955 г. Място на раждане с. Орешник, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Стефан Димитров на 06.04.1988 г., регистриран на 22.04.1988 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС-Тополовград; ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Орешник, общ. Тополовград, издигнат от ПП "ГЕРБ" За Радко Георгиев Атанасов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Роза " Иван Георгиев Проданов

Дата на раждане: 10.09.1940
Място на раждане:
Иван Георгиев Проданов Дата на раждане 10.09.1940 г. Място на раждане Вербувал го служител Божидар Йорданов на 05.09.1967 г. Ръководил го служител Божидар Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ, I, I – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; уведомително писмо за изключване вх. № 3225/ 14.09.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, издигнат от инициативен комитет
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира "Роза" Кирил Йорданов Губеров

Дата на раждане: 24.02.1934
Място на раждане: Гр. Асеновград
Кирил Йорданов Губеров Дата на раждане 24.02.1934 г. Място на раждане Гр. Асеновград Вербувал го служител Кап. Ненчо Ангелов Дончев на 13.09.1979 г., регистриран на 27.09.1979 г. Ръководил го служител Кап. Ненчо Ангелов Дончев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление трето, отдел трети, отделение първо Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Решение № 22/ 29.01.2008 г. 15 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IЯ-4222; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Асеновград, издигнат от “Комунистическа партия на България"
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Роза " Панчо Вълков Панев

Дата на раждане: 09.06.1948
Място на раждане: С. Длъгнево, обл. Хасково
Панчо Вълков Панев Дата на раждане 09.06.1948 г. Място на раждане С. Длъгнево, обл. Хасково Вербувал го служител Емил Константинов на 25.11.1980 г., регистриран на 11.12.1980 г. Ръководил го служител Емил Константинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Димитровград, издигнат от ”Българска партия Либерали” За Панчо Вълков Панев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Роза " Радко Георгиев Атанасов

Дата на раждане: 27.04.1955
Място на раждане: С. Орешник, обл. Хасково
Радко Георгиев Атанасов Дата на раждане 27.04.1955 г. Място на раждане С. Орешник, обл. Хасково Вербувал го служител Стефан Димитров на 06.04.1988 г., регистриран на 22.04.1988 г. Ръководил го служител Стефан Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС-Тополовград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински кмет на кметство Орешник в общ. Тополовград, издигнат от КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-ВМРО” За Радко Георгиев Атанасов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Роза " Христо Николов Сотиров

Дата на раждане: 07.08.1948
Място на раждане: С. Радовец, обл. Хасково
Христо Николов Сотиров Дата на раждане 07.08.1948 г. Място на раждане С. Радовец, обл. Хасково Вербувал го служител Георги Велчев Георгиев на 25.11.1967 г., регистриран на 19.12.1967 г. Ръководил го служител Георги Велчев Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел IV, отделение 6 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от Решение № 22/ 29.01.2008 г. 173 ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1640 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Кандидат за кмет на кметство Радовец, общ. Тополовград, издигнат от Коалиция „БСП- БСД”
Решение N° 258
от 14.09.2011
община Симитли

Съдържател на явочна квартира "Роза" Иван Кирилов Лулейски

Дата на раждане: 13.09.1953
Място на раждане: с. Крупник, обл. Благоевград
Иван Кирилов Лулейски Дата на раждане 13.09.1953 г. Място на раждане с. Крупник, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Веселин Кьосев на 25.04.1984 г., регистриран на 29.05.1984 г. Ръководил го служител о. р. Веселин Кьосев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2809/ 09.07.1990 г. за унищожаване на Я/К "Роза". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. и зам. председател на ИК Общински съветник от 1991 г. до 2003 г.
Решение N° 254
от 16.08.2011
Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело

Съдържател на явочна квартира "Роза" Георги Димитров Георгиев

Дата на раждане: 09.12.1957
Място на раждане: с. Факия, обл. Бургас
Георги Димитров Георгиев Дата на раждане 09.12.1957 г. Място на раждане с. Факия, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Владимир Воденичаров на 18.10.1983 г., регистриран на 25.10.1983 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Воденичаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3897. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 28.04.2000 г. до 19.02.2003 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Роза" Гергана Николова Милушева

Дата на раждане: 12.11.1962
Място на раждане: с. Ябланово, обл. Сливен
Гергана Николова Милушева Дата на раждане 12.11.1962 г. Място на раждане с. Ябланово, обл. Сливен Вербувал я служител о. р. Росен Хъндърчев на 27.01.1985 г., регистрирана на 15.02.1985 г. Ръководил я служител о. р. Росен Хъндърчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 77/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1226; протокол рег. № С 76/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-835 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник кмет на община Котел от 1999 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Роза" Мария Георгиева Генова

Дата на раждане: 06.04.1946
Място на раждане: гр. Пазарджик
Мария Георгиева Генова Дата на раждане 06.04.1946 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал я служител о. р. Иван Иванов на 17.09.1976 г., регистрирана на 09.10.1976 г. Ръководил я служител о. р. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № КА 24/ 20.03.1990 г. за решение за унищожаване дело IЯ-94 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигната от ПП "БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА" в 13-и МИР-Пазарджик Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Роза" Витан Савов Иванов

Дата на раждане: 12.05.1953
Място на раждане: Гр. Перущица
Витан Савов Иванов Дата на раждане 12.05.1953 г. Място на раждане Гр. Перущица Вербувал го служител О. р. Ненко Ананиев на 04.06.1985 г., регистриран на 12.06.1985 г. Ръководил го служител О. р. Ненко Ананиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-01-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Роза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 839/ 16.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 110/ 29.01.1990 г. материалите на аг. "Роза". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Отговорен редактор

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More