Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ропотамо намери 4 резултата / The search @pseudo Ропотамо found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Ропотамо" Христо Иванов Колев

Дата на раждане: 12.10.1947
Място на раждане: с. Равнец, обл. Бургас
Христо Иванов Колев Дата на раждане 12.10.1947 г. Място на раждане с. Равнец, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Иван Стоянов Великов на 14.09.1988 г., регистриран на 06.10.1988 г. Ръководил го служител о. р. Иван Стоянов Великов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Бургас – ДС-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Ропотамо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело I Я – 123 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Кандидат за кмет на кметство Равнец, общ. Бургас, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-130/ 23.01.2013 г. – община Бургас Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-130
от 23.01.2013 г.
община Бургас

Съдържател на явочна квартира "Ропотамо" Христо Иванов Колев

Дата на раждане: 12.10.1947
Място на раждане: с. Равнец, обл. Бургас
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Ропотамо" Христо Иванов Колев

Дата на раждане: 12.10.1947
Място на раждане: с. Равнец, обл. Бургас
Христо Иванов Колев Дата на раждане 12.10.1947 г. Място на раждане с. Равнец, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Иван Стоянов Великов на 14.09.1988 г., регистриран на 06.10.1988 г. Ръководил го служител о. р. Иван Стоянов Великов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Бургас – ДС-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Ропотамо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело I Я – 123 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Кандидат за кмет на с. Равнец, общ. Бургас, издигнат от ПП "ГЕРБ" Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал.2, т. 2. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Ропотамо " Христо Иванов Колев

Дата на раждане: 12.10.1947
Място на раждане: С. Радневски
Христо Иванов Колев Дата на раждане 12.10.1947 г. Място на раждане С. Радневски Вербувал го служител Иван Стоянов Великов на 14.09.1988 г. Ръководил го служител Иван Стоянов Великов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Бургас – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Ропотамо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I Я – 123 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Равнец, общ. Бургас, издигнат от БЗНС Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал.2, т. 2.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More