Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Роман намери 12 резултата / The search @pseudo Роман found 12 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Агент "Роман" Добромир Мартинов Задгорски

Дата на раждане: 15.11.1955
Място на раждане: гр. Варна
Добромир Мартинов Задгорски Дата на раждане 15.11.1955 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Петър Иванов Златанов на 22.06.1984 г., регистриран на 03.07.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петър Иванов Златанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, 07, 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Роман Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; документи за получени възнаграждения; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6, рег. дневник; лично дело ІА-31247 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Главен експертен сътрудник в Комисия по жалбите и петициите на гражданите от 13.11.2003 г. до 24.08.2005 г. Главен експертен сътрудник в Комисия за борба с корупцията от 05.10.2005 г. до 25.06.2009 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Роман " Добромир Мартинов Задгорски

Дата на раждане: 15.11.1955
Място на раждане: Гр. Варна Решение № 14 / 04.09.2007 г. 27
Добромир Мартинов Задгорски Дата на раждане 15.11.1955 г. Място на раждане Гр. Варна Решение № 14 / 04.09.2007 г. 27 Вербувал го служител Петър Иванов Златанов на 22.06.1984 г., регистриран на 03.07.1984 г. Ръководил го служител Петър Иванов Златанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, 07, 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Роман Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; документи за получени възнаграждения; картон обр. 4, рег. дневник; лично дело ІА-31247 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание Народен представител в 40-о Народно събрание
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Роман" Добромир Мартинов Задгорски

Дата на раждане: 15.11.1955
Място на раждане: Гр. Варна
Добромир Мартинов Задгорски Дата на раждане 15.11.1955 г. Място на раждане Гр. Варна Вербувал го служител о. р. Петър Иванов Златанов на 22.06.1984 г., регистриран на 03.07.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петър Иванов Златанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, 07, 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Роман Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; документи за получени възнаграждения; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6, рег. дневник; лично дело ІА-31247 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител, издигнат от КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ във 2-и ИР-Бургас Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира "Роман" Иван Стоилов Цицелков

Дата на раждане: 08.10.1947
Място на раждане: с. Сестримо, обл. Пазарджик
Иван Стоилов Цицелков Дата на раждане 08.10.1947 г. Място на раждане с. Сестримо, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Евгений Граховски на 05.04.1984 г., регистриран на 27.04.1984 г. Ръководил го служител о. р. Евгений Граховски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-II-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Роман Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1660/ 28.03.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 566/ 02.02.1990 г. материалите на Я/К "Роман". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от "Национално движение за спасение на Отечеството" в 3-и ИР-Варна и в 24-и ИР-София
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Роман" Добромир Мартинов Задгорски

Дата на раждане: 15.11.1955
Място на раждане: гр. Варна
Добромир Мартинов Задгорски Дата на раждане 15.11.1955 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Петър Иванов Златанов на 22.06.1984 г., регистриран на 03.07.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петър Иванов Златанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, 07, 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Роман Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; документи за получени възнаграждения; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6, рег. дневник; лично дело ІА-31247. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от "БСП лява България" в 29-и МИР-Хасково Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 271/ 05.10.2011 г. – администрацията на Народното събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Роман" Георги Георгиев Марков

Дата на раждане: 17.11.1946
Място на раждане: гр. Пловдив
Георги Георгиев Марков Дата на раждане 17.11.1946 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител лейт. Пламен Благоев Атанасов на 06.04.1981 г., регистриран на 30.04.1981 г. Ръководил го служител лейт. Пламен Благоев Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Роман Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 6997; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2333/ 01.12.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Президиума от 2009 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/12-2333/ 01.12.2009 г. Обявен с решение № 105/ 09.12.2009 г. – печатни издания Обявен с решение № 110/ 09.02.2010 г. - БАН
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Роман " Марияна Маринова Варадинова

Дата на раждане: 06.10.1950
Място на раждане: Гр. Роман Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 6
Марияна Маринова Варадинова Дата на раждане 06.10.1950 г. Място на раждане Гр. Роман Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 6 Вербувал го служител Иван Цветков на 22.03.1978 г. Ръководил го служител Иван Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Роман Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Перник, издигнат от Коалиция"Българска социалистическа партия, Партия “Български социалдемократи-Нова Левица" /БСП, ПБС/ За Марияна Маринова Варадинова липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Секретен сътрудник "Роман" Георги Георгиев Марков

Дата на раждане: 17.11.1946
Място на раждане: гр. Пловдив
Георги Георгиев Марков Дата на раждане 17.11.1946 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител лейт. Пламен Благоев Атанасов на 06.04.1981 г., регистриран на 30.04.1981 г. Ръководил го служител лейт. Пламен Благоев Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Роман Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 697; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2333/ 01.12.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Институт по история Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/12-2333/ 01.12.2009 г. Обявен с решение № 105/ 09.12.2009 г. – печатни издания
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Роман" Добромир Мартинов Задгорски

Дата на раждане: 15.11.1955
Място на раждане: гр. Варна
Добромир Мартинов Задгорски Дата на раждане 15.11.1955 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Петър Иванов Златанов на 22.06.1984 г., регистриран на 03.07.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петър Иванов Златанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, 07, 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Роман Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; документи за получени възнаграждения; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6, рег. дневник; лично дело ІА-31247. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 2 МИР – Бургас, издигнат от КП "БСП за БЪЛГАРИЯ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 271/ 05.10.2011 г. – администрацията на Народното събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-194
от 19.06.2013 г.
община Горна Оряховица

Резидент "Роман" Богдан Неделчев Райчев

Дата на раждане: 25.09.1929
Място на раждане: с. Дъбово, обл. Стара Загора
Богдан Неделчев Райчев Дата на раждане 25.09.1929 г. Място на раждане с. Дъбово, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Галитьон Мих. Кесяков на 13.05.1950 г., регистриран на 16.03.1954 г. Ръководил го служител о. р. Галитьон Мих. Кесяков; о. р. К. Киров; о. р. Кирил Костов Томов; о. р. Н. Димитров Динчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Роман Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 274/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IР-1876. Снемане от действащия оперативен отчет 1957 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Секретен сътрудник "Роман" Георги Георгиев Марков

Дата на раждане: 17.11.1946
Място на раждане: гр. Пловдив
Георги Георгиев Марков Дата на раждане 17.11.1946 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител лейт. Пламен Благоев Атанасов на 06.04.1981 г., регистриран на 30.04.1981 г. Ръководил го служител лейт. Пламен Благоев Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Роман Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е.697; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2333/ 01.12.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на редакционния съвет Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/12-2333/ 01.12.2009 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Роман" Добромир Мартинов Задгорски

Дата на раждане: 15.11.1955
Място на раждане: гр. Варна
Добромир Мартинов Задгорски Дата на раждане 15.11.1955 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Петър Иванов Златанов на 22.06.1984 г., регистриран на 03.07.1984 г. Ръководил го служител о. р. Петър Иванов Златанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, 07, 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Роман Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; документи за получени възнаграждения; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6, рег. дневник; лично дело ІА-31247. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ в 23-и МИР-София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 271/ 05.10.2011 г. – администрацията на Народното събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More